Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasinin akademiK Ə. HÜseynov adma Kİbernetika institutuYüklə 2,79 Kb.

səhifə1/72
tarix08.11.2018
ölçüsü2,79 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ 
AKADEMİK Ə.HÜSEYNOV adma 
KİBERNETİKA İNSTİTUTU 
Iqbal Babayev 
Kitab Avrasiya Fondunun Azərbaycan 
nümayəndəliyi tərəfindən DİA-nın 
Elmi kitabxanasına hədiyyə 
verilmişdir. 2003 _________________  
LAYİHƏLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ 
METODOLOGİYASI 
 
Çaşıoğlu 
Bakı 2003 


 
Babayev İ.A., Layihənin idarə edilməsi metodolo- 
giyası: Monoqraflya / - Bakı:, 2003, - 300 s, 
İSBN 5-8066- 1519-7 
Layihələrin İdarə Edilməsi (ingiliscə Projcct 
Management) metodologiyasının əsaslan, metodlar 
və struktur modellər, intellektual idarəetmə sistem- 
ləri və layihələrin idarə edilməsində biliklər model- 
ləri haqqında geniş məlumatlar bu kitabda öz əksini 
tapmışdır. Eyni zamanda layihələrin idarə edilmə- 
sində insan faktorlan, layihə ofisinin yaradılması və 
layihə komandasının formalaşdmlmasmda xüsusi 
tələblər verilmişdir. 
Kitab layihələrin idarə edilməsi problemləri ilə 
məşğul olan elmi işçilər və mütəxəssislər, layihə 
rəhbərləri, layihə ofisinin işçiləri, müəllimlər, aspi- 
rantlar, magistr pilləsinin tələbələri və layihələrin 
idarə edilməsi üzrə sertifikatlaşdırma proqramlarının 
dinləyiciləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Elmi redaktor: Akademik T.A.Əliycv 
Rəy verənlər: T.A.Əliyev, Akademik, Azerbaycan 
Milli Elmlər Akademiyası akademik 
Ə.Hüseynov adma Kibernetika İnsti- 
tutunun direktoru 
R.T.Hümbətov, te.d., professor, 
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiya- 
sının elm və texnika işləri üzrə pro- 
rektoru 
1402000000 

' ■İNı 1,1-; f.' . ^ 1* s''" ^ 
'
 
655(07) - 2003 
© Babayev t.A., 2003 
© Layihələrin idarə Edilməsi Azərbaycan Assosiasiyası 
© Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kiberneti- 
ka institutu 
© “ELM” nəşriyyatı, 2003 


 
M Ü N D Ə R I C A T  
Ön söz .....................................................................................  8 
Giriş .............................................................................................  10 
I
 
fəsil: 
LAYİHƏ ANLAYIŞI VƏ TƏRİFLƏR .......  
18
 
Giriş ........................................................................................  18 
1.1.
 
Təriflər ...............................................................................  19 
1.2.
 
Layihənin əlamətləri .........................................................  21 
Dəyişkənlik əlaməti ...........................................................  21 
Vaxt məhdudiyyəti əlaməti ...............................................  22 
Büdcə əlaməti ....................................................................  22 
Ehtiyatlar əlaməti .............................................................  22 
Təkrarolunmazlıq əlaməti ................................................  23 
Yenilik əlaməti ...................................................................  23 
Bütövlük, tamlıq əlaməti ..................................................  23 
Hüquqi təminat əlamətləri ...............................................  24 
Təşkilat əlaməti .................................................................  24 
Məhdudiyyətçilik əlaməti .................................................  24 
1.3.
 
Layihələrin təsnifatı və növləri.. < ...................................  25 
1.4.
 
Layihənin mühiti ..............................................................  29 
1.5.
 
Layihə iştirakçılan “stakeholders” .................................  38 
Layihələrin əsas iştirakçılarıvə funksiyalan ..............  
39 
1.6.
 
Layihənin məqsədi ............................................................  43 
İlk anlayışlar ......................................................................  43 
Layihənin məqsədinin müəyyənləşdirilməsi ..............  
44 
1.7.
 
Layihənin strukturu ........................................................  4(5 
İlk anlayışlar ......................................................................  46 
Layihələrin struktur maddələrivə onun növləri... 
48 
Layihələrin idarə edilməsində struktur modellərin tətbiqi  
49
 


I
 
-8. Laiyhənin həyat dövrü .............................................  51 
İlk anlayışlar ......  ..  ..................................................  51 
Layihənin fazaları ....................................................  52 
Layihənin elementləri və xüsusiyyətləri..................  55 
1.9. Layihənin əsas xarakteristikası ..................................  60 
II
 
fəsil: LAYİHƏNİN İDARƏ EDİLMƏSİNDƏ 
MÜASİR SİSTEMLİ YANAŞMALAR..... 
63 
Giriş ..............................................................................  63 
2.1.
 
İlk anlayışlar və təriflər ............................................  64 
2.2.
 
Layihələrin idarə edilməsi prosesi.. 
  65 
2.3.
 
Layihənin idarə edilməsi zəruriliyi. .   }  ..................  67 
Peşəkar idarəetmə ....................................................  67 
Layihənin icrası zamanı tipik səhvlər və qüsurlar.. 71 
2.4.
 
Layihənin idarə edilməsində müasir yanaşmalar ...  77 v 
Sistemli yanaşmalar .................................................  77 
Layihələrin idarə edilməsinin əsas funksiyalan ... 78 
Uğurlu layihə anlayışı .............................................  86 
Layihənin idarə edilməsi funksiyasını harada və nə 
zaman tətbiq etmək lazımdır? ........................  87 
2.5.
 
Layihələrin idarə edilməsi üzrə əsas biliklər.......  93 
Ümumi qeydlər .......................................................    93 
'v' 
Layihənin predmet sahəsinin idarə edilməsi ......   94 
Keyfiyyətin idarə edilməsi ......................................  96 
Müddətin idarə edilməsi ..........................................  99 
Dəyərin idarə edilməsi.................................... v...  103 
Risklərin idarə edilməsi .................................. v • 
106 
İşçi heyətinin idarə edilməsi ...................................  109 
Müqavilələrin və layihə təminatının idarə edilməsi 112 
Əlaqələrinin idarə edilməsi ....................................  114 
Nəticə......................................................................  117 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə