Son Rofat kitab 3 m pdfYüklə 6,91 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/151
tarix20.09.2018
ölçüsü6,91 Mb.
#69520
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   151


AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI 

A.A.BAKIXANOV adına TARİX İNSTİTUTU 

 

 

 

RÖFƏT QULİYEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKI – 2015

AZƏRBAYCAN DÖVLƏTÇİLİYİ 

TARİXİNDƏ GÖMRÜK İŞİ 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA 

GÖMRÜK SİSTEMİNİN İNKİŞAFI 

(1991-2014) 

 


 

 

 

“...Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq və onu inkişaf 

etdirmək yalnız bütün istiqamətlərdə görülən tədbirlər nəticəsində 

mümkün ola bilər. Bu istiqamətlərdən biri də gömrük xidməti 

işinin yüksək səviyyədə təşkilidir...” 

 

HEYDƏR  ƏLİYEV  Ümummilli lider  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Azərbaycan Respublikasının gömrük sistemi xalqımızın 

Ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən edilən siyasətə 

uyğun olaraq formalaşmış  və inkişaf edərək dövlət müstəqilliyinin 

əsas atributlarından biri olan çoxfunksiyalı sistemə çevrilmişdir” 

 

 

İLHAM  ƏLİYEV  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

 “Azərbaycan Respublikası gömrük sisteminin 2007-2011-ci 

illərdə inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi 

haqqında 1 fevral 2007-ci il tarixli Sərəncamından

 

 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.A.Bakıxanov adına  

Tarix İnstitutu Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunur 

 

Elmi redaktor: İsmayıl Hacıyev,  Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin üzvü, AMEA-nın həqiqi 

üzvü, tarix üzrə elmlər doktoru, professor 

 

Rəyçilər: Amil 

Məhərrəmov,  Bakı Dövlət Universi-

tetinin “İqtisadiyyat və idarəetmə” kafed-

rasının müdiri, iqtisad elmləri doktoru, 

professor  

Cəbi Bəhramov, AMEA Tarix İnstitutunun 

elmi işlər üzrə direktor müavini, t.ü.f.d. 

 

 

Kitabda 1991-ci il oktyabrın 18-də müstəqilliyinə qovuşan Azərbaycan Respublikasının dövlət idarəçiliyinin ayrılmaz tərkib hissəsi olan gömrük xidmə-

tinin təşkili və formalaşması  mərhələləri araşdırılır. Ulu öndər Heydər  Əliyevin 

rəhbərliyi və tövsiyələri əsasında dövlətinin gömrük siyasətinin iqtisadi, təşkilati və 

hüquqi mexanizmləri işlənilib-hazırlandı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyevin gündəlik qayğısı ilə milli gömrük sistemi daha da təkmilləşdirildi

iqtisadi təhlükəsizliyimizin qorunmasında rolu və  əhəmiyyəti daha da artırıldı. 

Kitabda həmçinin ölkənin iqtisadi-ticarət  əlaqələrinin ildən-ilə genişlənməsi kon-

tekstində gömrük nəzarətinin iqtisadi nəticələrinin yüksəlməsi, qaçaqmalçılıq və 

gömrük qaydalarının pozulmasına qarşı mübarizə  işinin səmərəsinin artması, 

gömrük işi sahəsində qabaqcıl ölkələrin təcrübəsinin öyrənilərək tətbiq edilməsi 

kimi məsələlər təhlil olunur.  

Kitab milli iqtisadiyyatın və gömrük tarixinin tədqiqi və  tədrisi ilə  məşğul 

olan elmi işçilər, müəllimlər, həmçinin “İqtisadiyyat” və “Gömrük işi” ixtisası üzrə 

təhsil alan tələbələr və milli gömrük tariximizi öyrənən oxucular üçün faydalı ola 

bilər. 

 

 

ISBN 978-9952-8212-9-1 

 

 

© Röfət Quliyev, 2015Quliyev R.Ə. Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində gömrük işi (Azər-

baycan Respublikasında gömrük sisteminin inkişafı (1991-2014).  

Bakı, Turxan NPB, 2015. – 448 səh. 
 

5

Mündəricat  

 

GİRİŞ  ......................................................................................................... 7 

 

I FƏSİL. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA 

MİLLİ GÖMRÜK İDARƏÇİLİYİNİN 

TƏŞKİLİ ............................................................................... 17 

1.1. Müstəqilliyin ilk illərində xarici iqtisadi-

ticarət əlaqələrində gerilik...................................................... 17 

1.2. Gömrük quruculuğu sahəsində problemlərin 

aradan qaldırılması................................................................. 27 

1.3. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

gömrük işinin inkişafı ............................................................ 54 

 

II FƏSİL.   AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA 

GÖMRÜK İŞİNİN HÜQUQİ ƏSASLARININ 

YARADILMASI  .................................................................. 67 

2.1.  Milli gömrük qanunvericiliyinin formalaşması ..................... 67 

2.2. Gömrük işinin hüquqi-normativ sənədlərinin 

hazırlanmasında Dövlət Gömrük Komitəsinin rolu............. 101  

III FƏSİL.  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 

GÖMRÜK SİYASƏTİ: ƏSAS PRİORİTETLƏR ........... 113 

3.1. Gömrük sisteminin milli maraqlar əsasında 

qurulması. Gömrük siyasətinin məqsədləri   ........................ 113 

3.2. Gömrük nəzarətinin iqtisadi göstəricilərinin 

artırılması ............................................................................. 127 

3.3. Azərbaycanın yaxın və uzaq ölkələrlə iqtisadi-

ticarət əlaqələri (1993-2003-cü illər).................................... 159 

3.4. Gömrük siyasəti davamlı iqtisadi inkişaf 

şəraitində .............................................................................. 184 

 

IV FƏSİL.   GÖMRÜK XİDMƏTİNİN HÜQUQ-

MÜHAFİZƏ FƏALİYYƏTİ.............................................. 198 

4.1. Gömrük xidməti ölkənin iqtisadi 

təhlükəsizliyinin keşiyində   ................................................. 198 

4.2. Maddi və mənəvi sərvətlərin mühafizəsi ............................. 221  

 


Yüklə 6,91 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   151
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə