Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə76/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
#529
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   88

236 
 
3.Çox böyük aktivlik, enerli aĢıb-daĢır. 
                                                                              
23.Sizi tanıyanlar razılaĢardılarmı ki,siz iĢinizə çox ciddi yanaĢırsınız? 
1.Bəli; 
2.Ola bilər ki,bəli; 
3.Bəlkə  də yox; 
4.Xeyr. 
 
24. Sizi yaxĢı tanıyan insanlar  sizin  baĢqaları ilə müqayisədə az enerjili 
olduğunuzla razılaĢardılarmı ? 
1.Bəli; 
2.Bəlkə  də, bəli; 
3.Bəlkə də, yox; 
4.Xeyr; 
 
25.Sizi tanıyan insanlar onunla razılaĢarmı ki,siz qısa müddətdə böyük 
həcmli iĢin öhdəsindən gələ bilərsiniz? 
1.Bəli; 
2.Bəlkə də, bəli; 
3.Bəlkə də, yox; 
4.Xeyr. 
 
26.Sizi tanıyan insanlar razılaĢarmı ki, siz tez əsəbləĢirsiniz? 
1.Bəli; 
2.Bəlkə də, bəli; 
3.Bəlkə də, yox; 
4.Xeyr. 
 
27.Sizi tanıyan insanlar razılaĢarmı ki, siz sakit həyat sürüsünüz? 
1.Bəli; 
2.Bəlkə də,bəli; 
3.Bəlkə də,yox; 
4.Yox. 
 
28. Sizi tanıyan insanlar razılaĢarmı ki,siz bütün iĢlərinizi tələsik 
görürsünüz? 
1.Bəli; 
2.Bəlkə də,bəli; 
3.Bəlkə də,yox; 
4.Yox. 
 


237 
 
29. Sizi tanıyanlar razılaĢarlarmı ki,yarıĢlar sizi sevindirir və siz qalib 
gəlməyə çalıĢırsınız? 
1.Bəli; 
2.Bəlkə də,bəli; 
3.Bəlkə  də,yox; 
4.Yox. 
 
30.Siz cavan olanda xasiyyətiniz necə olub? 
1.Tez özündən çıxan və çətin nəzarət olunan; 
2. Tez özündən çıxan amma nəzarət olunan; 
3.Kifayət qədər təmkinli; 
4. Demək olar ki heç zaman əsəbiləĢmirdim. 
 
31.Siz bugün öz xasiyyətinizi  necə təsəvvür edirsiniz? 
1.Tez özündən çıxan və çətin nəzarət olunan; 
2. Tez özündən çıxan, amma nəzarət olunan
3.Tam təmkinli; 
4.Demək olar ki, heç vaxt  əsəbləĢmirəm. 
 
32.Siz iĢləyərkən və kimsə (rəis istisna olmaqla) sizi iĢdən ayırmağa 
çalıĢanda öznüzü necə hiss edirsiniz? 
1.Özümü yaxĢı hiss edirəm çünki  gözlənilməz fasilədən sonra yaxĢı 
iĢləyirəm; 
2.Yüngül məyusluq hiss edirəm; 
3.Mənim iĢimə mane olanda çox əsəbləĢirəm. 
       
33.Əgər sizi tez-tez iĢdən ayırıb əsəbləĢdirirlərsə: 
1.Kobud cavab verirsiniz; 
2.Sakit  formada cavab verirsiniz; 
3.Bunun qarĢısını almaq üçün nəsə edirsiniz
4.Özünüzə sakit yer tapıb iĢləməyə davam edirsiniz ( əgər bu 
mümkündürsə). 
 
34.Müəyyən müddətə yerinə yetirilməsi lazım olan iĢləri tez-tez görürsünüz? 
1.Hər gün və ya daha tet-tez; 
2.Hər həftə; 
3.Hər ay və ya daha gec-gec. 
 
35.Müəyyən müddətdə bitirilməsi lazım olan iĢ sizdə: 
1.Gərginlik yaratmır, çünki adi haldır; 
2.Çox böyük gərginlik yaradır çünki iĢin pozulması çox insanların iĢinə  təsir 
edər. 


238 
 
 
36.ĠĢdə və evdə  iĢlərinizin yerinə yetirilməsi vaxtını ösünüz  müəyyən 
edirsinizmi? 
1.Xeyr; 
2.Bəli,bəzi hallarda; 
3.Bəli.tez-tez. 
 
37.Təyin olunan müddətin sonuna yaxın yerinə yetirdiyiniz iĢin keyfiyyəti 
necə olur? 
1.Daha  yaxĢı; 
2.Adi; 
3.Daha pis. 
 
38.Olurmu ki,siz iĢdə eyni zamanda iki və ya bir neçə tapĢırığın gah 
birini,gah digərini yerinə yetirəsiniz? 
1.Yox, heç vaxt; 
2.Bəli, çox az hallarda; 
3.Bəli, həmiĢə. 
 
39.Siz hazırki iĢinizdə gələn il də qalmağa razısınızmı? 
1.Bəli; 
2.Yox,mən daha çox Ģeyə nail olmaq  istərdim; 
3.Əlbəttə  yox,mən hər Ģey edirəm ki,vəzifəmdə yüksəlim  ,yoxsa çox pərt 
olaram. 
 
40.Əgər seçim qarĢısında olsaydınız nəyi seçərdiniz? 
1.Əmək haqqımı artırsınlar, vəzifəmi yox; 
2.əmək haqqı artmadan vəzifəm artsın. 
 
41.Məzuniyyətin sonunda siz: 
1.Məzuniyyəti daha bir neçə həftəliyə uzatmaq istəyirəm
2.Hiss edirsiniz ki,iĢinizə qayıtmağa hazırsınız; 
3.Siz istəyirsiniz məzuniyyət bitsin və iĢə qayıdasınız. 
 
42. Siz son 3 ildə  təyin olunduğundan az məzuniyyət götürmüsünüzmü? 
1.Bəli; 
2.Yox; 
3.Yox,heç vaxt. 
                                                 
43.Olurmu ki, məzuniyyətdə olduğunuz vaxt iĢiniz haqqında düĢünürsünüz? 
1.Bəli, tez-tez 
2.Bəli, ara-sıra 


239 
 
3.Yox. 
 
44.Son 3 ildə siz iĢ yerində mükafatlandırılmısınız? 
1.Yox, heç vaxt 
2.Bəzən 
3.Bəli, tez-tez. 
 
45.Siz iĢlərinizi tez-tezmi iĢdən evə gətirib məĢğul olursunuz? 
1.Nadir hallarda və ya bəzən 
2.Həftədə bir dəfə 
3.Hər zaman. 
 
46.Siz tez-tezmi iĢ qurtarandan sonra orada qalırsınız və ya iĢ günləri iĢə 
gəlirsiniz? 
1.Mənim iĢimdə bu mümkün deyil. 
2.Nadir halda, bəzən. 
3.Bəzən. 
 
47.Sizin hərarətiniz olanda, yaxud üĢütməniz olduqda, evdə qalırsınız? 
1.Bəli. 
2.Yox. 
 
48.Əgər siz hiss edirsiniz ki, yorulmusunuz iĢdən, siz: 
1.Müəyyən müddət az aktiv iĢləyirəm ki, qüvvəmi bərpa edim. 
2.Aktiv iĢləməyi davam etdirirəm. 
 
49.Kollektivdə iĢlədiyiniz vaxt baĢqaları sizdən onlara rəhbərlik etməyinizi 
gözləyirlər? 
1.Nadir halda. 
2.Tez-tez yox. 
3.Tez-tez. 
 
50.Siz günün nizam qaydalarını yazırsınız? 
1.Yox. 
2.Bəzən. 
3.Tez-tez. 
           
51.Əgər kimsə sizə qarĢı ədalətsiz olursa, siz: 
1.Bunu onun üzünə deyirəm. 
2.Buna cürət etmirəm, vəziyyətə görə hərəkət edirəm. 
3.Bu haqda heç nə demirəm. 
 


240 
 
52.Eyni iĢi yerinə yetirənlərlə müqayisədə siz səy göstərirsiniz? 
1.Daha çox. 
2.Bir az çoz. 
3.Təxminən bir o qədər. 
4.Bir az. 
5.Daha az. 
 
53.Eyni iĢi görən insanlarla müqayisədə, siz hiss edisiniz? 
1.Daha çox məsuliyyət 
2.Bir az çox məsuliyyət 
3.Təxminən bir o qədər məsuliyyət 
4.Az məsuliyyət 
5.Daha az məsuliyyət 
 
54.Eyni iĢi görən insanlarla müqayisədə, siz tələsmək lazım olduğunu hiss 
edirsiniz? 
1.Daha çox 
2.Bir az çox 
3.O qədər 
4.Bir az 
5.Daha az 
 
55.Eyni iĢi görənlərlə müqayisədə, siz: 
1.Daha çox səliqəlisiniz 
2.Bir az çox səliqəlisiniz 
3.Eyni cür səliqəlisiniz 
4.Bir az səliqəlisiniz 
5.Daha az səliqəlisiniz 
 
56. Eyni iĢi yerinə yetirən baĢqalarla müqayisədə ona Sizin münasibətiniz: 
 1. daha ciddi; 
2.bir qədər daha ciddi
3. baĢqalardan az fərqlənir; 
4.bir qədər daha az ciddi; 
5. əhəmiyyətli dərəcədə daha az ciddi. 
 
57. 10 il əvvəl yerinə yetirdiyiniz  iĢlə müqayisədə Siz indi bir həftə ərzində 
iĢləyirsiniz: 
1) daha çox saat; 
2) təxminən o qədər; 
3) əvvəlkindən daha az;  
 Yüklə 3,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   88
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə