Elementarz-rozkład-klasa III semYüklə 1,16 Mb.
səhifə9/18
tarix14.09.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

4.2b


muzyczna powitanka „Idzie zima”, nauka 2. zwrotki i refrenu piosenki „Wybieramy się na bale”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 98, Ćw. cz. 2 s. 71–72, M. cz. 2 s. 48–49; kalendarze, zdjęcia rodzinne przyniesione przez uczniów, kartony, kolorowe kartki B5, klej, kredki, flamastry, kolorowy papier, nożyczki, guma do skakania;

dodatkowo: kartony, pudełka, farby plakatowe, folia aluminiowa, taśma


74. Klasowy bal karnawałowy


swobodne wypowiedzi dzieci na temat zabaw karnawałowych, głośne czytanie wiersza, ustalenie i uzasadnienie zasady podziału wiersza, określanie nastroju wiersza, gromadzenie wyrazów kojarzonych z hasłem „taniec”, rozmowa na temat różnych stylów tańca, odmiana czasownika w czasie teraźniejszym, zasady redagowania zaproszeń, układanie rozwinięcia i zakończenia opowiadania na podstawie ilustracji

1.1d, 1.2c, 1.2d, 1.3a, 1.3b, 1.3c

obwody figur, obliczanie obwodów, symetria – rysowanie drugiej części figury symetrycznej, obliczanie długości boków przy danym obwodzie

7.7, 7.16, 7.17
Kolorowe gwiazdy – wykonanie pracy przestrzennej

4.2a,b, 9.2c

rytmiczne ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborami i na przyrządach

10.4e

muzyczna powitanka „Idzie zima”, nauka piosenki „Wybieramy się na bale”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 99, Ćw. cz. 2 s. 73–75, M. cz. 2 s. 50–51, Teczka artysty s. 23; kolorowy papier, nożyczki, zszywacz, nagrania tańców ludowych, lusterka, kolorowa krepina, agrafki, klej, balony, serpentyny, woreczki z grochem, ławeczki szwedzkie;

dodatkowo: bloki rysunkowe, kredki, farby plakatowe


75. Dzień odkrywców.

Co niesie styczeń?
czytanie wiersza, redagowanie życzeń noworocznych, noworoczne postanowienia – wypowiedzi dzieci, uzupełnianie treści przysłów związanych ze styczniem i ich wyjaśnianie, ciche czytanie ze zrozumieniem zdań, porządkowanie obrazków ilustrujących przygotowania do balu karnawałowego.

1.1c, 1.2c, 1.3a, 1.3f,

nauka piosenki „Wybieramy się na bale”, wykonanie muzycznej maski karnawałowej, wykonanie tańca w karnawałowych maskach, realizacja partytury rytmicznej

3.1a, 3.1b, 3.2a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tekst do słuchania „Sylwestrowa zajezdnia”; P. cz. 1 s. 100–101, Ćw. cz. 2 s. 76–77; koperty z przysłowiami o styczniu, kalendarz, wybrane utwory muzyczne do zabaw rytmicznych i tańca, piłka,

dodatkowo: bloki rysunkowe, farby plakatowe, kartony do wykonania masek karnawałowych, sznureczki, ziarenka – zimowy pokarm dla ptaków, kartki


– czyta tekst informacyjny ze zrozumieniem 1.1b

– wyszukuje w tekście potrzebne fragmenty 1.1c

– wyszukuje odpowiednie fragmenty w tekście 1.1c

– zna formę użytkową, jaką jest zaproszenie i zasady jego redagowania 1.1d

– ustala bohaterów baśni i wypowiada się na ich temat 1.2b, 1.2d

– czyta wiersz z naturalną intonacją 1.2c

– czyta wiersz z zachowaniem interpunkcji i odpowiednią intonacją 1.2c

– wyraziście czyta wiersz 1.2c

– czyta baśnie dla dzieci 1.2d

– wypowiada się na temat przeczytanego utworu 1.2d, 1.3a

– wypowiada się na temat witania Nowego Roku 1.3a

– redaguje noworoczne życzenia i postanowienia 1.3a

– układa i zapisuje rozwinięcie i zakończenie opowiadania na podstawie inspiracji ilustracjami 1.3a

– pisze zdania na temat rodzajów kalendarzy na podstawie tekstu 1.3a

– ustala kolejność wydarzeń w baśni 1.3a

– uzupełnia tekst na temat bohaterów baśni 1.3a

– układa i zapisuje zdania 1.3a

– uczestniczy w rozmowie na zadany temat 1.3c

– udziela odpowiedzi na pytania do tekstu 1.3c

– udziela odpowiedzi na postawione pytania 1.3c

– uczestniczy w rozmowie na temat tańca 1.3c

– gromadzi wyrazy wokół hasła „taniec” 1.3c

– odmienia czasownik przez osoby i liczby w czasie teraźniejszym 1.3c

– udziela odpowiedzi na pytania do tekstu 1.3c

– pisze zdrobnienia do podanych wyrazów 1.3c

– ze względów grzecznościowych pisze wielką literą zwroty do adresata życzeń 1.3f

– pisze poprawnie wybrane wyrazy z „ż” wymiennym na „g” 1.3f

– dba o poprawność gramatyczną i poziom graficzny ułożonych i zapisanych zdań 1.3f

– dba o poziom graficzny pisma 1.3f
– śpiewa piosenkę „Wybieramy się na bale” 3.1a

– wykonuje muzyczną maskę karnawałową 3.1a

– tańczy taniec karnawałowy 3.1a, 3.2a

– gra na instrumentach perkusyjnych, realizując partyturę rytmiczną 3.1a, 3.1b


– wykonuje gwiazdy do ozdobienia sali 4.2a, 4.2b

– w grupie i indywidualnie wykonuje klasowy kalendarz urodzinowy 4.2b


– odróżnia dobro od zła 5.1

– identyfikuje się z tradycjami rodzinnymi i lokalnymi 5.2

– wie, jak należy zachować się w stosunku do dorosłych 5.3
– zna wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi 6.7a
– oblicza obwody kwadratów 7.16

– oblicza obwody prostokątów 7.16

– rozwiązuje zadania związane z obwodami figur 7.7, 7.16

– rysuje drugą połowę figury symetrycznej 7.17

– rysuje figury geometryczne w powiększeniu i pomniejszeniu oraz według innych warunków 7.17
– składa i tnie papier według podanej instrukcji 9.2c
– doskonali celność rzutów podczas zabaw na śniegu 10.3c

– wykonuje starty do biegu z różnych pozycji 10.3c

– wykonuje ćwiczenia równoważne 10.2c

– przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń 10.4e– przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw na śniegu 10.4eXVI krąg tematyczny: Co jest cenne?


Temat dnia

edukacja polonistyczno- -społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

76. Skarby Ziemi


czytanie tekstu informacyjnego na temat bogactw naturalnych, redagowanie zdań na temat wykorzystania wybranego bogactwa, wyrazy z „ż” wymiennym na „g” – wprowadzenie zasady, rodzina wyrazu „srebro”

1.1b, 1.1c, 1.3a, 1.3c, 1.3f

kalendarz, kwartały, zapisywanie dat, chronologiczne porządkowanie dat, liczba dni w poszczególnych miesiącach, obliczenia kalendarzowe, znaki rzymskie XIII–XXXIX

7.13, 7.14, PP

bogactwa Ziemi: ropa naftowa, metale, skały

6.7c


podstawy rysowania (teoria), „Zimowy pejzaż” – rysunek węglem

4.2a, 4.3a, 4.3b
muzyczna powitanka „Orkiestra”, nauka 1. zwrotki piosenki „Słońce jest w puzonie”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 102–103, Ćw. cz. 2 s. 78–80, M. cz. 2 s. 52–53, Teczka artysty s. 24–26; matematyczne łamigłówki, eksponaty minerałów, mapa, karteczki, przedmioty wykonane z różnych bogactw, atlasy, encyklopedie, książki, arkusze szarego papieru, karteczki z wyrazami z ż, kalendarze, nazwy miesięcy, papier rysunkowy, węgiel do rysowania, kreda, gumka;

dodatkowo: sól, gips, glina, węgiel, woda, naczynia, arkusze szarego papieru


77. Słony skarb


słuchanie legendy przez nauczyciela, udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, wyszukiwanie w tekście i wyjaśnianie trudnych wyrazów, rozmowa na temat współczesnych wyrazów, których nie zrozumiałaby królowa Kinga, ćwiczenia w czytaniu legendy, uzupełnianie planu wydarzeń legendy, opowiadanie treści legendy, wyszukiwanie elementów prawdopodobnych i fantastycznych, przypomnienie pojęcia legenda, układanie pytań do tekstu o Wieliczce, tworzenie rzeczowników od czasowników, tworzenie czasowników z cząstką „solić”, łączenie zdań za pomocą podanych spójników, wyrazy z „ż” wymiennym na „g”

1.1d, 1.2b, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 5.7

mnożenie przez 6, 7, 8, 9 w zakresie 100, przemienność mnożenia, rozwiązywanie zadań – odczytywanie danych z ilustracji, obliczanie iloczynów, zapisywanie wyników w tabeli

7.5, 7.7

sól – wydobycie, wskazanie Wieliczki na mapie Polski

6.3, 6.7c

Sól w butelce – wykonanie dekoracji z wykorzystaniem soli i kredy

9.2c

zwinnościowy tor przeszkód na śniegu z elementami skoków, podciągania, balansowania i manipulacji przyborem

10.3c, 10.4e

muzyczna powitanka „Orkiestra”, nauka refrenu piosenki „Słońce jest w puzonie”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 104–105, Ćw. cz. 2 s. 81–83, M. cz. 2 s. 54–55, Teczka artysty s. 27; matematyczna wykreślanka, sól kuchenna, mapa Polski, foldery, przewodniki, albumy o Wieliczce, karteczki z wyrazami z legendy, naczynie, woda, tamburyno, wyrazy z ż, kostki domina, szklane butelki, kolorowa kreda, lejki, papierowe talerzyki,

dodatkowo: wyrazy z ż, karton, kredki, flamastry


78. Gdy nie było żarówek


czytanie tekstu informacyjnego o ropie naftowej, odpowiadanie na podane pytania na podstawie tekstu, uzupełnianie zdań wyrazami należącymi do rodziny wyrazu „wynalazek”, uzupełnianie czasownikami instrukcji używania lampy naftowej, rozwijanie zdań, opisywanie lampy naftowej na podstawie ilustracji podanego słownictwa, wyjaśnianie pisowni wyrazów z „ż” wymiennym

1.1b, 1.1c, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 5.7

doskonalenie mnożenia w zakresie 100 – rozwiązywanie zadań, działania z okienkami, dobieranie czynników do podanych iloczynów, układanie zadań do ilustracji

7.5, 7.6, 7.7, 7.14lampa naftowa – budowa i działanie

9.1b,c

ćwiczenia równoważne na ławeczce gimnastycznej

10.2c

muzyczna powitanka „Orkiestra”, nauka 2. zwrotki i refrenu piosenki „Słońce jest w puzonie”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 106, Ćw. cz. 2 s. 84–86, M. cz. 2 s. 56–57; ilustracje urządzeń elektrycznych, kłębek włóczki, różne źródła światła, ilustracja pierwszej lampy naftowej, kartki z przymiotnikami, pudełko, wyrazy z ż wymiennym, kartki z działaniami, liczbami, kostki do gry, woreczki, ławeczki;

dodatkowo: encyklopedie, czasopisma, książki, kartonowe pudła, folia spożywcza, folia aluminiowa, nożyczki, klej, farby


79. Ze szkoły

do laboratoriumgłośne czytanie tekstu, rozmowa sprawdzająca zrozumienie tekstu, opisywanie ilustracji przedstawiającej scenę opisaną w opowiadaniu z wykorzystaniem podanego słownictwa, charakteryzowanie małej Marysi Skłodowskiej z wykorzystaniem zapisanych przymiotników, wyszukiwanie w encyklopedii informacji o M. Skłodowskiej-Curie, układanie notatki o życiu Marii Skłodowskiej-Curie, pisownia wyrazy z „ż” wymiennym na „g”, czasowników: wyjęła, wyjął, wyjęli, uzupełnianie zdań na temat nauk, którymi zajmowała się Maria Skłodowska-Curie

1.1b, 1.1c, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 5.7

dzielenie w zakresie 100, związek dzielenia z mnożeniem, obliczanie ilorazów, sprawdzanie dzielenia za pomocą mnożenia, rozwiązywanie zadań, odczytywanie danych z ilustracji, tabeli

7.5, 7.7ćwiczenia z piłką, kozłowanie między przeszkodami, rzuty piłką lekarską, chód na czworakach z toczeniem piłki głową

10.2a

muzyczna powitanka „Orkiestra”, nauka 3. zwrotki i refrenu piosenki „Słońce jest w puzonie”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 107–108, Ćw. cz. 2 s. 87–89, M. cz. 2 s. 58–59; rozsypanka wyrazowa, słownik języka polskiego, materiały o M. Skłodowskiej-Curie, plątaninka literowa, stalowe opiłki, magnesy, kartki, cienkie deseczki, szkło, spinacze, naczynka, woda, kwasek cytrynowy, płyn do mycia naczyń, farbka, proszek do pieczenia, łyżeczka, kartki z liczbami, działaniami, tabliczka mnożenia, piłki, piłki lekarskie,

dodatkowo: matematyczne łamigłówki

80. Potyczki językowe. Ważna wymiana. „ż” wymienne na „g”


wymiana „ż” w „g” w zdrobnieniach, dopisywanie form podstawowych do zdrobnień, rozpoznawanie wyrazów z „ż” wymiennym, uzupełnianie rebusu do podanego rozwiązania, tworzenie nazwisk od wyrazów „odwaga”, „powaga”, wyszukiwanie i stosowanie w zdaniach wyrazów z „ż”

1.1b, 1.2c, 1.2e, 1.3a, 1.3c, 1.3f
nauka piosenki „Słońce jest w puzonie”, omówienie budowy i brzmienia puzonu, określanie nastroju słuchanej muzyki, skonstruowanie minipuzonu

3.1a, 3.1b, 3.1c, 4.2b


ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 109, Ćw. cz. 2 s. 90–91; kartoniki z działaniami i sylabami, piłka, zestawy wyrazów z ż, diagramy, zestawy sylab, wyrazy z ukrytymi wyrazami, ciągi literowe, wykreślanki ortograficzne, ciągi literowe, słowniki ortograficzne, kartki z początkiem rymowanek, kredki, kartki z bloku, klej, arkusz szarego papieru;

dodatkowo: zestawy wyrazów z ż, tabele do gry w statki, wyrazy z ż, części magicznego trójkąta


– czyta ze zrozumieniem rymowankę 1.1b

– czyta teksty dla dzieci 1.1b

– czyta teksty informacyjne dla dzieci 1.1b

– czyta tekst informacyjny o bogactwach naturalnych 1.1b

– wyszukuje w tekście potrzebne informacje 1.1c

– wiąże ilustrację z sytuacją opisaną w tekście 1.1c

– wyszukuje w encyklopedii informacje na temat M. Skłodowskiej-Curie 1.1c

– określa czas, miejsce i bohaterów wydarzeń przedstawionych w legendzie 1.2b

– recytuje z pamięci wybrane wersy rymowanki 1.2c

– zna najpopularniejsze legendy związane z dziejami Polski 1.2d

– redaguje zdania na temat wybranego bogactwa naturalnego 1.3a

– uzupełnia plan wydarzeń 1.3a

– opowiada legendę o wianie świętej Kingi 1.3a

– opisuje lampę naftową z wykorzystaniem podanego słownictwa 1.3a

– opisuje ilustrację 1.3a

– układa pytania do tekstu o Wieliczce 1.3c

– tworzy rodzinę wyrazu „srebro” 1.3c

– udziela odpowiedzi na pytania do tekstu 1.3c

– rozwija zdania 1.3c

– uzupełnia rebusy do podanego rozwiązania 1.3c

– pisze poprawnie wyrazy z „ż” wymiennym na „g” 1.3f

– wyjaśnia pisownie wyrazów z „ż” wymiennym 1.3f

– zna i stosuje w praktyce zasadę pisowni wyrazów z „ż” wymiennym na „g” 1.3f

– wyjaśnia pisownię wyrazów z „ż” przez inną formę wyrazu 1.3f

– pisze poprawnie wyrazy z „ż” 1.3f

– uczestniczy w ćwiczeniach zespołowych utrwalających pisownię 1.3f


– śpiewa piosenkę „Słońce jest w puzonie” 3.1a

– zna budowę puzonu i rozpoznaje jego brzmienie 3.1a, 3.1c

– określa nastrój słuchanej muzyki 3.1a, 3.1c

– konstruuje minipuzon i poznaje zależność wysokości dźwięku od długości słupa powietrza 3.1a, 3.1b, 4.2b


– wykonuje rysunek węglem 4.2a

– wie, jak rysowano dawniej i współcześnie 4.3a

– poznaje wybrane dzieła sztuk plastycznych wykonane materiałami naturalnymi (węgiel, kreda, ochra) 4.3b
– wie, kim był i czym się zasłużył I. Łukasiewicza 5.7

– wie, kim była i czyją jest patronką św. Kinga 5.7

– wie, kim była i czym się zasłużyła M. Skłodowska-Curie 5.7
– wskazuje Wieliczkę na mapie Polski 6.3

– wie, do czego wykorzystywana jest sól 6.7c

– zna wybrane bogactwa naturalne 6.7c

– wie, co produkuje się z wybranych bogactw Ziemi 6.7c


– sprawdza dzielenie za pomocą mnożenia 7.5

– mnoży liczby w zakresie 100 7.5

– mnoży ;liczby przez 6, 7, 8, 9 w zakresie 100 7.5

– wykonuje działania z okienkami 7.6

– rozwiązuje zadania 7.7

– odczytuje dane z ilustracji 7.7

– rozwiązuje zadania z wykorzystaniem mnożenia 7.7, 7.4

– zna i zapisuje znaki rzymskie od I do XII 7.13

– podaje i zapisuje daty 7.14

– porządkuje chronologicznie daty 7.14

– wykonuje proste obliczenia kalendarzowe 7.14
– wie, jak jest zbudowana i jak działa lampa naftowa 9.1b, c

– wykonuje dekorację w butelce z wykorzystaniem odpowiednio odmierzonej soli i kolorowej kredy 9.2c


– sprawnie wykonuje zadania na torze 10.3c

– dba o bezpieczeństwo zabaw na śniegu 10.4e

– doskonali swoją sprawność podczas ćwiczeń z piłką 10.2a

– ćwiczy równowagę ciała 10.2c

– zapisuje znaki rzymskie w przedziale XIII–XXXIX PPXVII krąg tematyczny: Nasi najbliżsi


Temat dnia

edukacja polonistyczno- -społeczna

edukacja matematyczna

edukacja przyrodnicza

edukacja plastyczno-

-techniczna

wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

edukacja muzyczna

81. Moja babcia jest wyjątkowa


głośne czytanie opowiadania, udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, ustalanie kolejności wydarzeń w opowiadaniu, kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat własnej babci – porównanie z babcią z opowiadania, dobieranie określeń pasujących do swojej babci, redagowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi o babci, gromadzenie i porównywanie pomysłów na sposoby pomagania babci, rozmowa na temat pomagania i szacunku wobec starszych ludzi,

pisownia wyrazów z „ch” i „h”1.2c, 1.2d, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 5.1, 5.2

dzielenie w zakresie 100, nazwy liczb w dzieleniu, układanie i rozwiązywanie zadań

7.5, 7.7
Kolaż dla babci – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem plasteliny, makaronu i ziaren, faktura

4.2a

gry i zabawy na śniegu

10.3c, 10.4e

muzyczna powitanka „Orkiestra”, nauka piosenki „Rap w rodzinie”

3.1a

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: P. cz. 1 s. 110, Ćw. cz. 2 s. 92–93, M. cz. 2 s. 60–61, Teczka artysty s. 28; duży napis „BABCIA”, małe kartki, przybory do pisania, magnesy, kartki z bloku technicznego, plastelina, makaron o różnych kształtach, ziarna i nasiona;

dodatkowo: kolorowy papier listowy z liniaturą, kredki, mazaki, kartki z kolorowego bloku technicznego, klej


82. Nasz kochany dziadziuś

czytanie rozdziału „Przyjemnie jest mieć własne zwierzę, lecz dziadziuś też jest dobra rzeczą” książki A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”, rozmowa kierowana na temat przeczytanego tekstu, wykreślanie fałszywych informacji w tekście na podstawie lektury, wyszukiwanie w tekście zdrobnień i zamienianie ich na wyrazy neutralne, wypowiedzi na temat zachowania bohaterek lektury wobec dziadka, rozmowa na temat opieki nad bliskimi i obowiązków wobec nich, uzupełnianie zdań na temat świąt: Dnia Babci i Dnia Dziadka w oparciu o kartki z kalendarza, swobodne wypowiedzi na temat swoich dziadków, pisanie zdań na temat własnego dziadka w oparciu o pytania pomocnicze, pisownia wyrazów z „ą” i „ę”, prośby i podziękowania – układanie zdań wg pytań naprowadzających

1.2b, 1.2d, 1.3a, 1.3c, 1.3f, 5.2

mnożenie i dzielenie w zakresie 100, obliczenia pieniężne, wyszukiwanie w tabeli liczb podzielnych przez podaną liczbę, liczby 1 i 0 w dzieleniu, dzielenie przez samą siebie

7.5, 7.8
Zakładka dla dziadka – plecionka

9.2c
muzyczna powitanka „Orkiestra”, nauka piosenki „Rap w rodzinie”

3.1aDostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə