Муса ГасымовYüklə 2,8 Kb.

səhifə1/47
tarix21.03.2018
ölçüsü2,8 Kb.
növüDərslik
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


MUSA QASIMOV  
MAHİR ABDULLAYEV 
 
 
 
 
 
 
Beynəlxalq münasibətlər tarixi  
(XX əsr. II hissə. 1946-1999-cu illər) 
 
 
tarix elmləri doktoru, professor Musa Qasımovun ümumi 
redaktəsi ilə 
 
 
Dərslik  
 
 
 
Azərbaycan Respublikası 
Təhsil 
Nazirliyi Elmi-metodik şurası tarix 
bюlməsinin 1999-cu il ___________ 
tarixi _______ saylı iclas protokolu ilə 
təsdiq edilmişdir 
 
 
 
 
 
 
 
1999 
BAKI    
 


 
Q - 23 
 
İxtisas redaktoru: - Mahir İslam oğlu Abdullayev, tarix elmləri 
namizədi, dosent  
 
Rə’çilər: - İsmayıl Musayev, tarix elmləri doktoru, M.Ə.Rəsulzadə 
adına BDU-nun Beynəlxalq münasibətlər və 
Beynəlxalq jurnalistika kafedrasının professoru; 
 
Həsən  Əlibəyli, tarix elmləri doktoru, professor
Azərbaycan Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər 
kafedrasının müdiri; 
 Hikmət Rzayev, professor, Ali Diplomatiya 
Kollecinin Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının 
müdiri. 
 
Q - 23 
 
Qasımov M., Abdullayev M., Beynəlxalq münasibətlər tarixi (XX əsr. 
II hissə 1946-1999-cu illər). Dərslik. Bakı, Bakı Universiteti 
nəşriyyatı, 1999. - 450 s. 
 
Kitab Ali məktəb tələbələri, magistrlər, aspirantlar, müəllimlər 
və elmi işçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Dərslikdə 1946-1999-cu illərdə beynəlxalq münasibətlər tarixi 
xronoloji arldıcıllıqla və problemlər üzrə izah edilir. Tədris 
proqramına uyğun olaraq yazılmış dərs vəsaiti təkcə ali məktəblə bağlı 
olan şəxslər üçün deyil, eyni zamanda beynəlxalq münasibətlər tarixi 
ilə maraqlanan şəxslər üçün əhəmiyyətlidir. 
 
 
Q ___________ 99      
© 
Bakı Universiteti 
nəşriyyatı, 1999  
             
          
 
 
 
2


 
Musa Qasımov  
Mahir Abdullayev
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beynəlxalq münasibətlər tarixi 
(XX əsr. II hissə.1946-1999-cu illər) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3


 
Bakı-1999 
Mündəricat 
 
Giriş    ....................................................................................səh. 
 
I bölüm. Müharibədən sonrakı ilk illərdə beynəlxalq aləmdə baş verən 
əsaslı  dəyişikliklər. Soyuq müharibənin başlanması 
........................................................... səh. 
 
II bölüm.  50-ci illərdə beynəlxalq münasibətlərin başlıca inkişaf 
meylləri ................................................ səh. 
 
III bölüm. 60 -cı illərdə beynəlxalq münasibətlərin ümumi səciyyəsi. 
................................................................ səh. 
 
IV bölüm. Gərginliyin zəiflədilməsi illərində beynəlxalq münasibətlər. 
........................................................ səh. 
 
V bölüm. 1980-1990-cı illərdə beynəlxalq 
münasibətlər. .......................................................səh. 
 
VI bölüm. Soyuq müharibənin başa çatması. 1991-1999-cu illərdə 
beynəlxalq münasibətlərin əsas  
               səciyyəsi. ............................................................. səh. 
 
VII bölüm. 1946-1990-cı illərdə Azərbaycanın beynəlxalq 
münasibətlərdə iştirakı. ................................. səh. 
 
VIII bölüm. Azərbaycan Respublikası beynəlxalq münasibətlər 
sistemində ........................................................... səh. 
 
 
 
 
 
 
4


 
 
 
 
 
 
 
VII B Ö L Ü M 
 
1946-1990-cı illərdə Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlərdə 
iştirakı 
 
Sovet dövründə Azərbaycan beynəlxalq huququn subyekti 
olmamış, yalnız mərkəz vasitəsi ilə vahid dövlət daxilində beynəlxalq 
əlaqələrdə  iştirak etmişdir. Mərkəz Azərbaycanın xarici ölkələrlə 
birbaşa siyasi və ticarət-iqtisadi  əlaqələrinə imkan verməmişdir, 
müharibədən sonrakı ilk onilliklərdə  əsasən mədəni  əlaqələr 
saxlamasına icazə vermişdir. Lakin bu əlaqələr Moskvanın ciddi 
nəzarətində və tabeliyində həyata keçirilmişdir. Siyasi əlaqələr əsasən 
sosialist və inkişaf etməkdə olan ölkələrin kommunist və sosialist 
partiyaları ilə saxlanılmışdır. 
Azərbaycanın xarici ölkələrlə ticarət-iqtisadi  əlaqələrinə 
Mərkəz  əsasən 60-cı illərdən başlayaraq tədricən icazə verməyə 
başlamışdır. Respublikanın coğrafi-siyasi mövqeyi, iqtisadi, elmi-
texniki potensialı  və  sərvətləri onun beynəlxalq iqtisadi əlaqalərinin 
maddi əsasını təşkil etmişdir. 
Ayrı-ayrı dövlətlərin ərazisi çərçivəsindən kənara çıxan ictimai 
istehsal  əlaqələrinin xüsusi sahəsi olan beynəlxalq iqtisadi 
münasibətlər Azərbaycanda təsərrüfatın formalaşmasına, strukturuna 
və inkişaf sürətinə  fəal təsir göstərmişdir. Öz növbəsində bu iqtisadi 
potensialın mənafeyi həmişə xarici ölkələrlə ticarət-iqtisadi əlaqələrin 
inkişafını və təkmilləşdirilməsini tələb etmişdir.  
Ümumittifaq  əmək bölgüsü də Azərbaycanın beynəlxalq 
iqtisadi  əlaqələrinin maddi bazasının formalaşmasında müəyyən rol 
oynamışdır. Azərbaycanın xarici ölkələrə ixracında xammal və 
yanacaq, xüsusilə neft məhsulları üstünlük təşkil etdiyindən, uzun 
müddət Azərbaycan köhnə neft avadanlıqları ilə quruda çıxartdığı 
 
5
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə