Elementarz-rozkład-klasa III sem


Elementarz XXI w Rozkład materiału nauczania klasa III semestr IIYüklə 1,16 Mb.
səhifə11/18
tarix14.09.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18Elementarz XXI w Rozkład materiału nauczania klasa III semestr IIXIX krąg tematyczny: Biała zima


Temat dnia

edukacja polonistyczno-

-społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

91. W krainie śniegu i lodu

czytanie tekstu informacyjnego o Arktyce i Antarktydzie, wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji – udzielanie odpowiedzi na potaniania, gromadzenie wyrazów wokół tematu „Biegun północny i południowy”, wielka litera w nazwach geograficznych, powtórzenie wiadomości o rzeczownikach, kolorowanka gramatyczna, różne formy rzeczownika w zdaniu

1.1a, 1.1c, 1.3c, 1.3d, 1.3f

termometr – ćwiczenia praktyczne

7.12

dwa bieguny – południowy i północny, warunki życia, zwierzęta i rośliny Arktyki

6.4, PP

ćwiczenia gimnastyczne ze wstążką

10.2c, 10.4e

muzyczna

powitanka „Zimowa poleczka”,

nauka 1.

zwrotki piosenki „Zimowa wyliczanka”3.1a


ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 4–5, Ćw. cz. 3 s. 4–6, M. cz. 3 s. 4–5, kserokopie mapek Antarktydy i Arktyki pocięte na części po jednym komplecie na dwoje dzieci, globusy, kartki, dowolna muzyka, materiały informacyjne o obszarach podbiegunowych, ilustracje zwierząt obszarów podbiegunowych, 5 termometrów tradycyjnych zaokiennych, woda w różnych stanach skupienia i temperaturach (z kranu, gorąca, kostki lodu), kartki na notatki, termometry ilustracyjne;

dodatkowo: kartki z tekstem dyktanda, kawałki styropianu, ilustracje zwierząt arktycznych i antarktycznych, klej, napisy: ANTARKTYDA, ARKTYKA na tablicę, biała bibuła.


92. Życie Eskimosów dawniej i dziś


zdawanie sprawy z samodzielnej lektury książki Cz. Centkiewicza „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”, uzupełnianie metryczki lektury, wyodrębnienie postaci, wypowiedzi na temat zajęć Eskimosów, nadawanie tytułów ilustracjom, wpisanie notatki na temat życia Eskimosów dawniej i dziś na podstawie zgromadzonego słownictwa i pytań pomocniczych, cechy Eskimosów, kolejność alfabetyczna wyrazów, wypowiedzi opisujące strój Eskimosa i Inuity

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.3f, 1.3a, 1.3c, 5.4

porównywanie temperatur, rozwiązywanie zadań, dekada

7.7, 7.12, PP

Igloo – kompozycja przestrzenna

4.2a, 9.2b, 9.3a
muzyczna powitanka „Zimowa poleczka”, nauka refrenu piosenki „Zimowa wyliczanka”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Ćw. cz. 3 s. 7–10, M. cz. 3 s. 6–7, Teczka artysty s. 31; egzemplarze książek Cz. Centkiewicza oraz różnych wydań omawianej lektury, mapa Grenlandii, globus, fotografie przedstawiające krajobrazy Grenlandii, ilustracje tematyczne związane ze współczesnymi warunkami życia Eskimosów, kartki i przybory do pisania, ilustracje prezentujące igloo eskimoskie z etapami jego budowy, kubek po śmietanie lub jogurcie, kostki cukru,

dodatkowo: karta pracy – krzyżówka.

93. Opowiadamy przygody Anaruka

dobieranie fragmentów tekstu do ilustracji przedstawiających wybrane przygody Anaruka, przepisywanie fragmentów lektury pasujących do ilustracji, wskazywanie w opowiadaniu: wstępu, rozwinięcia i zakończenia – trójczłonowa budowa opowiadania, pisanie rozwinięcia opowiadania o przygodach Anaruka, dopisywanie przymiotników do podanych rzeczowników, ćwiczenia w pisowni wyrazów z „ż” wymiennym na „g” i „s” (odważny, mężny)

1.1a, 1.1c, 1.2a, 1.2d, 1.3a,

1.3c, 1.3f

godziny na zegarze – obliczenia zegarowe

7.15„Przygody Anaruka” – ćwiczenia gimnastyczne z elementami biegu, rzutu i celowania

10.3a


muzyczna powitanka „Zimowa poleczka”, nauka 2.

zwrotki piosenki „Zimowa wyliczanka”3.1a


ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Ćw. cz. 3 s. 11–13, M. cz. 3 s. 8–9, egzemplarze lektury Cz. Centkiewicza „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”, małe i duże koła – obręcze, laski, woreczki gimnastyczne, kilka przykładowych egzemplarzy zegarów tarczowych i cyfrowych;

dodatkowo: punkty planu wydarzeń do opowiadania „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”, kredki.

94. Jak się odważyć?słuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela lub ucznia, udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu – rozmowa kierowana, pisanie zdań odpowiadających na pytanie dotyczące treści opowiadania z podręcznika, rozmowa zainspirowana słowami staruszki „Nic nigdy nie jest takie straszne, jak się wydaje”, wyjaśnienie powiedzeń – „nie taki diabeł straszy, jak go malują”, „strach ma wielkie oczy”, pisanie zdań na temat przeżytej sytuacji, która wydawała się trudniejsza, niż w rzeczywistości była, czas przeszły, przyszły i teraźniejszy – określanie czasu czasowników w zdaniu, rozwijanie zdań, pisanie rozwiniętych zdań z pamięci, „Umiem sobie radzić w niebezpieczeństwie” – scenki dramowe.

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2d, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 1.3g, PP

zegar; rozwiązywanie zadań; sekunda

7.15
gry i zabawy z piłką – mecz piłki nożnej

10.3a, 10.3c

muzyczna powitanka „Zimowa poleczka”, nauka 3.

zwrotki piosenki „Zimowa wyliczanka”3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 6–7, Ćw. cz. 3 s. 14–15, M. cz. 3 s. 10–11, kartki rysunkowe, kredki, worek, zegary tarczowe bez wskazówki sekundowej, ze wskazówką sekundową, stoper, szarfy w 4 kolorach, piłki do nogi po 1 na każde dziecko, materace gimnastyczne, ławeczki, pachołki, laski;

dodatkowo: kartki do malowania, farby.

95. Dzień odkrywców. Co nas czeka w lutym?


swobodne wypowiedzi dzieci na temat cech lutego, czytanie informacji o miesiącu, wyjaśnianie powiedzeń związanych z lutym, wskazywanie błędów na ilustracji, ciche czytanie zdań ze zrozumieniem, określanie reguł porządkujących zbiór zwierząt

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2a, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f
zmiany w pogodzie i przyrodzie zachodzące w lutym

6.1, 6.5

Historie zimowe – wykonanie komiksów

4.2a

nauka piosenki „Zimowa wyliczanka”, wprowadzenie szesnastki, realizacja schematów rytmicznych gestodźwiękami, realizacja partytury utworu „Sopelkowa muzyka”, słuchanie muzyki wykonywanej na szklanej harfie, granie na fletach refrenu piosenki

3.1a, 3.1b, 3.1c, 3.2c

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 8–9, Ćw. cz. 3 s. 16–17; kalendarze na luty, kartki lub zeszyty do pisania, kredki, kartki z nazwami miesięcy, obrazki o tematyce zimowej pasujące do miesięcy;

dodatkowo: pasta do zębów, brokat, preparowany ryż, wiórki kokosowe, farby, klej, kartonowe kartki, kartki rysunkowe, kredki.

– uważnie słucha wypowiedzi oraz tekstów czytanych nauczyciela i innych 1.1a

– porządkuje alfabetycznie wyrazy 1.3e

– czyta tekst informacyjny o Arktyce i Antarktydzie 1.1c

– wyszukuje podstawowe informacje w tekście 1.1c

– wyszukuje potrzebne fragmenty w tekście lektury 1.1c

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje 1.1c

– orientuje się i zaznacza odpowiednie wydarzenia w kalendarzu 1.1c

– kończy zdania rymowane 1.2a

– układa plan wydarzeń do opowiadania „Anaruk, chłopiec z Grenlandii” 1.2b, 1.3a

– słucha z uwagą i zrozumie treść czytanego opowiadania 1.2d

– pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń 1.2e

– opowiada przygody i historie z przeczytanej lektury 1.3d, 1.3a

– wymyśla i układa bajkę zimową w pracy zespołowej z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa 1.3a

– pisze zdania na temat wysłuchanego tekstu i własnych przeżyć 1.3c

– zna strukturę opowiadania, pisze rozwinięcie oraz tytuł do podanego wstępu i zakończenia 1.3a

– sporządza notatkę na podany temat 1.3a

– opisuje strój Eskimosa 1.3a

– dokonuje porównań i wyciąga wnioski 1.3c

– wypowiada się na podany temat 1.3c, 1.3d

– gromadzi słownictwo wokół tematu „Biegun północny i południowy” 1.3c

– używa różnych postaci form rzeczownika stosownie do potrzeb 1.3c, 1.3e

– dokonuje prezentacji uzyskanych wiadomości 1.3c

– uczestniczy w rozmowie na podane tematy, wypowiada własne sądy i opinie 1.3c

– uczestniczy w rozmowie na temat pogody i o obserwowanych zjawiskach przyrodniczych w lutym 1.3c

– rozumie i wyjaśnia znaczenie przysłów i powiedzeń ludowych o lutym 1.3c 1.3c

– rozumie i wyjaśnia znaczenie przysłów i powiedzeń 1.3c

– określa czas czasowników w zdaniu 1.3c, 1.3e

– rozwija zdania, wykorzystując podane słownictwo 1.3c, 1.3e

– dba o kulturę wypowiadania się 1.3d

– wymienia podane wyrazy z „ż” na formę wymienną na „g” lub „s” 1.3f

– stosuje wielkie litery w nazwach geograficznych 1.3f

– pisze poprawnie z pamięci 1.3g

– odgrywa role w scenkach dramowych PP

– śpiewa piosenkę „Zimowa wyliczanka” 3.1a

– realizuje rytmy szesnastkowe 3.1a

– gra na instrumentach perkusyjnych utwór „Sopelkowa muzyka” 3.1a

– określa charakter słuchanej muzyki 3.1

– gra na flecie refren piosenki 3.2c

– wykonuje historyjkę obrazkową 4.2a

– wykonuje kompozycję przestrzenną według podanej instrukcji 4.2a, 9.3a

– prowadzi obserwację zmian zachodzących w lutym 6.1, 6.5

– rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta i rośliny Arktyki i Antarktydy 6.4

– rozwiązuje zadania 7.7

– dokonuje pomiarów temperatury w różnych środowiskach i warunkach oraz porównuje i oblicza ich różnice 7.12

– porównuje temperatury 7.12

– odczytuje godziny i minuty na zegarach tarczowych i cyfrowych oraz dokonuje obliczeń zegarowych 7.15

– dokonuje obliczeń zegarowych, rozumie pojęcie sekundy 7.15

– wykonuje ćwiczenia ze wstążką, dbając o odpowiednią postawę i płynność ruchów 10.2c

– bierze aktywny udział w ćwiczeniach gimnastycznych z elementami biegu, rzutu i celowania 10.3a, 10.3c

– wykonuje ćwiczenia za piłką, rozgrywa mecz piłki nożnej 10.3a

– potrafi zlokalizować na mapie obszary podbiegunowe: Antarktydę i Arktykę PP

– posiada podstawową wiedzę o rejonach podbiegunowych PP

– rozumie pojęcie dekady PP

– rozwiązuje łamigłówki logiczne, dostrzega zastosowane reguły PPXX krąg tematyczny: W królestwie słów


Temat dnia

edukacja polonistyczno-

-społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

96. Bawimy się słowamisłuchanie utworu H. Łochockiej czytanego przez nauczyciela, wyjaśnienie przesłania wróżki, udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, uzupełnianie zdań zdrobnieniami na podstawie tekstu z podręcznika, tworzenie zdrobnień oraz wyrazów wielokrotnie zdrobniałych do rzeczowników i ich określeń, wyrazy wieloznaczne, wyjaśnianie pisowni wyrazów za pomocą zdrobnień, pisownia wyrazów z „ch” wymiennym na „sz”, tworzenie ilustrowanego słownika wyrazów wieloznacznych

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.2


obliczenia zegarowe i pieniężne w zakresie 100

7.15, 7.8

Bawimy się słowami – praca z wykorzystaniem masy solnej

9.2a, 9.3a


gry i zabawy ruchowe na śniegu

10.3c. 10.4e

muzyczna powitanka „Zimowa poleczka”, nauka 1.

zwrotki i refrenu piosenki „Turniej słów”3.1a

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 10–11, Ćw. cz. 3 s. 18–20, M. cz. 3 s. 12–13, Wyprawka: monety i banknoty, zegar demonstracyjny; karta menu, kartki z zapisanymi liczbami, kartki, kredki, koszyczek, kartki z rzeczownikami i ich zdrobnieniami, mąka, woda, sól, miseczki, plastikowe noże i łyżki, patyczki, kartki z wyrazami do wielokrotnego zdrobnienia, koła hula-hoop;

dodatkowo: M. cz. 3 s. 72, dowolne nagranie muzyczne, kartki z wyrazami z ch i ich zdrobnieniami.

97. Tak samo czy to samo?głośne czytanie wiersza, wyszukiwanie w wierszu wyrazów wieloznacznych, wyjaśnienie tytułu wiersza i nadawanie nowego, prowadzenie w parach rozmowy mieszkańców rzek i jezior, układanie zdań z wyrazami o wielu znaczeniach, rozwiązywanie krzyżówki z wieloznacznymi wyrazami i pisanie objaśnień do tych wyrazów, zapisywanie palindromów z rozsypanki literowej, uzupełnianie rymowanki czasownikami w odpowiedniej formie, „ch” po „s” wskazywanie w wyrazach, rozwijanie zdań

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2c, 1.2e, 1.3c, 1.3d, 1.3e, 1.3f

dodawanie i odejmowanie w zakresie 100

w sytuacjach praktycznych; kilometr7.4, 7.9

doświadczenia z dźwiękiem – drgania dźwięku w powietrzu

6.1

wyrazy wieloznaczne – wykonanie kart do gry typu Czarny Piotruś

4.2b, 9.2c
muzyczna powitanka „Zimowa poleczka”, nauka 2.

zwrotki piosenki „Turniej słów”3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 12, Ćw. cz. 3 s. 21–23, M. cz. 3 s. 14–15; linijki, słowniki języka polskiego, kartki, karton, kredki, flamastry, nożyczki, kubeczki po jogurtach, sznurek.

98. Pięknie powiedzianesłuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela, wyszukiwanie tekście przykładów języka potocznego, literackiego i naukowego – omówienie różnic, rozmowa na temat dbałości o swój język, ćwiczenia w czytaniu opowiadania z podziałem na role, przekształcanie zdań w zależności od sytuacji, w której są wypowiadane, zastępowanie wyrazów potocznych oraz powtarzających się w zdaniu innymi wyrazami, dopisywanie określeń do czasowników, wyrazy o podobnym znaczeniu

1.1a, 1.1c, 1.2e, 1.3a, 1.3b, 1.3c, 1.3d, 1.3f, PP

dodawanie i odejmowanie kilku liczb; waga brutto, netto, tara

7.5, 7.11
ćwiczenia kształtujące równowagę i koordynację ruchową

10.2c


muzyczna powitanka „Zimowa poleczka”, nauka 3.

zwrotki piosenki „Turniej słów”3.1a


ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 13, Ćw. cz. 3 s. 24–25, M. cz. 3 s. 16–17, Wyprawka: monety i banknot 10 zł; wagi, produkty i pojemniki do ważenia, waga z papieru, kartki z działaniami;

dodatkowo: słowniki wyrazów bliskoznacznych, kartki, flamastry.

99. Czy słowa się starzeją?


słuchanie wiersza czytanego przez nauczyciela, porównywanie cech i zachowania bohaterów wiersza, ocena postępowania bohaterów wiersza – porównywanie postaci, rozmowa na temat cech dobrego sąsiada, wyszukiwanie i wyjaśnianie morału w wierszu, opowiadanie przygód z pozycji bohaterów, zastępowanie wyrazów z wiersza „Paweł i Gaweł” wyrazami używanymi współcześnie, pisownia wyrazów „ch” na końcu, wyrazy o znaczeniu przeciwnym, wyjaśnienie pojęcia „archaizm”

1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.2a, 1.2b, 1.2c, 1.2d, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.3

rozwiązywanie zadań; diagramy

7.4, 7.7minikoszykówka – rzuty do kosza i podania do partnera

10.3a, 10.4emuzyczna powitanka „Zimowa poleczka”, nauka 4.

zwrotki piosenki „Turniej słów”3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 14–15, Ćw. cz. 3 s. 26–27, M. cz. 3 s. 18–19; słownik języka polskiego, piłki do minikoszykówki;

dodatkowo: kartki z rozsypankami sylabowymi.

100. Potyczki językowe. Duchy i duszki

wypisywanie z wiersza wyrazów z „ch” wymiennym w kolejności alfabetycznej, wypisywanie wyrazów z „ch” na końcu, zdrobnienia wyjaśniające pisownię wyrazów z „ch” np. pończochy – pończoszki, przymiotniki utworzone od rzeczowników (piach – piaszczysty), pisownia wyrazów z „ch” wymiennym i na końcu wyrazu, wskazywanie wyrazów z „ch” wymiennym w zdaniach, dopisywanie wymiany, rozwiązywanie zagadek (wyrazy z „ch” wymiennym)

1.1a, 1.1c, 1.2a, 1.2b, 1.2c, 1.2d, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3d, 1.3f, 5.5


ortograficzny dwubój zimowy – wyścig w drużynach

10.3c, 10.3d

nauka piosenki „Turniej słów”, rytmizacja zwrotów grzecznościowych, nauka tańca dworskiego, realizacja partytury z akompaniamentem perkusyjnym, granie na dzwonkach lub na flecie utworu „Na balu u króla”

3.1a


ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 2 s. 16, Ćw. cz. 3 s. 28–29; kartki w kolorze czerwonym, niebieskim, zielonym i żółtym, kartki z wyrazami z ch wymiennym i niewymiennym, rolki po ręcznikach papierowych z masą mocującą na jednym końcu, kartki, flamastry, słowniki ortograficzne, karteczki, kartki samoprzylepne, karta pracy z diagramem;

dodatkowo: kostki do gry, diagram do zapisywania wyrazów.

– uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i rówieśników 1.1a

– tworzy ilustrowany słownik wyrazów wieloznacznych 1.1b, 1.3f

– czyta i tworzy palindromy 1.1b, 1.2a

– udziela odpowiedzi na pytania do tekstu 1.1c, 1.3c

– ocenia zachowanie bohaterów wiersza 1.2b, 1.2d

– czyta głośno i wyraziście wiersze dla dzieci 1.2c

– czyta i recytuje wiersze dla dzieci 1.2c

– pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń 1.2e

– opowiada przygody z pozycji bohatera 1.3a

– stara się dostosowywać język do sytuacji 1.3b

– uczestniczy w rozmowie zainspirowanej wierszem 1.3c

– wyjaśnia znaczenie wyrazów wieloznacznych (hominmów) 1.3c

– zastępuje powtarzające się wyrazy wyrazami bliskoznacznymi 1.3c

– uczestniczy w rozmowie na temat dbałości o swój język 1.3c

– tworzy zdrobnienia 1.3c

– dba o kulturę wypowiadania się 1.3d

– tworzy nowe wyrazy, zamieniając jedną głoskę 1.3e

– poprawnie pisze wyrazy z „ch” na końcu wyrazów 1.3f, 1.2e

– wykorzystuje zdrobnienia w wyjaśnianiu pisowni wyrazów z „ó”, „ż” i „ch” wymiennymi 1.2e

– zwraca uwagę na poprawność ortograficzną 1.3f

– stara się pisać poprawnie wyrazy z „ch” wymiennym i na końcu wyrazów 1.3d

– odgrywa role w scenkach dramowych PP

– śpiewa piosenkę „Turniej słów” 3.1a

– rytmizuje zwroty grzecznościowe 3.1a

– tańczy dawny taniec dworski 3.1a

– gra na instrumentach perkusyjnych akompaniament do słuchanej muzyki 3.1a

– gra na dzwonkach lub na flecie utwór „Na balu u króla” 3.1a, 3.2c

– wykonuje karty do gry 4.2b, 9.2c

– identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami 5.2

– rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami 5.3

– zgodnie i świadomie uczestniczy w grach dydaktycznych ze współzawodnictwem 5.5

– prowadzi doświadczenia związane z powstawaniem dźwięku 6.1

– sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100 w sytuacjach praktycznych 7.4

– sprawnie dodaje i odejmuje kilka liczb 7.4

– sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100 7.4

– rozwiązuje zadania 7.7

– wykonuje obliczenia pieniężne w zakresie 100 7.8

– wykonuje obliczenia związane z długością 7.9

– oblicza wagę netto, brutto i tarę 7.10

– wykonuje obliczenia zegarowe 7.15

– wykonuje kostki scrabbli z masy solnej 9.2a, 9.3a

– pokonuje przeszkody w biegu 10.3c, 10.3d

– wykonuje ćwiczenia równoważne 10.2c

– uczestniczy w grach zespołowych z piłką minikoszykową 10.3a, 10.4e

– uczestniczy w grach zabawach na śniegu 10.3c, 10.3d

– dostrzega różnice między językiem literackim, naukowym i potocznym PP

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə