ƏlaqəLƏRİNDƏ M. Ə. RƏSulzadəNİn roluYüklə 204,67 Kb.

səhifə1/55
tarix20.08.2018
ölçüsü204,67 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55 
NƏSİMAN   YAQUBLU 
 
 
 
AZƏRBAYCAN-POLŞA 
ƏLAQƏLƏRİNDƏ 
M. Ə. RƏSULZADƏNİN ROLU 
(Kitabda  AXC  dövründə  -  1918-1920-ci  illərdə 
əsası  qoyulan  Azərbaycan-Polşa  siyasi  əlaqələrinin 
mühacirətdəki geniş fəaliyyət sistemi araşdırılır) 
 
 
 
 
ROLA MEHMEDA EMINA 
RASULZADEGO W ROZWOJU 
STOSUNKOW AZERBEJDZANSKO- 
POLSKICH 
(W  ksiqzce  opisane  sq  azerbejdzansko-polskie 
stosunki  polityczne,  ustanowione  w  okresie  istnienia 
Azerbejdzanskiej  Republiki  Demokratycznej,  a  takze 
dzialalnosc  azerbejdzanskiej  emigracji  politycznej  w 
Polsce) 
 
"ADĠLOĞLU” 
Baki-2007 
 
 
  
Az  
Y15
 
 
İnsanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal! 
M.Ə.Rəsulzadə 
 
 
"Məğlub olub, təslim olmamaq - bu əsl qələbədir!" 
Marşal Pilsudski 
 
 
 
 
Y 15 Nəsiman Yaqublu. Azərbaycan-Polşa əlaqələrində M. Ə. Rəsulzadənin rolu 
        Bakı, «Adiloğlu» nəĢriyyatı-2007. 212 səh. (50 səh. Ģəkil) 
 
 
Dərs  və  əlavə  oxu  vəsaiti  kinıi  nəĢr  edilən  bu  kitab  mühacirət  dövründə  (əsasən 
1920-1930-cu  illərdə)  Azərbaycan-PolĢa  əlaqələrinin  tədqiqinə  həsr  edilmiĢdir.  Kitabda 
diqqət yetirilən baĢlıca məqam - Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi M. Ə. Rəsulzadənin 
Azərbaycan-PolĢa əlaqələrinin formalaĢmasındakı əvəzsiz xidmətləridir. 
Bundan  baĢqa,  əsərdə  azərbaycanlı  mühacirlərin PolĢada  siyasi  fəaliyyətlərinə  də 
geniĢ  yer  ayrılmıĢdır.  Azərbaycanlıların  digər  Qafqaz  xalqları  təmsilçiləri  ilə  birgə 
"Prometey"  klubıında  çalıĢmaları,  öz  ölkələrinin  bolĢevizmdən  xilası  üçün  fəaliyyətləri, 
geniĢ mühacirət mətbuatını yaĢatmaları, qəzet və jurnal nəĢr etmələri tədqiq olunmuĢdur. 
Bundan  əlavə,  kitabda  azərbaycanlı  mühacirlərin  Pilsudski  hökuməti  ilə 
yazıĢmaları da ilk dəfə olaraq araĢdırılır. 
Kitabda  Azərbaycan  Milli  QurtuluĢ  Hərəkatının  böyük  ideoloqu  M.  Ə. 
Rəsulzadənin  PolĢa  ilə  bağlı  yazılarının  təhlili  verilir,  onun  PolĢada  nəĢr  edilən  kitabları 
haqqında oxucular məlumatlandırılır. 
Bu kitab dərs və əlavə oxu vəsaiti kimi təkcə müəllim, aspirant və tələbələr üçün 
deyil,  həmçinin  geniĢ  oxucu  kütləsi  üçün  və  beynəlxalq  əlaqələr  sistemimizin,  eləcə  də 
diaspora təĢkilatlarımızın inkiĢafı üçün əhəmiyyətli olacaqdır. 
 
 
 
 ISBN - 978-9952-25-052-7 
                                                                                             ©N. Yaqublu, 2007 
 
 
  
 
 
 
Wolnosc ludziom, niepodlegiosc narodom! 
M.E. Rasulzade
 
 
Byc zwyciczonym i nie ulec - to zwycicstwo! 
Jozef Pilsudski
 
 
 
 
 
 
 
 
Ksicrzka  „Stosunki  azerbejdzarisko-polskie  w  pierwszej  polowie  XX  wieku"  jest 
poswiccona  osobie  Mehmeda  Emina  Rasulzadego  -  wybitnego  dzialacza  politycznego 
Azerbejdzanu,  scisle  zwiajzanego  z  Polska,  z  przedstawicielami  polskiej  dyplomacji  i 
kultury.  Nacisk polozony  zostat  na polski okreĢ emigracyjny  M.E. Rasulzadcgo,  w tym na 
jego  dziaialnosc  w  klubie  „Prometeusz",  skierowana  przeciwko  bolszewizmowi.  Opisana 
zostala  takze  dziaialnosc  azerbejdzanskich  ofıcerow  kontraktowych  sluzacych  w  Wojsku 
Polskim.  Autor  oparl  sie  na  materiale  zrodlowym,  ktцry  zgromadzil  podczas  dclegacji 
naukowych do Polski i Turcji, m.in. na korespondencji Rasulzadego z Marszalkiem Jцzelem 
Pilsudskim  oraz  z  przedstawiciclami  Ministerstwa  Spraw  Zagranicznych  i  Ministerstwa 
Spraw Wojskowych, przebadal rцwniez azerbejdzariskie pismiennictwo cmigracyjne. Praca 
pokazuje zc zwiazki laczace  Azerbejdzan i Polske maja dlugaj bogatajradycje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rəyçilər:   Nəsib Nəsibli 
tarix elmləri doktoru, professor 
    Vaqif Sultanlı -
filologiya elmləri doktoru, professor
   
    Gülər Abdullabəyova -
filologiya elmləri doktoru
  
    Xaləddin İbrahimli 
tarix elmləri doktoru, professor
 
 
Elmi redaktor:   Sabir Məmmədli 
tarix elmləri namizədi
 
 
Kitab Polşa Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin köməyi ilə nəşr 
edilmişdir. 
 
Müəllif və M.Ə.Rəsulzada ailəsi kitabın nəşrinə kömək etdiklərinə görə 
aşağıdakı şəxslərə təşəkkürlərini bildirir: 
 
Cənab Kşiştof Krayevski 
PolĢa Respublikasının Azərbaycandakı Fövqəladə 
və Səlahiyyətli səfiri 
Cənab  Voyçeh  Quretski  
PolĢa  Respublikasının  Azərbaycandakı  səfirinin 
müĢaviri 
Xanım Katajina Ravska - Quretska
   PolĢa Respublikasının Azərbaycandakı 
səfirliyinin mədəniyyət üzrə əməkdaĢı 
 
 
 
Ksiazka wydrukowana przy wsparciu Ambasady 
Rzeczypospolitej Polskiej
 
 
Autor    wyraza    podziekowanie    nastepujacym     osobom,     ktore przyczynify sie do 
wydania tej ksiazki: 
 
Panu  Krzysztofowi  Krajewskiemu  
Ambasadorowi  Rzeczypospolitej 
Polskiej w Baku 
Panu  Wojcicehowi  Gцreckiemu  
Radey  Ambasady  Rzeczypospolitej 
Polskiej w Baku 
 
Pani  Katarzynie  Rawskiej-  Goreckiej
 
 
pracownicy 
Ambasady 
Rzeczypospolitej Polskiej w Baku zajmujaeej sic sprawami kulturalnymi
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə