Tampereen aitolahden ja teiskon rakennuskulttuuriYüklə 33,32 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə51/51
tarix22.07.2018
ölçüsü33,32 Mb.
#57734
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   51

85
Automobiilit ja hevoset myllymatkalla. (Pertti Ikonen)
Talvisin kuljettiin Tampereelta Teiskoon
siis  toisin  reitein  kuin  kesällä.  Tie  läh-
ti  Mustastalahdesta  Aitoniemen  kautta
Ristiniemeen  ja  Teiskon  rajalla  olevaan
Tervaniemeen.  Sieltä  mentiin  Kotkan-
niemen poikki Uskalinlahden yli Paavo-
lanniemen  kautta  Käälahden  ylitse  Ai-
tainsuolle sekä Ripolahden, Iilammin ja
Toijalanjärven yli Toijalaan. Täältä matka
jatkui Kirkkojärvelle, kirkon ja Teiskolan
välitse Koivistonsuon yli Polsonlahteen.
Seuraava oikaiseva vesi oli Kuterinlahti,
jonka jälkeen tultiin Kivirantaan, Pöllö-
lään / Saarlahteen ja Jutilaan. Sieltä pääs-
tiin vielä Löytänänjärven kautta Ylä-Ka-
peeseen. (Arajärvi 1979)
Edellä kuvattu oli päätie, jossa jää-
matkat  viitoitettiin  ja  maamatkat  au-
rattiin.  Hyvillä  jääkeleillä  saatettiin  ajaa
pitkin avoselkää, vallankin raskaammilla
kuormilla. (Mäenpää 1965)
Kaanaan  salomailta  Oravanevalta
alkoi itäisempi talvitie, joka kulki Särkän,
Velaatan, Kuitusen, Siltalan, Petääjärven,
Ruokosuon ja Kalettoman kautta Kirk-
kojärvelle, missä se yhtyi päätiehen.
Ukaasta  alkoi  talvitie  Ukaanjärven
ja  Vetämäkannaksen  yli  Velaatanjärveä
pitkin  Kuituselle,  missä  liityttiin  Kaa-
naan tiehen. Toinen Ukaan talvitie lähti
Uasjärveltä ja kulki Pirttijärven ja Laut-
tajärven poikki päätyen Kulkkilaan, joka
puolestaan  oli  Paarlahden  talvitiellä.
Täältä tie jatkui Matehisen, Valkeejärven
ja  Vähä-Kartanon  kautta  Tervalahden
Tervakivelle ja Tampereelle. Paarlahden
talvitielle pääsi myös toista reittiä Pehun-
kulmalta  Hirvilammin  ja  Kaakkosuon
kautta Markkulaan, Siltasavoon ja Veit-
too-Paavolan kautta Paarlahteen.
Näsinselällä kulku oli selkeää, mut-
ta ei vaaratonta. Railot saattoivat nostaa
jäitä,  mikä  vaikeutti  eteenpäin  menoa.
Näsijärven talvitie kuitenkin oikaisi niin
paljon  matkaa  Tampereelle,  että  sitä
käytettiin  mikäli  mahdollista.  Autojen
ja  teiden  lisääntyminen  vähensi  pitkien
Näsijärven reittien kulkemista. (Arajärvi
1979) - Nyky-Suomen talvissa talvitie ei
ole aina enää edes mahdollinen, mutta ei
myöskään tarpeellinen.
Talvitiet


86
LÄHDEVIITTEET KOHDETEKSTEISSÄ
Ahonen
Haastattelu Mauno Ahonen 
11.8.1999
Aitolahden kulttuuriymp. 2007
Aitolahden kulttuuriympäristöinven-
tointi, Tampere 2007
Alajoki 1994
Jaana Alajoki: Aitolahti – matkalla 
kaupunkiin, Tampere 1994
Ala-Paavola
Haastattelu Martti Ala-Paavola 
6.7.1999
Ala-Pärri
Haastattelu Raino Ala-Pärri 5.9.2007
Antila-Pippuri
Haastattelu Ritva Antila-Pippuri 
12.5.2008 
Arajärvi1954
Kirsti Arajärvi: Messukylän – Teiskon 
– Aitolahden – historia, Tampere 1954
Arajärvi1979
Kirsti Arajärvi: Teiskon satavuotinen 
kunnallishistoria 1865-1971, Vam-
mala 1979
Arkkitehti 1977
Metallityöväen Liiton kurssikeskus 
Murikka, Arkkitehti 1977-8
Aspegren
Haastattelu Raija Aspegren 19.8.1998
Drotar
Haastattelut Liisa Drotar 22.8.2007 
ja 23.4.2008 
Einola+
Haastattelut Marja Einola ja Ville 
Tiikko 27.8.1998 ja 8.5.2008 
Ensilä 1998
Teuvo Romppainen, Pekka Kuivalahti: 
Ensilä, Tampereen Kisatoverien kesä-
koti 50 vuotta, Tampere 1998
Haavisto
Haastattelut Anja Haavisto 5.11.1999 
ja Riitta Haavisto-Vihavainen 2.5.2008 
Hanhilahti
Haastattelu Timo Hanhilahti 
7.7.1999
Haume
Haastattelu Pia Haume 28.4.2008 
Hedberg
Haastattelut Annariitta Hedberg 
29.9.1998 ja Roald Hedberg 5.10.1999
Heino
Haastattelut Heikki Heino 7.7.1999 
ja Jukka Heino 28.4.2008 
Heiskanen
Haastattelut Keijo Heiskanen 
11.10.1999 ja 7.5.2008 
Helin 1988
Teiskon kirkon juhlakirja, toim. 
Martti Helin, Tampere 1988
Helin2
Haastattelu Pekka Helin 27.11.2007
Hemming
Haastattelut Marja ja Aarre Hem-
ming 14.6.1999 ja Eero Hemming 
7.5.2008 
Hemminki+
Haastattelut Aila ja Toivo Hemminki, 
Anna Palkola 21.9.1998 ja 29.4.2008 
Hietalahti
Haastattelu Satu Hietalahti 20.9.2007
Hiltunen
Haastattelu Sisko Hiltunen 7.2.2008
Hoivala
Haastattelut Heinäsessä syksyllä 2007 
ja Marja Hoivala 12.5.2008 
Honkanen+
Haastattelu Kirsti Honkanen ja Hei-
mo Lempinen 1.9.1998
Hällilä
Haastattelut Leila ja Kauko Hällilä 
9.9.1998 ja 7.5.2008 
Ikonen
Haastattelut Maija ja Pertti Ikonen 
23.11.1999 ja Ulla Ikonen 12.5.2008 
Ilvesjousi 1982
Ilmari Ilvesjousi (toim.): Tampereen 
Kirjatyöntekijäin yhdistys 90 vuotta, 
Tampere 1982
Isotalo+
Haastattelu Jyrki Isotalo ja Pekka Sa-
lonen 20.8.1998
Jalkanen
Haastattelu Riitta Jalkanen 9.8.1999
Jokinen1
Sähköpostit Risto Jokinen 24.2. ja 
27.2.2008 
Jokinen2
Haastattelu Aarne Jokinen 29.5.2008 
Jokipii 1953
Mauno Jokipii (toim.): Suomen ho-
peaveroluettelot 1571, IV Satakunta, 
Turku 1953
Junkkari
Haastattelu Marko Junkkari 
23.9.1998, Köllin lyhyt historia, käsi-
kirjoitus s.a.


87
Järvenpää
Haastattelu Mika Järvenpää 19.8.1999
Kanerva 1967
Unto Kanerva: Messukylän historia 
II, Tampere 1967
Kantell
Haastattelut Antti Kantell 23.9.1998 
ja 24.4.2008 
Karimaa1
Haastattelut Kaisa ja Juha Karimaa 
heinäkuu 1999 ja 12.5.2008 
Karimaa2
Haastattelut Atro ja Eeva Kari-
maa 16.8.1999 ja Risto Karimaa 
26.5.2008 
Kaurla 2002
Tarinoita maitolaiturilta, toim. Maa-
rit Kaurla, Vammala 2002
Kivekäs
Haastattelut Aarno Kivekäs 14.7.1998 
ja 8.5.2008 
Kivikuru
Haastattelu Ullamaija Kivikuru 
20.7.1998
Kivinen 1982
Paula Kivinen: Tampereen jugend, 
arkkitehtuuri – taideteollisuus, Keu-
ruu 1982
Kivioja+
Haastattelu Olli ja Raija Kivioja sekä 
Pentti Koskinen 14.10.1998, 
Kohtamäki
Haastattelu Heikki Kohtamäki 
3.6.1999
Koiranen
Haastattelu Aili Koiranen 15.7.1998
Koivula
Haastattelut Arvo Koivula kesäkuu 
1999 ja Timo Koivula 2.5.2008 
Kolehmainen 1983
 Alfred Kolehmainen et al: Suomalai-
nen aitta, Keuruu 1983
Kolehmainen2
Haastattelu Jukka Kolehmainen 
30.5.2008 
Koskinen
Haastattelut Kari Koskinen 
14.10.1998 ja 6.5.2008 
Kotiranta+
Haastattelu Pentti Kotiranta ja Jori 
Härkönen 23.6.1998
Kriikku
Haastattelu Leena ja Matti Kriikku 
elokuu 1999
Kuisma
Haastattelu Sipilänmoisiossa 5.9.2007
Kulkas
Haastattelu Ulla, Kalle ja Matti Kul-
kas 13.7.1998
Kurjenlahti
Haastattelut Erkki Kurjenlahti hei-
näkuussa 1999 ja Marko Kurjenlahti 
23.4.2008 
Laine
Haastattelu Eero Laine 5.5.2008 
Laitinen 1988
Erkki Laitinen: Vanhan Ruoveden 
historia III:5.1; Kurun historia 1867-
1918, Jyväskylä 1988
Laitinen 1992
Erkki Laitinen: Vanhan Ruoveden 
historia III:5.2; Kurun historia 1919-
1985, Jyväskylä 1992
Lehto
Haastattelu Eeva Lehto 22.4.2008 
Leinonen+
Haastattelu Anneli Leinonen ja Mar-
ja-Liisa Leiniö 20.8.1998
Leppihalme
Haastattelu Paula Leppihalme 13.10.1998
Liuttu
Haastattelut Irja Liuttu 23.6.1999 
ja syksy 2007 ja Henna Laurikainen 
13.5.2008 
Loppinen1
Haastattelu Reijo ja Juha Loppinen 
21.8.1998
Loppinen2
Haastattelu Risto Loppinen 
13.5.2008 
Luukko 1973
Helena Luukko: Teiskolan kartanon 
vaiheita, Tammerkoski 1973-11/12
Lähteenmäki
Haastattelu Juhani Lähteenmäki elo-
kuu 1999
Malmi
Timo Malmin kotisivut www.uta.fi ja 
haastattelu 14.5.2008 
Manninen
Haastattelut Juhani ja Leena Manni-
nen 29.6.1999 ja 5.5.2008 
Marjamäki
Haastattelu Syvälahdessa syksyllä 
2007
Miesmäki
Haastattelut Kai Miesmäki 14.9.1998 
ja 15.5.2008 
Mikola
Haastattelut Tervo Mikola 2.8.1999 
ja Kerttu Mikola 23.4.2008 
Muistolaattoja
Muistolaattoja ja –kiviä Tampereella, 
moniste (Tampereen museot) s.a.
Mäenpää1
Haastattelu Rauno Mäenpää 
5.10.1998
Mäenpää2
Haastattelu Jussi Mäenpää 
17.10.1997
Mäenpää 1965
J. M. (Jussi Mäenpää): Pakkasta ja 
myteriä, Teiskon Joulu 1965
Mäenpää 1972
Jussi Mäenpää: Laivaliikenteen aika-
kausi Teiskossa, Teiskon Joulu 1972


88
Mäenpää 1973
Jussi Mäenpää: Kauppiaita ja kauppa-
liikkeitä, Teiskon Joulu 1973
Mäkelä1+
Haastattelut Elina Mäkelä ja Veikko 
Stålhammar syksy 2007 ja 24.4.2008 
Mäkelä2
Haastattelu Timo Mäkelä 14.10.1998
Mäkkylä
Haastattelut Timo Mäkkylä 6.7.1998 
ja 24.4.2008 
Naappila 1973
Heikki Naappila: Kalmakurjen van-
han myllyn tarinaa, Tammerkoski 
1973-7/8
Niemi
Haastattelut Niklas ja Heikki Niemi 
7.8.1998, 7.5.2008 
Nurmi+
Haastattelu Toivo Nurmi ja Erkki 
Lännenpää 4.8.1998
Nyblom
Haastattelut Raimo Nyblom 
14.10.1998 ja 8.5.2008 
Olli
Haastattelut Eija Olli 22.5.2008 ja 
28.5.2008 
Ol. Voima 1950
Osuusliike Voima i.l. ja sen edeltäjät, 
Tampere 1950
Patajoki
Haastattelu Merja Patajoki 30.6.1999
Peltomäki
Haastattelu Maire Peltomäki 
6.5.2008 
Pettay
Haastattelut Matti Pettay 22.8.2007 
ja Olli Pettay 5.5.2008 
Piha
Haastattelut Leena-Maija Piha 
24.9.1998 ja 8.5.2008 
Pihkala
Haastattelut Markku Pihkala 
17.8.1998 ja 6.5.2008 
Pirilä 1951
Iire Pirilä: Teiskon kansakoulujen 
historia vuosilta 1870 – 1950, Tam-
pere 1951
Punnonen+
Haastattelu Tarja Punnonen ja Matti 
Komulainen 7.10.1998
Pursiainen
Haastattelu Pertti Pursiainen maalis-
kuu 1999
Rajala
Haastattelut Liisa Rajala 6.7.1998 ja 
8.5.2008 
Rantala+
Haastattelu Hilkka Rantala ja Rauno 
Toorikka 24.7.1998
Riihelä
Haastattelu Jarmo Riihelä 31.8.1998
Rikala1+
Haastattelu Salme Rikala ja Heikki 
Niemi 11.8.1998
Rikala2
Haastattelu Juhani ja Leila Rikala 
29.6.1998
Rikala3+
Haastattelu Maija Rikala ja Liisa Nat-
tari 29.6.1998
Ruokonen 1993
Pertti Ruokonen: Aitolahden talot ja 
niiden omistajasuvut vuosina 1540-
1920, käsikirjoitus  1993
Ruokonen2
Pertti Ruokonen: Ruokosen raken-
nusryhmä 1930-luvulla, käsikirjoitus 
1995
Haastattelu Timo Ruokonen 
25.8.1998
Ruuskanen 1948
Vappu Ruuskanen: Tervakiven histo-
riaa, moniste 1948
Saarela 1960
A. K. Saarela: Teiskon seurakunnan 
vaiheita, Tampere 1960
Salo1
Haastattelu Anneli Salo 6.7.1998
Salo2
Haastattelut Henry Salo 24.10.2007 
ja 12.5.2008 
Salonen
Haastattelu Hilkka Salonen 19.8.1998
Savolainen
Haastattelu Martti Savolainen 
29.4.2008 
Schimberg
Haastattelut Velaatassa 21.9.2007 ja 
Karita Schimberg 22.5.2008 
Sillman
Haastattelu Reijo Sillman 21.7.1999
Siuko
Haastattelu Marjatta Siuko 12.7.1999
SKS 1945
Suomen kartanot ja suurtilat III, Hel-
sinki 1945
SMK 1964
Suuri maatilakirja, Lantgårdar i Fin-
land, V Hämeen lääni, Helsinki 1964
Sorri
Haastattelu Timo Sorri 27.7.1999
Syvänen 1998
Inkeri Syvänen: Aitolahden kirkon 
ja seurakunnan vaiheista poimittua, 
1998
Tammelander
Haastattelut Karl ja Kaija Tamme-
lander 29.10.1999, syksy 2007 ja 
7.5.2008 
Tamminen
Haastattelu Antti Tamminen 18.5.2008 
Taskinen
  Haastattelut Erkki Taskinen 
20.10.2007 ja 6.5.2008 


89
Taulaniemi
Haastattelut Irma ja Erkki Taulanie-
mi 11.3.1999 ja Erkki Taulaniemi 
14.5.2008 
teisko.fi
www.teisko.fi/kapee
Teiskon Joulu 1967, 1970
Antti Jokisen ilmoitukset Teiskon 
Joulussa 1967 ja 1970
Telemäki 1979
Matti Telemäki: Tampereen kansa-
koulun historia 1872-1976, Tampere 
1979
terasrakenneyhdistys.fi
www.terasrakenneyhdistys.fi/terasra-
kennepalkinto
Timonen
Haastattelu Paula Timonen 
21.8.1998
Toijala
Lomaketietoja Heikki Toijala 
30.8.1999
Toivonen
Haastattelu Männistössä 19.9.2007
Tuomola+
Haastattelu Kirsti Tuomola ja Liisa 
Nygård 21.8.1998
Ukkonen
haastattelu Pentti Ukkonen 
23.4.2008 
Ukonjärvi
Haastattelu Raili Ukonjärvi 
4.10.2007
Uotila
Haastattelu Veittoo-Paavolassa 
19.9.2007
Vallenius
Haastattelu Iso-Penttilässä 
25.10.2007
vapriikki
www.tampere.fi/ekstrat/vapriikki/  
muistomerkit ja patsaat  
Viisi kirkkoa 2001
Viisi kirkkoa, Jyväskylä 2001
Winberg
Haastattelu Irma Winberg 13.8.1998
Virkkula
Kirje Heljä Virkkula 23.10.1998
Virtanen
Haastattelu Rauha Virtanen 
20.8.1998
Yli-Houhala
Haastattelut Anita ja Vesa Yli-Houha-
la 26.10.2007 ja 22.5.2008 
Yli-Pärri
Haastattelu Markku Yli-Pärri 
4.8.1999
Ylä-Kapee
Haastattelu Risto Ylä-Kapee 
12.8.1999
Östring
Haastattelu Lasse Östring 16.6.1999


90
Arkkitehdit ja rakennusarkkitehdit
Federley  Birger,  nro  007,  009(?), 
0, 05, 0, 0, 0, 5
Heimovala Eeva, nro 0
Helin Pekka, nro 6
Ilveskoski Pekka, nro 009
Ilveskoski Olli, nro 009
Karvala Erkki, nro 0
Katajamäki Antti, nro 9
Keskinen Jarmo, nro 09
Kestilä Olli, nro 05
Lönn  Wivi,  nro  08(?),  0(?), 
0(?), 5, 5, 6
Malmio Veikko, nro 
Penttilä Timo, nro 67
Schreck Georg, nro 8
Siitonen Tuomo, nro 6
Sonck Lars, nro 
Strandell Frithiof, nro 008
Strömmer Bertel, nro 00, 5
Suuronen Matti, nro 9
Sysimetsä Heikki, nro 05
Terävä Pekka, nro 05
Tiitola Paavo, nro 79
Turunen Pentti, nro 05
Uotila Mikko, nro 67
Rakennusinsinöörit
Lindholm Stig, nro 00
Palmqvist Juhani, nro 0
Rakennusmestarit
Heikkilä Vihtori, nro 09
Helminen Oskari, nro 0, 0, 7
JULKAISUSSA MAINITTUJEN KOHTEIDEN SUUNNITTELIJOITA
Pienten rakennusten ulkovaippaa laajentamattomien muutostöiden ja sisätilojen suunnittelijoita ei ole tässä mainittu.
Männistö Aug., nro 0, 76, 87
Peltonen Jalmari, nro 09
Rosenberg A., nro 6
Siikonen Heikki, nro 66
Tiitola Heikki, nro 06, 6, 60, 
9
Muut
Kriikku Jaakko Oskari, nro 75
Kuusniemi Elli, nro  
Mäkkylä Viljo agronomi, nro 7
Sacklén J. G. maanmittari, nro 5
Schreck Inez, nro 0(?)
Tirkkonen Nikolai, nro 5
Virtanen Kalle, nro 86
Åkerblom  Matti  kirkonrakentaja,  nro 
56


9
Valokuviin  viittaavissa  teksteissä  on 
mainittu myös valokuvan ottaja ja ku-
vausvuosi, jos ne ovat olleet tiedossa. Kun 
osa kuvista on saatu lainaksi ja kopioitu 
jo  edesmenneiltä  yksityisiltä  ihmisiltä, 
kuvaajaa ei ole aina saatu varmistettua. 
Silloin tekstin lopussa on kuvan lainaa-
jan  nimi.  Sulkeissa  on  voitu  mainita 
myös  erikseen  kuvan  omistaja.  Sama 
koskee  piirustuksia  ja  muuta  kuvama-
teriaalia.
Seuraavia lyhenteitä on käytetty:
ALJ 
Arja-Liisa Järvineva
EK 
Erkki Kuusela
JR 
Jyrki Ristilä
JV 
Jouni Vesterinen
KN 
Kirsi Niukko
SK 
Sami Kumpulainen
Yllä olevat kuvaajat ovat olleet projektin 
työssä  mukana,  ja  heidän  valokuvansa 
ovat nykyisin Tampereen kaupunginar-
kiston (TKA) omistuksessa. Kaupungin-
arkistossa ovat myös vuosien 98-98 
vastaavaan  työhön  otetut  valokuvat. 
Muita  kaupungin  valokuvia  on  saatu 
Tampereen museoiden (TKM) kuvako-
koelmista.
VALOKUVIEN KUVAAJAT JA OMISTAJAT


9
KORJAUKSET  JA  TARKENNUKSET  JULKAISUUN  ”TAMPEREEN  KANTA-
KAUPUNGIN RAKENNUSKULTTUURI 1998”
”Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuuri 1998” valmistui syksyllä 1998. Julkaisun lukijat täsmensivät tekstiä seu-
raavasti:
Kohde 31, Keskustori
- torin aatekilpailun työryhmässä olivat myös Juha Ryösä ja Reijo Lehtinen.
Kohde 85, Olánintalo
- omistajat ovat Heikki Björkbom sekä Anne ja Pekka Vanhanen.
Kohde 90, Synnytyslaitos/Marjatan sairaala
- toimi synnytyssairaalana vielä v. 96.
Kohde 92, Pyynikintori
- kartan kadunnimet F. E. Sillanpään katu, Pyynikintori, numerointi on epäselvä.
Kohde 98, Viikinsaaren ravintola
- tekstissä mainittua kesäteatteria ei ole purettu.
Kohde 99, Särkänniemen alue
- Pekka Ilveskoski oli rakennusten pääsuunnittelija; Asko Rasinperä osallistui toimiston suunnittelutyöhön v. 97-978.
Kohde 102, Naistenlahden satamatoimisto
- toimisto on auki ympäri vuoden.
Kohde 145, Ratinan stadion
- toteutumattoman asemakaavan on allekirjoittanut Kaarlo K. Waaramäki vuonna 97.
Kohteet 232, Pispalan kirkko, ja 246, Gaddin kappeli
- Pispalan kirkon tekstin toisen kappaleen alkuosa kuuluu Gaddin kappelin tekstin kolmanneksi kappaleeksi; aluksi mainitun 
kappaleen loppuosa (Kirkon paikalle…) kuuluu kohteen viimeiseksi kappaleeksi.
Kohde 313, Pirkankontu ja Hiilloksentalo
- Arvomerkintöjen tulee olla järjestyksessä RKM I, RM III.
Kohde 373, Rajaportin sauna ja Ompelijan talo
- Kadun varren puurakennus on rakennettu 800-luvun lopussa, vuosien 895 ja 898 välisenä aikana; sitä on myöhemmin 
kovaotteisesti muutettu.
Kohde 374, Ollin talo
- Rakennuksen rakennuttaja oli opettaja Olli Halme, joten kohteen nimenkin tulisi olla Halmeentalo.


9


9


Yüklə 33,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   51
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə