Elmi-praktiKİ konfransin materiallari


Vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması prosesində gender hərəkatıYüklə 0,76 Mb.
səhifə3/12
tarix20.09.2017
ölçüsü0,76 Mb.
#1094
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması prosesində gender hərəkatı

Gender cəmiyyətinin quruluşunun mərkəzi elementlərindən biri qadınların hüquqlarının təmin edilməsindən ibarətdir.

Bu gün Azərbaycan Respublikasında baş verən real siyasi və iqtisadi prosesləri, ölkəmizin dərk olunmuş şəkildə vətəndaş cəmiyyətinə və hüquqi dövlətə doğru hərəkət etməsini nəzərə aldıqda gender yanaşmalarının milli siyasətə tətbiqi problemi real zərurətə çevrilir. İnsan hüquqlarının müdafiəsi qlobal birliyə mənsubluğun ayrılmaz hissəsinə çevrilir, qadın hüquqları isə ümumbəşəri hüquqlar kimi çıxış edir.

Bərabər hüquqların təmin edilməsi hamı üçün faydalıdır. Bu, həm demokratiyanın möhkəmlənməsinə, həm də rifah halının, sabitliyin və dözümlülüyün səviyyəsinin yüksəlməsinə kömək göstərir. Bu, cəmiyyət quruluşunun mərkəzi elementlərindən biridir, burada vətəndaş hüquqlarına riayət olunur və o, həqiqi demokratiyanın təşəkkülünün zəruri ilkin şərti kimi çıxış edir. Biz hamımız sarsılmaz bir həqiqəti aydın dərk etməlyiik- qadınların cəmiyyətdəki vəziyyəti ölkədəki ümumi vəziyyəti əks etdirir. Çoxlu qanunların qəbul edilməsinə baxmayaraq, bütövlükdə respublikada vəziyyət yaxşılığa doğru az dəyişir. Bəs səbəb nədir? Başlıca səbəb bundan ibarətdir ki, qüvvədə olan qanunvericiliklə icra mexanizmi, əhalinin hüquqi savadlılığının kifayətləndirici olmaması, qanunverici, icraedici və məhkəmə strukturlarının işində qadınların iştirakının olduqca məhdudlaşdırılması arasında uyğunsuzluq mövcuddur. Ziddiyyət bundan ibarətdir ki, Azərbaycan Prezidentinin "Dövlət qadın siyasətinin həyata keçirilməsi haqqında" 6 mart 2000-ci il tarixli Fərmanı səviyyəsində dövlət sənədinə malik ola-ola, Qadın Məsələləri üzrə Respublika Dövlət Komitəsi mövcud ola-ola (dünyada bunlarla fəxr edə biləcək dövlətlər azdır) cəmiyyətdə gender balansının realizəsində hissolunacaq nəticələrə nail olmaq mümkün olmur.

Bəs əsas səbəblər nədən ibarətdir?

Mən ən mühüm səbəbi göstərmək istərdim.

1) Gender kolliziyaları hər bir cəmiyyətdə mövcuddur, lakin onlar hər yerdə, o cümlədən bizim respublikamızda bərabərsizliyin təzahürü kimi dərk olunmur. Cəmiyyətimizdə ənənəvi yönəlişlər, mentalitet böyük rol oynamışdır və oynamaqda davam etməkdədir;

2) Vətəndaş cəmiyyətinin təşəkkülü bugün hələ lazımi səviyyədə deyildir, buna görə də gender hüquq bərabərliyi ideyası bizdə geniş dəstək tapmır və daha çox adi söz kimi qəbul edilir;

3) Cəmiyyətdəki dəyişikliklər siyasi proses vasitəsilə həyata keçirilir, qadınlarımızın real siyasi imkanları qətiyyən yoxdur ki, bu da ciddi narahatlıq doğurur;

4) Bundan başqa, bir çox ölkələrdə, o cümlədən bizim respublikamızda qadınların sosiallaşması elə baş verir ki, onlarda özlərinin vəzifə və siyasi niyyətləri ilə əlaqədar xüsusi iddialar yaranmır. "Siyasət" anlayışının özü mənfi təzahürlərlə assosiasiya olunur ki, bu da qadınları çəkindirir.

5) Ən mühüm səbəblər sırasında silahlı münaqişələrin nəticələri, Ermənistanın Azərbaycana qarşı müharibəsi, torpaqların işğalı, qaçqınların vəziyyəti vardır, bütün bunlar respublikamızın bugünkü reallıqlarıdır. Bu şəraitdə gender balansını təmin etmək, insanlardan özlərinin vətəndaş statusunu dərk etmələrini tələb etmək çox çətindir.

Mən diqqəti bu bəndə təsadüfən yönəltmirəm. İş ondadır ki, vətəndaş cəmiyyətinin təşəkkülü özünün inkişaf məntiqinə malikdir və müəyyən özünütəşkil prinsipləri ilə xarakterizə oluna bilər.

Yadda saxlamaq lazımdır ki, cəmiyyətin özünün, onun sosial və siyasi cəhətdən təşkil olunmuş strukturlarının səyləri, insanların təfəkküründəki və şüurundakı özünəməxsus psixoloji inqilab (xüsusilə cəmiyyətin inkişafının keçid dövrü şəraitində) olmadan vətəndaş cəmiyyətinin çiçəklənməsi mümkün deyildir, bu isə o deməkdir ki, gender balansı əvvəlki tək pozulacaqdır. Bəs vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün hansı təklifləri irəli sürmək olar?

1) Qadınların ümumbəşəri hüquqları və cəmiyyətdə qadınların rolunun yüksəldilməsi, bərabər hüquqlar-bərabər imkanlar kimi anlayışların təbliği gücləndirilməlidir.

2) Həm xüsusi ehtiyatların köməyi ilə, həm də beynəlxalq təşkilatların köməyi ilə gender hüquq bərabərliyinin tətbiqi və təşkili üçün xüsusi proqramlar həyata keçirilməlidir.

3) Digər ölkələrin hökumətləri, beynəlxalq institutlar, yerli və xarici qeyri-hökumət təşkilatları ilə qeyri-hökumət sektoruna güclü yardım şəbəkəsinin yaradılması məqsədilə tərəfdaşlıq və birliklər yaradılmalıdır - vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasının əsası kimi.

4) Biz, münaqişə zonasında yaşayan qadınlar kimi dünyanın münaqişə və münaqişədən çıxmış regionlarında yaşayan qadınlarla təcrübə mübadiləsi üçün sıx təmaslar qurmalıyıq.

5) Azərbaycanın rayonlarında fəal maarifçilik işi lazımdır. Biz sovet dövründə əhalinin kütləvi savadlanmasından elə bir vəziyyətə düşmüşük ki, əhalinin bir hissəsi, xüsusilə qadınlar arasında tam savadsızlıq müşahidə olunur.

6) Bütün respublikada (BMT-nin , ATƏT-in , Avropa Şurasının xüsusi proqramlarının köməyi ilə) bu sahədəki əsas geriləmələrin və pozuntuların müəyyən olunması məqsədilə gender monitorinqini keçirmək lazımdır.

7) Bütün səviyyələrdə, KİV-i cəlb etməklə, qərarların qəbul edilməsi səviyyəsində qadınların təmsilçiliyinin faizlə nisbəti üzərində müvəqqəti kvotaların tətbiqi ideyasını fəal şəkildə lobbiləşdirmək lazımdır.

8) Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət strategiyasının əsas xəttini - Avropa Birliyinə inteqrasiyanı nəzərə alaraq, Azərbaycan qadınları dünyaya vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasına doğru hərəkət edən dövlətdə nəyə nail ola biləcəklərini sübut etmək üçün real imkan əldə etmişlər.

Son olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, mənim qəti əqidəmə görə, qadınların barəsində dövlət siyasəti müstəqil istiqamət kimi zəruridir, çünkii hər bir tarixi mərhələdə qadınların cəmiyyətdəki vəziyyəti ilə bağlı spesifik problemlər qrupu mövcuddur.Yaşar Paşa

Azərbaycan Respublikası Dövlət

Statistika Komitəsinin şöbə müdiri

Ali təhsildə gender münasibətləri

Azərbaycanda ali peşə məktəbi dövlət və qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələrinin geniş şəbəkəsi ilə təmsil olunur. Hazırda ölkənin ali məktəbləri ali təhsil sistemini daha çevik edən, tələbələrə təhsilin müxtəlif mərhələlərində gələcək təhsilin məqsəd və xüsusiyyətini seçməyə imkan verən mütəxəssislərin çoxdərəcəli hazırlığını həyata keçirir. Çoxdərəcəli hazırlığın tətbiq edilməsi Azərbaycan ali məktəbinin dünya təhsil sisteminə inteqrasiya etməsinə imkan verir.

2003/2004-cü dərs ilinin əvvəlinə Azərbaycan Respublikasında 104 min tələbənin təhsil aldığı 27 dövlət ali məktəbi fəaliyyət göstərir. Bundan başqa, Ali Hərbi Ümumqoşun Komandirlər məktəbi, Ali Hərbi Dənizçilik məktəbi, Bakı Ali Polis Akademiyası, Milli Təhlükəsizlik Akademiyası ali təhsilli mütəxəssislər hazırlayır.

Dövlət sektoru üzrə ali təhsilin inkişafına dair əsas göstəricilər aşağıda verilmişdir:


2003

2002

2003-cü il 2002-ci ilə nisbətən, faizlə

Ali məktəblərin sayı

27

26

103,8

Onlarda tələbələrin sayı, nəfər

104009

101676

102,3

o cümlədən aşağıdakı şöbələrdə təhsil alanlar

əyani

81100

81131

100,0

axşam

142

140

101,4

qiyabi

22767

20405

111,6

Əhalinin 10000 nəfərinə düşən tələbələrin sayı

128

126

101,6

Qəbul olunmuş tələbələrin sayı, nəfər

21998

18094

121,6

Buraxılmış mütəxəs-sislərin sayı, nəfər

24343

23008

105,8

2003-cü ilin məlumatların görə dövlət ali təhsil müəssisələrində oxuyan tələbələrin 46.6 faizini qadınlar, 53.4 faizini isə kişilər təşkil edir. İxtisas istiqamətlərinə gender müstəvisindən nəzər salsaq təbiət elmləri üzrə qadınlar 70.7 faiz, humanitar və sosial sahə üzrə 57.4 faiz, maarif üzrə 88.2 təhkil edirlər. Kişilər isə iqtisadiyyat və idarəetmə üzrə 79.8 faiz, təbiət-texniki ixtisaslar üzrə 60.2 faiz, texniki istiqamətlər üzrə 83.9 faiz, aqrar və balıq təsərrüfatı üzrə 69 faiz, ekologiya və təbiətdən istifadə ixtisasları üzrə isə 76.0 faiz etmişlər. Maarif sahəsində oxuyan kişilərin xüsusi çəkisinin az olması onların gələcəkd ailə başçısı olaraq daha gəlir verimli sahələri seçməsindən irəli gəlir.

Bununla belə ölkədə qeyri-dövlət ali məktəblərinin geniş şəbəkəsi fəaliyyət göstərir. 2003/2004-cü dərs ilinin əvvəlinə 17,5 min tələbənin (2002-2003-cü dərs ilində 18,4 min tələbə) təhsil aldığı dövlət lisenziyalı 15 qeyri-dövlət ali məktəb fəaliyyət göstərmişdir. Kommersiya ali məktəblərində mütəxəssislərin hazırlanması əsasən əmək bazarında daha çox tələb olunan ixtisaslara yönəldilmişdir. Həmin ali təhsil ocaqlarında tələbələrin çox hissəsi, 49 faizi humanitar və sosial, 23 faizi iqtisad ixtisasları üzrə təhsil almışdır.Qeyri-dövlət ali məktəb tələbələrinin tədris müəssisələrində istiqamətlər üzrə bölgüsü (dərs ilinin əvvəlinə)
2003-2004

2000-2001

2003-2004
Cəmi

kişilər

qadınlar

kişilər

qadınlar

kişilər

qadınlar

Tələbələrin sayı - cəmi, nəfər

17526

9924

7602

60,4

39,6

56,6

43,4

o cümlədən

təbiət elmləri istiqamətləri

6

6

0

87,0

13,0

100,0

0,0

humanitar və sosial istiqamətlər

8552

4632

3920

58,2

41,8

54,2

45,8

maarif

3020

567

2453

16,4

83,6

18,8

81,2

iqtisadiyyat və idarəetmə

4006

3247

759

78,2

21,8

81,1

18,9

təbiət-texniki ixtisaslar

602

270

332

30,5

69,5

44,9

55,1

texniki istiqamətlər

1206

1114

92

92,2

7,8

92,4

7,6

aqrar və balıq təsərrüfatı

20

18

2

56,3

43,7

90,0

10,0

ekologiya və təbiətdən istifadə

114

70

44

78,1

21,9

61,4

38,6

Ali və orta ixtisas təhsil sistemində yüksək ixtisaslı kadr potensialı saxlanmaqdadır, dövlət ali ixtisas məktəblərində pedaqoji işçilərin sayı və onların təhsil səviyyəsi aşağıdakı məlumatlarla xarakterizə olunur:
2003

2002

2003-cü il 2002-ci ilə nisbətən, faizlə

Ali məktəblərdə müəllimlərin sayı (ştat heyəti), nəfər

11303

11243

100,5

elmlər doktorları

819

824

99,4

elmlər namizədləri

5165

5137

100,5

Ölkəmizin dövlət orta ixtisas və ali məktəblərində professor və müəllim heyətinin artması və onların yüksək peşəkarlıq səviyəsi müşahidə olunur. 2003-cü ildə ştatda olan bir müəllimə müvafiq olaraq 8 və 9 tələbə düşmüşdür.


Qeyri-dövlət orta ixtisas və ali məktəblərində də müəllimlərin ixtisas səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir. 2003-cü ildə kommersiya ali məktəblərinin 1729 müəllimindən 260 nəfərinin və ya 15 faizinin elmlər doktoru elmi dərəcəsi, 700-nün və ya 40 faizinin elmlər namizədi elmi dərəcəsi olmuşdur. Orta ixtisas məktəblərinin 151 müəllimindən 5 nəfərinin və ya 3 faizinin elmlər doktoru elmi dərəcəsi, 37 nəfərinin və ya 25 faizinin elmlər namizədi elmi dərəcəsi olmuşdur.
Amin Çərkəzov

Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin

yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə

Dövlət Proqramı Katibliyinin Yoxsulluğun

Monitorinqi bölməsinin experti
Qloballaşma və yoxsulluğun aradan qaldırılması strategiyası
Dünya iqtisadiyyatının müasir dövrdə inkişafını müəyyənləşdirən ən mühüm faktorlardan biri təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləşməsinin ən yüksək mərhələsi olan qloballaşmadır. Təsərrüfat fəaliyyətinin beynəlmiləlləşməsi ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadiyyatlarının qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı asılılığının güclənməsini, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin milli iqtisadiyyatlara təsirini, ölkələrin dünya təsərrüfatında iştirakını əks etdirir. Bu baxımdan dünya iqtisadiyyatının qloballaşmasını onun müxtəlif sferalarının qarşılıqlı asılılıq və qarşılıqlı təsirinin güclənməsi kimi xarakterizə etmək olar.
Qloballaşma həm müsbət, həm də mənfi nəticələrə gətirib çıxarır ki, bu da insanlarda qloballaşmaya bir-birinə əks iki baxışın formalaşmasına səbəb olur. Bir qrup insanlar qloballaşmanın dünya iqtisadiyyatı üçün təhlükə törətdiyinə inanırlar, digərlərinə görə isə o, iqtisadi inkişaf uçun mühüm vasitədir. Lakin ümumilikdə götürüldükdə, qloballaşma yoxsulluğun azalmasına gətirib çıxarır, belə ki, inteqrasiya edən ölkələrin iqtisadiyyatı daha sürətlə inkişaf etməyə başlayır və bu inkişaf adətən geniş yayılır .
Müasir dünya təsərrüfatında baş verən keyfiyyət dəyişiklikləri nəticəsində iqtisadi həyatın qeyri-müəyyənliyinin daha da artması şəraitində qloballaşmadan əldə edilən uduşun dərəcələri dəfələrlə artır və eləcə də buraxılan səhvlər üçün cərimələr də kifayət qədər ağır olur. Milli iqtisadiyyatların açıqlığının və qarşılıqlı əlaqəsinin daha da artması nəticəsində dünya iqtisadiyyatı və dünya bazarının milli təsərrüfatlar üzərində hökmranlığının güclənməsi iqtisadi strukturları zəif, mallarının rəqabət qabiliyyəti çox vaxt aşağı, işçi qüvvəsi isə kifayət qədər təcrübəli olmayan inkişaf etməkdə olan ölkələrin qlobal qarşılıqlı asılılığın güclənməsindən faydalanması ehtimalını azaldır. Bu cür şəraitdə dünya əhalisinin 2/3-nin yaşadığı, lakin dünya məcmu məhsulunun 1/5-dən azının yaradıldığı inkişaf etməkdə olan ölkələrin dünya təsərrüfatı əlaqələrinə struktur adaptasiyası və dünya təsərrüfatının verdiyi imkanlardan istifadəsi yolunda qarşıya çıxan mühüm problemlərdən biri də yoxsulluq problemidir. Dünya təsərrüfatının inkişafı ilə əlaqədar rəqabətin daim genişlənməsi və dərinləşməsi, yeni keyfiyyətlər kəsb etməsi inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün problemi daha da kəskinləşdirir və qloballaşmadan əldə edilən uduşu maksimumlaşdırmağa çalışan hər bir ölkənin rastlaşdığı bu problemin həllini zəruri edir. Dünya Bankının məlumatlarına görə XXI əsrin başlanğıcında dünya əhalisinin 2,8 milyard nəfərinin gündəlik gəliri 2 ABŞ dollarından, 1,2 milyard nəfərin gündəlik gəliri isə 1 ABŞ dollarından aşağıdır . Hazırda dünya ölkələrinin əksəriyyətində bu problemin həlli mühüm məsələ kimi qarşıya qoyulur.
Yoxsulluğun aradan qaldırılması üçün dünya ölkələri müxtəlif strategiyalar tətbiq edirlər. Bu strategiyalar qısa və uzunmüddətli ola bilər. Qısamüddətli strategiyalar, əsasən, xarici yardım və kreditlər hesabına yoxsulluğun azaldılmasına yönəldilmiş proqramları əhatə edir. Lakin qısamüddətli strategiya və proqramlar yoxsulluğun təzahürlərini müəyyən bir zaman kəsiyində aradan qaldırmağa kömək etsə də, onu yaradan səbəbləri aradan qaldırmır və bu, müvəqqəti xarakter daşıyır. Davamlı iqtisadi əsas yaradılmadıqda isə problem yenidən baş qaldıracaqdır. Buna görə də problemin həllinin ən effektiv yolu uzunmüddətli inkişaf strategiyalarından istifadə etməklə sabit iqtisadi inkişafın təmin edilməsidir. İqtisadi inkişafa münasibət baxımından bu strategiyaları iki qrupda birləşdirmək olar: daxilə istiqamətlənmiş inkişaf strategiyası (inward looking development) və xaricə istiqamətlənmiş inkişaf strategiyası (outward looking development). Onlardan birincisi hərtərəfli sənaye komplekslərinin yaradılmasını, daxili bazarın yerli istehsal hesabına təmin edilməsini və sonrakı mərhələdə ixracı nəzərdə tutur. Ikinci strategiya isə, beynəlxalq sənaye ixtisaslaşması və kooperasiyası ilə xarici ticarəti inkişaf etdirmək, onun vasitəsilə daxili bazarı formalaşdırmaq və xarici ticarətin inkişafını ümumi iqtisadi inkişafa istiqamətləndirmək məsələsini ön plana çəkir. Buradan aydın görmək olar ki, iqtisadi inkişaf və yoxsulluğun azaldılmasında qloballaşmanın verdiyi üstünlüklərdən faydalanmaq üçün ikinci istiqamət seçilməlidir.
70-ci illərdən başlayaraq, inkişaf etməkdə olan ölkələrin beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirakı genişlənir, onlar xaricə istiqamətlənmiş inkişaf strategiyasına üstünlük verməyə başlayırlar. Sovet İttifaqının dağılmasından sonra qloballaşmanın yeni mərhələyə qədəm qoyması ilə ölkələrin inkişafında xarici faktorların rolu daha da artmışdır.
İxraca istiqamətlənmiş strategiya ölkələrə iqtisadi əlaqələri, eləcə də ticarət əlaqələrini liberallaşdırmaqla beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığa qoşulmağa, sənayedə ixtisaslaşma və kooperasiya vasitəsilə beynəlxalq əmək bölgüsünün üstünlüklərindən faydalanmağa və beləliklə, effektiv və rəqabətli istehsal yaratmağa imkan verdiyindən, yoxsulluğun aradan qaldırılması strategiyasının əsasında dayana bilər. Lakin burada düzgün dövlət tənzimləməsinin həyata keçirilməsi, vergi, gömrük, kredit və sosial siyasətin bu strategiyaya uyğunlaşdırılması vacibdir. Əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə və əməyin qiymətinin yüksəldilməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir, belə ki, əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması baxımından əməyin ödənilməsi səviyyəsinin yüksəldilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyəsindən və həyata keçirdikləri inkişaf strategiyasından asılı olaraq, qlobal inteqrasiyanın yoxsulluğun azaldılmasında rolu müxtəlif ola bilər. Odur ki, yoxsulluğun azaldılmasında qloballaşmadan faydalanmaq üçün göstərilən bu faktorların ikisi də nəzərə alınmalıdır. Belə ki, birinci faktora görə, uzun tarixi bir inkişaf yolu keçmiş və güclü iqtisadi strukturlar formalaşdırmış inkişaf etmiş ölkələrin qloballaşmadan faydalanmaq ehtimalı iqtisadi strukturları yenicə formalaşan və kifayət qədər dayanıqlı olmayan inkişaf etməkdə olan ölkələrdən daha artıqdır. Belə ki, uzun tarixi bir dövrdə formalaşmış iqtisadi sistemlər daha ətalətli olur və dünya bazarındakı konyuktur dəyişiklikləri onlara o qədər də güclü təsir göstərmir. İqtisadi strukturları çox hallarda kifayət qədər böyük və dayanıqlı olmayan inkişaf etməkdə olan ölkələr isə bu dəyişmələrin təsirindən bəzən məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşirlər. Bu ölkələr xarici ticarətdə, əsasən, xammal və ilkin sənaye məhsullarının ixracatçısı və hazır məhsulların idxalatçısı kimi, beynəlxalq kapital bazarında idxalatçı, beynəlxalq iş qüvvəsi bazarında isə ixracatçı kimi çıxış edirlər. Nəticədə onların beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın dərinləşməsindən əldə etdikləri fayda inkişaf etməkdə olan ölkələrlə müqayisədə xeyli aşağı olur. Onlar inkişaf etmiş ölkələrə əsas etibarı ilə xammal və əməktutumlu məhsulları ucuz qiymətə ixrac edirlər, bu ölkələrdən olan miqrantlar xaricdə yerli işçilərlə müqayisədə çox aşağı əmək haqqı müqabilində çalışırlar. Əvəzində isə inkişaf etmiş ölkələrdən dünya bazarında qiyməti xammaldan qat-qat baha olan kapital və elm tutumlu hazır məhsullar və yeni, inkişaf etmiş ölkələrin özlərində bir qədər köhnəlmiş texnologiyalar idxal edirlər. Odur ki, beynəlxalq əmək bölgüsü baxımından səmərəli istehsal sahələrinin yaradılması, inkişaf etdirilməsi və modernləşdirilməsi üçün iqtisadi artımın xarici faktorları olan ixrac gəlirləri ilə bərabər xarici kapitaldan da geniş istifadə edilməlidir. Xarici kapital yerli istehsalı canlandırır, iqtisadi artıma kömək edir, ölkədaxili rəqabəti gücləndirir, rəqabət qabiliyyətli məhsulların ixracını stimullaşdırır və beləliklə də yoxsulluğun azaldılması üçün etibarlı zəmin yaradir.
İnkişaf etməkdə olan ölkələrə xarici kapitalın cəlb edilməsində iqtisadi islahatların aparılması, azad sahibkarlığın qanunverici bazasının və investisiya iqliminin təkmilləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Buna görə də inkişaf etmiş ölkələrin sənaye kapitalının böyük hissəsi bu sahədə müəyyən nəticələr əldə etmiş ölkələrə gedir.
Yoxsulluq problemi bir çox ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da mövcuddur. Keçid dövrünün iqtisadi çətinlikləri və Ermənistanla aparılan müharibə əhalinin həyat səviyyəsinin kəskin şəkildə pisləşməsinə səbəb olmuşdur. Ölkədə yoxsulluq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün Dövlət Statistika Komitəsinin həyata keçirdiyi Ev Təsərrüfatları Müayinəsinin nəticələrindən istifadə olunur. 2002-ci ildə adambaşına ayda 175.000 manat səviyyəsində müəyyən edilən mütləq yoxsulluq həddindən istifadə edilməklə ölkə əhalisinin 46.7% nin yoxsul olduğu aşkar edilmişdir (2001-ci ildə 120.000 manat mütləq yoxsulluq həddindən istifadə edilməklə yoxsulluq səviyyəsi 49% müəyyənləşdirilmişdi). Hökumət yoxsulluqla mübarizə aparmaq üçün Yoxsulluğun Azaldılması və İqtisadi İnkişaf üzrə Dövlət Proqramı (YAİİDP) qəbul etmiş və beynəlxalq təşkilatların və donor ölkələrin dəstəyi ilə onun həyata keçirilməsinə başlamışdır. Proqram düzgün olaraq, yoxsulluğu yaradan səbəblərin aradan qaldırılmasına və iqtisadi inkişafın təmin edilməsinə yönəldilmişdir. YAİİDP-də göstərildiyi kimi, Azərbaycanda yoxsulluq strategiyası altı əsas strateji məqsədə istiqamətlənmişdir: (i) gəlir əldə etmək imkanlarının artırılması üçün əlverişli mühitin yaradılması; (ii) makro-iqtisadi sabitliyin qorunub saxlanılması; (iii) əsas səhiyyə və təhsil xidmətləri üzrə keyfiyyətin və həmin xidmətlərdən istifadə üçün bərabər imkanların yaxşılaşdırılması; (iv) infrastrukturun yaxşılaşdırılması (o cümlədən, yollar, kommunal xidmətlər, rabitə, meliorasiya və s.); (v) həssas qrupların daha səmərəli müdafiəsi ücün mövcud sosial müdafiə sistemində müvafiq islahatların həyata kecirilməsi; (vi) qacqın və məcburi köckün əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması.
Yaxın gələcəkdə neft qeyri-neft sektorunun və regionların inkişafının stimullaşdırılması və qeyri-neft sektorunda məşğulluğun artırılması iqtisadi siyasətin əsas istiqamətlərdən biri kimi secilmişdir. YACCDP-də nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata kecirilməsi nəticəsində əhalinin gəlir əldə etmək imkanları artacaq, sosial müdafiə sistemi təkmilləşdiriləcək, təhsilin və səhiyyə xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması, qaçqın və məcburi köckünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması təmin ediləcəkdir.
Fikrət Əlizadə

Bakı Dövlət Universitetinin müasir

Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının dosenti, fil.e.n.,

İfrat Əliyeva

müasir Azərbaycan ədəbiyyatı

kafedrasının professoru, fil.e.d.,

İsmayıl Əhmədzadə

müasir Azərbaycan dilçiliyi

kafedrasının dosenti, fil.e.n.,

Firuz Mehdiyev

ümumi dilçilik kafedrasının baş müəllimi, f.e.n.
Yüklə 0,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə