Bmt-nin 822 və 853 saylı qətnamələrindən əvvəl işğal olunmuş Azərbaycan ərazisiYüklə 104 Kb.

səhifə73/86
tarix08.03.2018
ölçüsü104 Kb.
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   86

mərkəzi)  ixtisasca  kimyaçı  olan  Mahmud  -Ənvər  Çayan 
1992-ci  ilin  yanvar  ayının  19-da  Bakıda  -Prezident  Apara- 
tmda,21-də  Ali  Sovetdə,22-də  AXC  qərargahmda  olur,  baş 
verəcək  terror  aktları  ilə  bağlı  məlumatlarım  verir.  O,  1992- 
ci  ilin  yanvar  ayınm  24-də  isə  Tehrana  yola  salmır.
Hayk  Astarcanyanm  «müşayir»i  rolunu  ifa  edən  Serj 
Babayana  gəlincə,  o  da  Xankəndidə  366-cı  Alaym  üçüncü 
batalyonuna  rəhbərlik  edən  Yevgeni  Nabokixə  beynəlxalq 
terrorizm tarixində  özünün  qanlı  izlərini  qoyan  «Häydad»  - 
erməni  terror  təşkilatmm  səlahiyyətli  nümayəndəsi  kimi 
təqdim  olunur.  Həmin  ilin yanvar  ayınm  23-də  366-cı  Alay- 
da  Rusiyanm  MN-nin  (Baş  Qərargahda)  rəhbərliyi  ilə  razı- 
laşdırılmış  bir  sərəncam  hazırlandı.
0,935  nömrəli  sərəncama  (saxta  sərəncam)əsasən  366- 
cı  Alayda  xidmət  edən  əsgərlərin  bir  qismi  tərxis  olunma- 
lı  idi.  Nəticədə  Alaym  daxili  möhürü  Uə  hazırlanmış  sə- 
rəncama əsasən  194  nəfər ordudan  -xidmətdən tərxis  olun- 
du  366-cı  Alaydakı  Gürcüdər,  tatarlar,  beloruslar,  türkmən- 
lər,qazaxlar,  ləzgilər  evlərinə  buraxıldılar  Yola  salınan  əs- 
gərlərə  yol  haqqmı,  əlavə  geyim  pulunu(?)  Serj  Babayan 
ödəyirdi,  daha  doğrusu,  «Haydad»a  məxsus,  üstündə  «201» 
rəqəmi  yazılmış  sənədə  hər  alman  pul  üçün  imza  qoydu- 
rurdu.  «İmza  haqqı»nı  alan  əsgərlər  isə  ləngimədən  Yere- 
vana  göndərilir  və  oradan  da  evlərinə  yola  salmırdı.
1992-ci  ilin  yanvar  ayınm  29-da  isə  bir-birinin  ardınca 
Fransadan,  Livandan,  Nyu-Yorkdan...  Möskvanm «Domode-
dova»  -Beynəlxalq  hava  limanma  təyyarələr  Yerevana  start 
götürür.  Elə  həmin  gün  də  Yerevanı  -Xankəndi  əvəz  edir. 
Xankəndində 
isə  Qarabağa  təşrif  gətirən»Haydad»çıları 
«müşavir»Serj  Babayan,  polkovnik  Pyotr  Maslennikov  qar- 
şılayırlar.
Xatırladım  ki,  bütün bu məxfi  missiyaları  Rusiya  MN-nin 
BQ-yə  tabe  olan  hərbi  kəşfıyyat  idarələrinin  Fransada,Li- 
vanda,Amerikada  rezidenturaları  yerinə  yetirirdilər.
Xankəndində  «məskunlaşan»  366-cı  motoatıcı  Alay- 
dan  tərxis  olunmuşların yerini  xüsusi  təlim  keçmiş  «Hay- 
dad»çılar  tutdular.  Alayda 
ayrılmış,  milliyətcə  erməni 
olan  iki  komandir  də  «ekspert»adı  ilə  gələn  erməni  dəstə- 
sinə  hücum  obyekti  kimi  seçilmiş  Xocalı  haqmda  operativ 
məlumatlar  verirdi.  Zabit  Suren  Ohanyan  (o,  həm  Samvel 
idi,  həm  Sirdak  idi,  həm  də  Seyran),  Vartan  Çitçiyan  (o 
həm  Valeri  idi,  həm  də  Varqaş)- isə  Xocalmm  Şimal-Qərb 
hissəsindəki  Badara  yaşayış  məntəqəsində  ayrılmış  təlim 
düşərgəsində  gələn  «qonaqlar»la  ardı-arası  kəsilməyən 
məşvərətlər  keçirirdilər.  Məşvərətlərin  p'lanları  isə  gah  Ye- 
revandan  gəlırdi,  gah  da  Moskvadan.
1992-ci  ilin  yanvar  ayınm  30-da  isə  «M3-8»  hərbi  ver- 
tolyotundan  Xocalı  -Şuşa  istiqamətindəki  yaşayış  əraziləri- 
nə  üstündə  «Böyük  Ermənistan»  xəritəsi  cızılmış  vərəqlər 
atıldı.  Həmin  vərəqlər  də  Alaym  «Səhra  m ətbəəsi»ndə  sap 
edilmişdi.


Belə  ki,  366-cı  alayın  zabiti  Sergey  Daniloviç  Tuşo- 
vun ifadəsinə görə,366-cı Alay Xocalı hadisələri ərəfəsind:
-3  motoatıcı  batalyondan,
-1  artilleriya  divizionundan,
-1  polkun  minomyot  batareyasından 
-1  zenit  divizionundan,
-1  tank  rotasından,
-1  kəşfiyyat  rotasından,
-1  mühəndis  -sapyor  rotasmdan,
-1  təmir  rotasından,
•1  kimyəvi  müdafiə  rotasından,
>1  maddi  təchizat  rotasından  ibarət  idi.
Alayda
-62  ədəd  piyadaların  döyüş  maşmı-BMP-1  tipli,
-30  ədəd  BMP-2
-3  
ədəd 
B R V   (hərbi  kəşfiyyat  maşını)
-3  ədəd  BREM,
-5  ədəd  BMP-2k,
-10  ədəd  BRDM,
-1  ədəd  BTR,
-10  ədəd  T-72  tipli  tank,
-18  ədəd  122  mm  qaubitsa,
-9  ədəd  120  mm  minomyot,
-4  ədəd  ZUS-23,
-3  ədəd  82  mm  minomyot,
-18  ədəd  MTLB  olmuşdur.
366-cı  alayın  tərkibində:
-3  motoatıcı  batalyon,
-1  artilleriya  divizionu,
-1  tank  rotası,
-1  HHM  batareyası  «Strela-10»
-1  kəşfiyyat  rotası 
-1  rabitə  rotası,
-1  komendant  vzvodu 
(şəxsi  heyəti  600  nəfərə  yaxm) 
Alayda:
-10  ədəd  tank  T-72,
-130  ədəd  BMP,
-12  ədəd  BADM,
-4  ədəd  BTR,
-16  ədəd  MTLB,
-18  ədəd  top  D-30,
-4  ədəd  120  mm  minomyot,
-28  ədəd  82  mm  minomyot,
-4  ədəd  «Strela-10»,
-3  ədəd  ZSU-23,
-100  ədəd  müxtəlif modifikasiyalı  qranotomyotlar, 
-800  ədəddən  çox  avtomat  və  pulemyotlar,zabitlər 
üçün  pistoletlər;
-Radiostansiya  R-142.


Azərbaycanm  isə  nömrəsiz,  qeydsiz,yaradılmış,  Ali 
Baş  Komandan  tərəfindən  xeyir-duası  verilmiş  «Xocalı 
batalyonu»:
-  Bir  batalyon 
(Şəxsi  heyət  cəm isi  237  nəfər)
-96  ədəd  AKM 
S İla h l  (onun  da  14-nii  dəyişm işdilər);
-4  ədəd  əl  pulemyotu;
-2  ədəd  qumbaraatan;
-3  ədəd  tapança 
(«marka»sı  bilinmirdi);
-10  ədəd  «TOZ-8»  markalı  tüfəng;
-Könüllü-silahlı  birləşmələr.
...1992-  ci  il  yanvarın  31-də  Bakıda  Milli  Təhliikə- 
sizlik  Şurasınm  iclası  keçirildi.  Bu  iclasda,  nə  qədər  qəribə 
də  olsa,  hərbi  kəşfiyyatm,  eləcə  də  əks-kəşfiyyatm  materi- 
allarma toxunulmamışdı.  Əslində  heç  yox  idi  də.  Hərbi  kəş- 
fiyyat  və  əks-kəşfıyyat  strukturları  iflic  vəziyyətində  idi.
Ali  orqan  saydığımız  Milli  Təhlükəsizlik  Şurasmda  isə 
həmin  vaxt  elan  edilirdi:  «... 
Erməni  yaraqlılan  əməliyyatı  Xo- 
calı  rayonunun  Xramort,  Fərrux  v ə  Naxçıvanik  kəndlərini  keçirib- 
lər.  Lakin  Azərbaycanm  özünümüdafiə  qüw ələri həm ləyə keçmiş, 
nəticədə erməni  muzdluları(?)və terrorçu  qruplan(?)  həmin kəndlər- 
dən  sıxışdınlb  çıxanlmış,  onlann  əsas  istelıkamları  (?)  məhv  edil- 
mişdir...»
Milli  Təhlükəsizlik  Şurası  elə  bir  xalqla,  qulağı  səs- 
də  olanlarla  gizlənpaç  oynayırdı.
Elə  həmin  günsə  Sarıkeşiş  yaşayış  məntəqəsindəki 
(Xocalının  şimal  hissəsi)  «Alaverdi»  kilsəsində  «Vartan
cəngavərləri»nin  bir  qrupu  «Böyük  Ermənistan»  himnini 
oxuyub,  and  içirdilər.  1992-ci  ilin  yanvarın  29-da  Xocalıya 
təşrif  gətirən  bu  qrup  Xocalmm  qərb  hissəsini  araşdırır, 
operativ-məxfı  məlumatlar  əsasmda  planlar  tərtib  elirdilər.
Əslində  həmin  il  yanvarın  29-da  Xankəndiyə  təşrif 
gətirən  çağırılmamış  qonaqlar Xocalı  -Şuşa  istiqamətində  iş 
görmək  üçün  Şimal,  Cənub,  Şərq  və  Qərb  istiqamətlərində 
operativ  «Çevik»  qruplara  bölündülər.
366-cı  Alay  komandirinin  göstərişi  ilə  erməni  qrup- 
laşmalanna  rtıslarm  verdiyi  isti  geyim  paylanıldı.  Onlar 
üçün  roştalarda  ayrıca  məşq  zonaları-meydançalar  ayrıldı:
l.Xocalı  -Şuşa  istiqamətində  hazırlanmış  «Haydad» 
qrupu:
Bu  terror  qrupuna  Suren  Paşayan  başçılıq  edirdi. 
Qrup  «16+97»  kodu  ilə  (yəni,  16  nəfər  «Haydad»  təşkila- 
tından,  97 nəfər isə 366-cı Alaydan)  ayrı-ayrı  dəstələr  şəklin- 
də  İrək,  Mon,  Vənli,  Piçonıs,  Dığ,  Cecimli,  Ardaşava 
erməni  yaşayış  məntəqələrində  qərar  tutmuşdular.  Bu  dəs- 
tələr  öz  aralarmbda  «Artsax»,  «Sunc»,  «Vano»-»pozivno- 
yu»  ilə  -məxfi  çağırışlarla  güclü  rabitə  əlaqələri  yarada  bi- 
lirdilər.  Digər  tərəfdən,  həmin  ərazilərdəki  kilsələr  bir 
nömrəli  qərargah  elan  olunmuşdu.
Suren  Paşayan  1953-cü  ildə  Ermənistanm  Zəncirli  kən- 
dində  anadan  olub  (Yerevanın  cənub-şərq yaşayış  məntəqə- 
si).  0,iki.yaşm da  ailəsi  ilə  Livana  müharicət  etdi.Beyrutda 
«Ermənistan  Mübarizə İİttifaqı»na  üzv  olub.  Həm in  təşkila-
Dostları ilə paylaş:
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   86


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə