Devlet kýtaplari üÇÜNCÜ baskiYüklə 25,89 Kb.

səhifə41/72
tarix25.07.2018
ölçüsü25,89 Kb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   72

19 Ekim 2005 tarihinde UNESCO Genel Konferansı'nda etiğin, uygulamalı alana
yansıtılmasına bağlı olarak benimsenen ilkeler şunlardır:
1. İnsan onuru ve insan hakları
2. Yarar ve zarar
3. Özerklik ve birey sorumluluğu
4. Onay
5. Onay verme yeterliğine sahip olmayan bireylerin rızası
6. Bireye saygı ve bireyin bütünlüğüne saygı
7. Mahremiyet ve sır
8. Eşitlik, adalet, hakkaniyet
9. Ayrımcılık yapmamak, damgalamamak
10. Kültürel farklılıklara saygı ve çoğulculuk
11. Dayanışma ve iş birliği
12. Toplumsal sorumluluk ve sağlık
13. Ortak yararlar
14. Gelecek kuşakları koruma
15. Çevreyi, biyosferi ve canlı çeşitliliğini korumak.
114
Buradaki sorun, gerçekliğe ilişkin bilgilerin genelde, medya tarafından sağlanmasından dolayı, bilgilendirmede
sapmalar her an görülebilmesidir. Bu yanlış bilgilendirmenin önüne geçebilmek veya olduğunca azaltabilmek için
bir takım ilkelere ihtiyaç vardır. Bu ilkeler; bilgilendirmenin birtakım etik değerler ile oluşabileceğini öngören
enformasyon etiğini oluşturur.Bu uygulamalı etik alanı, kitle iletişim araçlarının işleyişi, daha özelde ise kitle
iletişim araçları yoluyla yayılan enformasyonla ilgili olarak ortaya çıkan sorunlu durumlar hakkında sistematik bir
düşünme biçimi önerir.
………………………………………………………………………………………………………………
Siyaset; devleti
yönetme ve devletin, diğer devletlerle olan ilişki-
lerine yön verme sanatı olarak tanımlanmaktadır.
Tanımdan da anlaşılacağı üzere siyaset kavramı
yönetilen ve yönetici ilişkisini temele alır. Bu ilişki
aynı zamanda farklı düşüncelerin karşı karşıya
gelmesine yol açar. Bu nedenle ister bir devlet
içerisinde isterse başka devletler arasında olsun
insan veya kurumlar arası ilişki esastır. Bu ilişkilerde
uyulması gereken, ilişkiyi
belirleyen ve
sınırlandıran birtakım ahlaki kurallar gereklidir. Bu
k u r a l l a r ı n s i y a s e t i ç i n o r t a y a k o n u l u p
uygulanılmasına yönelik çalışmalara siyaset etiği
adı verilir.
………………………………………………………………………………………………………………
Örnek:
……………………….:


Ekonomi biliminin temel kavramları
Ekonomi biliminin temel kavramları
Ekonomi biliminin temel kavramları
Ekonomi biliminin temel kavramları
1. En geniş anlamda zorlamanın yokluğuna………….denir.
2. Bir olgu veya kavramlar üzerine kurulu bir iddiayı dile getiren
ifadelere………………..….denir.
3. Platon'a göre ruha ait ortaya çıkan
erdemler…………………………………………………….. dir.
4. Neyin iyi, neyin kötü olduğu kişiye ve duruma göre değişir ki buna
………………………………. adı verilir.
5. Ahlaki kural ve ilkelerin, somut ahlaki problemlere uygulanması sonucu ortaya çıkan
alana ……………………..
adı verilir.
C. Aşağıdaki  cümlelerin  doğru olanına “D”, yanlış olanına “Y”harfini koyunuz.
1. Aristippos'a göre eylemimizin amacı en yüksek iyi ve değer olan faydadır.
( )
2. İnsanın, yaptığı iyi davranış sonunda duyacağı iç huzura mutluluk denir.
3. Belirli bir amaca ulaşmak için ne yapılması gerektiğini söyleyen buyruğa koşulsuz buyruk denir.
4. Çevreyi, biyosferi ve canlı çeşitliliğini korumayı hedefleyen etik çeşidi biyoetiktir.
5. Anadolu Bilgelerine göre ahlak, Tanrı'ya duyulan aşk ve sevgiye dayanır.
( )
( )
( )
(   )
IV. ÜNİTE
Ölçme ve Değerlendirme
A.  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Ahlaki sorumluluk ve özgürlük arasında ilişki var mıdır? Açıklayınız.
2. J. P. Sartre “İnsan; her ne ise o değildir, ne değilse o dur” sözüyle ne demek istemiştir?
3. Sokrates'in karşı çıkarak, reddettiği “durum ahlakı” ne anlama gelmektedir?
4. I.Kant'ın, ahlakı, ödev ahlakı olarak nitelendirmesi ne anlama gelmektedir?
5. Aşk ve sevgi temeline dayalı olarak evrensel ahlak yasası oluşturulabilir mi?
B. Aşağıdaki cümlelerde  boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
Ç. Aşağıdaki  soruları cevaplayınız.
1. İnsanın davranışlarında bir seçimin söz konusu olmadığı,  insan ve eylemlerini rüzgâr karşısındaki kuru
bir yaprak gibi olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A) İndeterminizm
B) Libertaryanizm
C) Determinizm
D) Otodeterminizm
E) Kaderiye
115
Yargı
Özgürlük
Uygulamalı Etik
Rölativizm
Bilgelik- Cesaret-
Ölçülülük


99
2. Ahlakı, topluma ve sezgiye dayalı olarak ikiye ayıran ve sezgiye dayalı açık ahlaka önem atfeden filozof
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Platon
B) Aristippos
C) J. P. Sartre
D) H. Bergson
E) J. Bentham
3.
Yukarda verilen yargılar, ahlak felsefesinin hangi sorusu ile ilgilidir?
4.
Yukarıda verilen tanımlar, aşağıdaki hangi kavram çiftine uygunluk taşır?
5. Aşağıdakilerden hangisi  I. Kant'ın ahlak anlayışına uygundur?
-Var olan bütün değerler kişiden kişiye değişen bir yapıdadır.
-Değerler, yasalar kişilerden bağımsızdırlar.
A) Ahlaki eylemlerimizde yöneldiğimiz bir amaç var mıdır?
B) Evrensel bir ahlak yasası var mıdır?
C) Ahlakın kaynağı nedir?
D) Ahlak eylem gerçekleştirmek mümkün müdür?
E) Ahlaki eylemin amacı nedir?
-Ahlaki bakımdan sürekli olarak iyi ve değerli olarak kabul edilen davranışlardır.
-Bireyin nasıl davranacağını belirleyen kurallar sistemidir.
A) Erdem - Vicdan
B) Kötü-Ahlak yasası
C) Cesaret- Erdem
D) Özgürlük - Vicdan
E)  Erdem- Ahlak yasası
A) Ahlaki değerler dâhil bütün değerler kişiden kişiye değişir.
B) İnsan eylemlerinin amacı mutluluk olmalıdır.
C) Egemen ahlakı belirleyen bireyin güçlü veya zayıf olmasıdır.
D) Evrensel ahlak yasası aşkla, sevgiyle temellendirilmelidir.
E) Bir eylem ödev duygusu içerisinde yapılmış ise ahlaki olarak nitelendirilir.
116
Ekonomi biliminin temel kavramları
D. Aşağıdaki kavramları doğru tanımlarıyla eşleştiriniz.
1. Bergson'a göre sezgiye dayalı olan ahlak anlayışı.
3. Platon’a göre aklın emirlerine uyarak, bedensel istek ve arzuları
dizginlemeye çalışma erdemi.
4. Davranışı belirleyen birtakım etkenler olsa da özgürlüğün kişisel
olarak elde edilebileceği görüşü.
5. İnsanın arzu ve isteklerine bağlı olmayan buyruğa verilen ad.
6. Her türlü kuralı, yasayı reddetmek.
7. Sürekli olarak iyi ve değerli olan davranışlara verilen isim.
2. Evrenin Tanrı ile dolu olduğunu; evrenin Tanrı’nın kendisi
olduğunu savunan görüş.
o
o
o
o
o
o
o
Panteizm
Anarşizm
Açık ahlak
Cesaret
Erdem
Kategorik
(koşulsuz) buyruk
Otodeterminist
Görüş
Dostları ilə paylaş:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   72


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə