Elementarz-rozkład-klasa III sem


Temat dnia edukacja polonistyczno-społecznaYüklə 1,16 Mb.
səhifə15/18
tarix14.09.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Temat dnia

edukacja polonistyczno-społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

Nadchodzi Wielkanoc

swobodne wypowiedzi dzieci na temat przygotowań do świąt oraz tradycji święcenia pokarmów, czytanie opowiadania z podziałem na role, udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, rozmowa na temat symboliki pokarmów umieszczanych w wielkanocnym koszyczku, pisanie życzeń – wielka litera w świątecznych życzeniach, wielkanocna krzyżówka z drukarskim chochlikiem

1.1a, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.3projektowanie wzoru na świąteczny mazurek; wykonanie kartki świątecznej

4.2aŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 120–121, Ćw. 3 s. 102–103; kalendarz ścienny, ilustracja koszyczka wielkanocnego, ilustracje przykładowych mazurków, żółta kartka z bloku, plastelina;

dodatkowo: szklane słoiczki, roztwór wody zabarwiony barwnikami spożywczymi, białe serwetki, kolorowe nitki, klej, etykiety z nazwami symboli wielkanocnych.

Wielkanocne tradycje

grupowe wyszukiwanie w dostępnych źródłach informacji na temat wielkanocnych tradycji, nadawanie tytułów ilustracjom dotyczącym wielkanocnych zwyczajów, poprawianie błędów w nazwach świątecznych potraw, tworzenie wielkanocnego menu

1.1a, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3b, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.4, PPpalma wielkanocna –kompozycja przestrzenna

9.2c, 9.3a, 9.3bŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 120–121, Ćw. cz. 3 s. 104–105; słowniki języka polskiego, książka źródłowa o tradycjach polskich, łamigłówka literowa, książki kucharskie, gazety z przepisami potraw wielkanocnych, obrus, papierowe talerzyki i plastikowe sztućce, serwetki, gałązki bukszpanu, ilustracja lub okaz palmy wielkanocnej, patyk długości ok. 40 cm, kolorowa krepina, suche źdźbła barwionych traw, wstążeczki lub gotowe kokardki, mocna nitka;

dodatkowo: jajka prawdziwe lub plastikowe, koła hula-hoop.

– uważnie słucha informacji nauczyciela oraz wypowiedzi innych 1.1a

– wyszukuje informacje na podany temat w różnych źródłach 1.1c

– pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń 1.2e

– wypowiada się na temat tradycji wielkanocnych w domach rodzinnych 1.3a

– pisze świąteczne życzenia 1.1d, 1.3a

– zna nazwy tradycyjnych potraw wielkanocnych 1.3c

– wymienia zwyczaje i obrzędy wielkanocne charakterystyczne dla polskiej kultury 1.3c

– dba o kulturę wypowiadania się 1.3d

– stosuje wielką literę w świątecznych życzeniach 1.3f

– projektuje wzór na mazurek wielkanocny 4.2a

– wykonuje kartkę świąteczną i pisze na niej życzenia 4.2a

– stosuje formy grzecznościowe i okazuje szacunek osobom, którym składa życzenia 5.3

– szanuje prawo innych do własnej obrzędowości i zachowania tradycji 5.4

– wykonuje w grupie palmę wielkanocną 9.2c, 9.3a, 9.3b– wymienia tradycje związane z obchodami świąt wielkanocnych PP


XXVII krąg tematyczny: Błękitna Planeta


Temat dnia

edukacja polonistyczno-

-społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

131. Nasza Ziemia


głośne czytanie tekstu informacyjnego o Błękitnej Planecie, wyjaśnienie, dlaczego Ziemię nazywa się błękitną planetą, wyjaśnienie na podstawie tekstu, czym jest atmosfera, układanie pytań do tekstu, wskazywanie kontynentów na mapie świata i globusie, pisownia nazw kontynentów wielką literą, wieloznaczność wyrazu „ziemia” – pisownia małą i wielką literą, odmiana czasowników „umieć” i „rozumieć” przez osoby, utrwalenie pisowni wyrazów z „ż”, „rz” i „ó”

1.1a, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, PP

dodawanie i odejmowanie kilku liczb w zakresie 100; rozwiązywanie zadań, w tym na porównywanie różnicowe; rysowanie drugiej połowy figury

7.4, 7.7, 7.17ćwiczenia gimnastyczne – doskonalenie zwinności i zręczności

10.2c

muzyczna powitanka „Wiosna wita”, nauka 1. zwrotki piosenki „Zbuntowana czwórka”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 62, Ćw. cz. 4 s. 4–5, M. cz. 4 s. 4–5; kartoniki z literami na tablicę do wyrazu ZIEMIA, różne przykłady ilustracji Ziemi, albumy oraz książki popularnonaukowe dla dzieci o Ziemi, CD z wybraną do zabawy muzyką, karta z gąsieniczką matematyczną, piłka z gąbki, małe koła obręcze, woreczki, elementy do toru przeszkód: skrzynia, ławeczki gimnastyczne, tunel, nisko ustawione poprzeczki, 2 piłki, karteczki, przybory do pisania;

dodatkowo: duży niebieski brystol, kredki, szary papier, wycinanki, bibuła, małe pudełka, klej nożyczki, kartki rysunkowe, kartki z liniaturą.

132. Tak nie wolno!


głośne indywidualne czytanie opowiadania, wypowiedzi dzieci na temat zachowania bohaterów opowiadania – udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, zaznaczanie zakończeń zdań na podstawie tekstu, ustalenie odpowiedzi na pytanie, dlaczego Zosia była niezwykłą dziewczynką – ocena postępowania chłopców i dziewczynki, rozmowa na temat reakcji na niewłaściwe zachowanie starszych i większych, odgrywanie scenek dramowych przedstawiających zwracanie uwagi starszym, zamiana zdań oznajmujących na zdania rozkazujące, pisownia czasowników z przeczeniem „nie”, uzupełnianie definicji zdań zakończonych wykrzyknikiem

1.1a, 1.1c, 1.2a, 1.2e, 1.3a, 1.3b, 1.3c, 1.3d, 1.3f, PP, 5.1, 5.3

obliczenia w zakresie 100; rozwiązywanie zadań związanych z ważeniem; jednostki: 1 kg, 1 dag; zapisywanie liczb słowami

7.4, 7.5, 7.7, 7.10ćwiczenia gimnastyczne z butelką plastikową

10.2c, 10.3c

muzyczna powitanka „Wiosna wita”, nauka refrenu piosenki „Zbuntowana czwórka”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 63–64, Ćw. cz. 4 s. 6–7, M. cz. 4 s. 6–7; plastikowe butelki, piłka z gąbki, piłka gumowa, bramki (np. z materaca ustawionego przy ścianie);

dodatkowo: gumowe rękawiczki, kosze lub plastikowe worki na śmieci, kartki, kredki.

133.

W parku narodowymgłośne czytanie wiersza, wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej w wierszu, w której znalazła się osoba mówiąca, wypowiedzi na temat korzyści jakich drzewa dostarczają ludziom i zwierzętom na podstawie wiersza i doświadczeń własnych, rozmowa na temat konieczności dbania o lasy i dosadzanie nowych drzew, dopasowywanie określeń do drzewa opisanego w wierszu, uzupełnianie fragmentów listu, pisownia zwrotów grzecznościowych, pisanie opisu łosia według planu, pisownia wyrazów z „ż” niewymiennym, czytanie tekstów informacyjnych poświęconych polskim parkom narodowym, kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat zachowywania się w parkach narodowych

1.1a, 1.1c, 1.1d, 1.2c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.3

sumy, różnice, iloczyny i ilorazy w zakresie 100; działania z okienkami; miary pojemności: litr, pół litra, ćwierć litra – rozwiązywanie zadań

7.4, 7.5, 7.7, 7.6, 7.11

parki w Polsce – charakterystyka wybranych parków, zachowywanie się w parkach narodowych

6.2, 6.6

Zielnik – praca plastyczna

4.2b
muzyczna powitanka „Wiosna wita”, nauka 2. zwrotki piosenki „Zbuntowana czwórka”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 65–67, Ćw. cz. 4 s. 8–10, M. cz. 4 s. 8–9, Teczka artysty s. 45; ilustracje ukazujące związki człowieka z przyrodą: woda w zbiorniku wodnym, rośliny jadalne, zwierzęta, lasy, surowce – węgiel itp., informacje o parkach narodowych z różnych źródeł, ilustracje, zdjęcia, foldery z najbliżej położonego parku narodowego, zgromadzone informacje, ilustracje i zdjęcia o parkach narodowych, kartki, mapa Polski, 2 prostokątne kawałki tektury wielkości zeszytu, kolorowa tasiemka, skrawki materiału, nożyczki, klej;

dodatkowo: diagram krzyżówki.

134. Chrońmy to, co najcenniejszesłuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela, rozmowa kierowana na temat zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt na podstawie wysłuchanego tekstu i wiadomości wyszukanych w dostępnych źródłach, kończenie zdania na podstawie tekstu, uzupełnianie zdań o zwierzętach chronionych na podstawie informacji zapisanych w tabeli, układanie zdań o ptakach objętych ochroną, wklejanie zdjęć motyli zgodnie z opisaną kolejnością, stopniowanie przymiotników (formy regularne

i nieregularne)1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f

dodawanie i odejmowanie w zakresie 100; obliczenia zegarowe, kalendarzowe, daty; znaki rzymskie

7.4, 7.15, 7.14, 7.13

rośliny i zwierzęta zagrożone

wyginięciem6.2, 6.4

grupowe wykonanie plakatu przedstawiającego wybrany polski park narodowy

4.2a

wycieczka przyrodnicza po najbliższej okolicy – gry i zabawy ruchowe w terenie

10.3c, 10.4e

muzyczna powitanka „Wiosna wita”, nauka piosenki „Zbuntowana czwórka”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 68–69, Ćw. cz. 4 s. 11–13, M. cz. 4 s. 10–11; diagram krzyżówki, informacje dotyczące zwierząt chronionych, książki i atlasy przyrodnicze, zróżnicowane kostki do gry, kartki do notowania, kartki z liczbami rzymskimi i arabskimi do pary, duży brystol, wycinki z gazet z ilustracjami roślin i zwierząt, krajobrazów oraz informacje z wybranego parku narodowego, klej, kredki pastelowe, farby, flamastry itp.;

dodatkowo: kartka z bloku technicznego, kartki rysunkowe, dziurkacz, tasiemka

135. Dzień odkrywców. Co nas czeka w maju?


„Maj” – czytanie karty z kalendarza, wyjaśnienie nawy miesiąca, majowe święta, wypowiedzi na temat majowej pogody, przyrody i zajęć ludzi w ogrodach, wyjaśnianie przysłów o maju, ciche czytanie tekstu ze zrozumieniem, kilkuzdaniowe wypowiedzi z argumentacją wyboru, rozpoznawanie, nazywanie i pisanie nazw roślin kwitnących w maju

1.1a, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3b, 1.3c, 1.3d, 1.3f
przyroda w maju

6.1, 6.5

makieta ogrodu majowego –grupowa praca plastyczno- techniczna

4.2a, 9.2c, 9.3a
nauka piosenki „Zbuntowana czwórka”, wprowadzenie pojęcia: kwartet, realizacja partytury utworu „Rozmawiają cztery głosy”

3.1a, 3.1c

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 70–71, Ćw. cz. 4 s. 14–15; zeszyt z trudnościami ortograficznymi, kartki rysunkowe, kredki, płyta styropianowa (format mniej więcej A1), wykałaczki, patyczki do szaszłyków, szpatułki, kolorowa bibuła, wycinanki, klej, nożyczki;

dodatkowo: ziemia kwiatowa, doniczki, folia na podkładkę, łopatki, woda, rękawiczki gumowe, książki przyrodnicze dla dzieci, np. Maria Kownacka „Razem ze słonkiem – Wiosna”, „Za żywopłotem”, dowolne kolorowanki wiosenne.

– słucha ze zrozumieniem tekstów przeznaczonych dla dzieci 1.1a

– czyta ze zrozumieniem teksty informacyjne 1.1b

– prawidłowo posługuje się źródłami wiedzy i informacji 1.1b

– wypowiada się na temat przeczytanego tekstu 1.1b

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje 1.1c

– czyta opowiadanie ze zrozumieniem 1.1b- zna formę listu i ja stosuje 1.1d

– ocenia postępowanie bohaterów opowiadania 1.3a

– dostrzega niezwykłe wyrażenia poetyckie w wierszu 1.2a

– czyta wiersz z odpowiednią interpretacją 1.2c

– pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń 1.2e

– redaguje list i opis według podanego planu i schematu 1.1, 1.3a, 1.3f

– uzupełnia i układa zdania o zwierzętach objętych ochroną 1.3a

– pisze o własnych pomysłach na rzecz ochrony przyrody 1.3a

– uważnie obserwuje otoczenie i mówi o swoich spostrzeżeniach 1.3a

– dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych 1.3b

– poprawnie odmienia czasowniki „umie” i „rozumie” 1.3c

– zna różne znaczenia wyrazu „ziemia” 1.3c

– przekształca zdania twierdzące na przeczące 1.3c

– rozumie rolę wykrzyknika w zdaniach rozkazujących oraz wyrażających emocje 1.3c

– odpowiada na pytania do przeczytanego tekstu, uzasadnia swoje sądy i opinie 1.3c

– odczytuje potrzebne informacje z tabeli i uzupełnia nimi zdania 1.3c, 1.3f

– wyjaśnia nazwę miesiąca oraz znaczenie przysłów o maju 1.3c

– uważnie słucha wypowiedzi oraz czytanych przez nauczyciela tekstów i innych 1.1a

– dba o kulturę wypowiadania się 1.3d

– nazwy kontynentów pisze ich wielką literą 1.3f PP

– rozumie zasady i zapamiętuje pisownię wyrazów z „ż”, „rz” i „ó” użytych w podanym tekście 1.3f

– poprawnie stopniuje przymiotniki i zapisuje końcówki „–szy” po spółgłoskach w stopniu wyższym i najwyższym 1.3f

– poprawnie pisze czasowniki z przeczeniem „nie” 1.3f

– wyjaśnia i zapamiętuje pisownię wybranych słów o tematyce wiosennej 1.3f

– odgrywa role w scenkach dramowych PP

– śpiewa piosenkę „Zbuntowana czwórka” 3.1a

– wie, co oznacza słowo: kwartet 3.1c

– realizuje partyturę utworu „Rozmawiają cztery głosy” 3.1a

– wykonuje w grupie plakat wybranego parku narodowego 4.2a

– wykonuje zielnik według podanej instrukcji 4.2b

– potrafi właściwie zareagować na złe zachowania innych 5.1

– stosuje zwroty grzecznościowe w różnych życiowych sytuacjach 5.3

– obserwuje majową przyrodę i opisuje ją 6.1, 6.5

– wykonuje zadania i obserwacje przyrodnicze w terenie 6.1

– rozpoznaje i nazywa zwierzęta chronione 6. 4

– wie, jak należy zachować się w parkach narodowych 6.2

– zna różne formy ochrony przyrody przez człowieka 6.6

– dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 7.4

– rozwiązuje zadania 7.7

– rozwiązuje zadania związane z ważeniem z zastosowaniem jednostek miar: kilogram i dekagram 7.7, 7.10

– rozwiązuje zadania i dokonuje obliczeń dotyczących miar długości i objętości 7.5, 7.7, 7.9, 7.11

– prawidłowo odczytuje znaki rzymskie 7.13

– dokonuje obliczeń zegarowych i kalendarzowych 7.14, 7.15

– rysuje drugą część figury symetrycznej 7.17

– grupowo wykonuje makietę ogrodu majowego 4.2a, 9.2c, 9.3a

– pokonuje przeszkody naturalne w grach i zabawach na świeżym powietrzu 10.2b, 103c

– wykonuje ćwiczenia z nietypowym przyborem, uczestnicząc w zabawach i konkurencjach – butelka plastikowa 10.2c, 103c

– wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, doskonaląc zwinność i zręczność 10.2c

– przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych 10.4e


XXVIII krąg tematyczny: Nasza ojczyzna


Temat dnia

edukacja polonistyczno-społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

136. Majowe święta


czytanie tekstów informacyjnych na temat majowych świąt państwowych oraz konstytucji, osób i instytucji rządowych, udzielanie odpowiedzi na pytania sprawdzające zrozumienie wysłuchanych informacji, uzupełnianie kartek z kalendarza nazwami świąt majowych, odpowiadanie na pytania na podstawie tekstu w podręczniku,

pisownia wyrazów z „h”, wyjaśnienie, czym jest konstytucja, odmiana rzeczowników typu „konstytucja”, „audycja”, pisownia przymiotników utworzonych od nazw państw, symbolenarodowe, określanie rodzaju przymiotników w liczbie pojedynczej

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.7

mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 100; zapis obliczeń w tabeli; rozwiązywanie zadań

7.5, 7.7ćwiczenia i zabawy ruchowe z piłkami – rzucanie, chwytanie i kozłowanie w miejscu, marszu i biegu

10.3a, 10.3c

muzyczna powitanka „Polski taniec”, nauka 1. zwrotki piosenki „Nie ma jak dom”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 72–73, Ćw. cz. 4 s. 16–18, M. cz. 4 s. 12–13; krzyżówka, słowniki języka polskiego, majowa strona z kalendarza, wybrane kartki majowe z kalendarza, egzemplarz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, etykieta z wyrazem konstytucja, symbole narodowe Polski, 2 zestawy kartoników z cyframi od 0 do 9, 2 pojemniki, piłki koszykowe, szarfy,

dodatkowo: etykieta z wyrazem patriota, godło, flaga, hymn, paski papieru, pisak.

137. W pracowni mistrza Matejki


słuchanie tekstu informacyjnego poświęconego Janowi Matejce czytanego przez nauczyciela, udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, uzupełnianie zdań na temat Jana Matejki, zapisywanie tytułów obrazów Matejki, łączenie zdań pojedynczych w zdania złożone z wykorzystaniem podanych spójników, wskazywanie w zdaniach czasowników, kolejność alfabetyczna, kolorowanka z wyrazami z „rz”, bogacenie słownictwa o wyrazy związane z malarstwem, pisanie zdań na temat pracy malarza, kilkuzdaniowe wypowiedzi opisujące wybrane obrazy Jana Matejki

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.7

dzielenie liczb w zakresie 100; sprawdzanie dzielenia za pomocą mnożenia; rozwiązywanie zadań z zastosowaniem miar pojemności

7.5, 7.7, 7.11
Historyczne puzzle – układanka

4.2b, 4.3b
muzyczna powitanka „Polski taniec”, nauka refrenu piosenki „Nie ma jak dom”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 74–75, Ćw. cz. 4 s. 19–20, M. cz. 4 s. 14–15, Teczka artysty s. 46, karta 16; puzzle ze słowem historia, paski z zapisanymi zdaniami o J. Matejce, mapa Polski, albumy i reprodukcje obrazów J. Matejki, Internet, encyklopedia, słowniki języka polskiego, etykiety z wyrazami z ramki, nożyczki, kartka z bloku, klej, dwa (trzy) pojemniki, zestawy kartoników z cyframi od 0 do 9, kartoniki z liczbami dwucyfrowymi;

dodatkowo: książki o polskich patriotach, kredki, plastelina, wycięty model herbu.

138. Polacy za granicą


słuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela, ustalenie pochodzenia bohaterów, wyjaśnienie tytułu opowiadania, „oni przywieźli kawałek Polski do Londynu” – rozmowa zainspirowana fragmentem tekstu, zapisywanie imion postaci występujących w opowiadaniu „Zagadka” na podstawie ich wypowiedzi, głośne czytanie wypowiedzi bohaterów tekstu, zapisywanie rozmowy, definicja pojęcia „emigracja”, wyrazy rymujące się do wyrazu „emigracja”, wklejanie informacji na temat sławnych Polaków, układanie pytań do wklejonych zdań, pisownia „nie”

z przymiotnikami1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.7

obliczanie iloczynów i ilorazów w zakresie 100; rozwiązywanie zadań z obliczeniami zegarowymi; zadania tekstowe: ilość, cena, wartośćDostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə