İnsan və təbiət silsiləsindənYüklə 2,82 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/57
tarix26.09.2017
ölçüsü2,82 Kb.
#1663
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57 
Kainat  və təbiət silsiləsindən 
 
 
 
Elşən Misir oğlu Nəsibov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÜŞÜNCƏLƏRİM III HİSSƏ: 
 
TƏBİƏT VƏ İNSAN 
 
(Əlaqələr sistemində) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı-2016 
  
 
Təbiət  və  İnsan  (əlaqələr  sistemində)  adlanan  bu    əsər  
kainat 
və 
təbiət 
haqqında  olan  sərbəst    düşüncələr 
seriyasındandır.  Əsərdə  kainat  və  təbiət  haqqında  şəxsi 
mülahizələr    yer  alır.  Kainat  və  təbiət    şəxsi  düşüncənin 
obyektinə  çevrilir.  Müstəqil  qavrama  və  məntiq  əsasında  sintez 
və  analizlər  müəyyən  olunur.  Kainat  haqqında  şərtləndirici 
fikirlər  irəli  sürülür.  Kainat  və  təbiətdə  baş  verən  proseslərin 
səbəb və nəticələri subyektiv təhlil obyektinə çevrilir. Varlıq  və 
onun mütləqliyi haqqında fikirlər bildirilir.  
Kainatın,  təbiətin  davamı  və  nəticəsi  olan  insanın  mənəvi 
mənası  müəyyən  fikirlərlə  izah  olunur.  İnsanın  təbiətlə 
bağlılığının  əsasları  subyektiv  düşüncə  ilə  sistemli  şəkildə  izah 
edilir.    İnsan  bioloji  məfhum  kimi  izah  olunur.  Eləcə  də  ruhi 
aləmin  əsasları  şərh  edilir.    İnsanın  ruhi  mənası  onun  fizioloji 
mənası ilə   şərtləndirilir.  Eləcə də insana bütöv bir informasiya 
mənbəyi və daşıyıcısı kimi baxılır.  Eləcə də belə qənaətə gəlinir 
ki,  insan  özü  öz  daxilini  müəyyənedicidir.  Bu  müəyyənlik  ilk 
olaraq insanın özündə mövcud olur.  
İnsanın  tarazlı  və  qeyri-tarazlı  vəziyyəti  təhlil  olunur  və 
sağlam  həyat  və  xəstəliklər  haqqında  bir  çox  subyektiv 
mülahizələr irəli sürülür.  
Əsər  geniş oxucu kütləsi və təbiət fəlsəfəsi ilə maraqlananlar 
üçün nəzərdə tutulur.       
 
E.M.Nəsibov. Kainat və təbiət silsiləsindən.  Düşüncələrim III 
Hissə.  Təbiət  və  insan  (əlaqələr  sistemində).  Bakı,  “Elm  və 
Təhsil” nəşriyyatı, 182 səh., 2016-cı il. 
 
 
İSBN  978-9952-8024-1-2 
2016
098
N
254
3701000000


 
грифли няшр 
  
MÜNDƏRİCAT: 
GİRİŞ ............................................................................ 6 
 
I FƏSİL: TƏBİƏT ....................................................... 20  
 
Kainat haqqında .......................................................... 20  
Varlıq haqqında ........................................................... 30  
Paylanma ...................................................................... 33 
Kainatdakı qaz buludları ............................................ 35 
Kainat tozları ............................................................... 37 
Atmosfer haqqında ......................................................  40 
Nahamarlıqları nə yarada bilər (qüvvələrin əsasları) ...  45 
Buzlaqlar və soruculuq ............................................... 47 
Dağlar və düzənliklər  haqqında ................................ 49  
Küləklər haqqında ....................................................... 54 
Buludlar haqqında ...................................................... 55 
Yağış, qar və dolu haqqında ....................................... 56 
Canlı aləm haqqında ................................................... 61 
Enerji haqqında ........................................................... 63 
İnsanlar arasında enerji ötürmələri .......................... 69  
Enerji xassələri ............................................................ 71 
Qaranlıq və Kainatdakı Qara dəliklər haqqında ..... 75 
Sürət, kəmiyyət, qüvvə,  məkan və  səth haqqında .. 78 
Varlıqlar və mütləqliklər ............................................ 80 
Mənfiliklər və müsbətliklər (passivliklər və  
aktivliklər, azalmalar və artmalar) .................................. 81  
Zərurətlər və təsadüflər .............................................. 82 
Qeyriliklər  və natamamlıqlar .................................... 83 
Mütləqlər  və nisbilər (mütləqlik və nisbilik) .............. 88 
Kainat, təbiət və insanlar-informasiya müstəvisində .... 89 
 
II FƏSİL: İNSAN ........................................................  92 
 
İnsanın yaranması haqqında ...................................... 92 
Düşüncələr haqqında .................................................. 98 
Orqanizm bir sistem kimi ........................................... 103   
Qan haqqında .............................................................. 105  
Sinirlər haqqında ......................................................... 109 
Xəstəliklər haqqında ................................................... 110 
Beyin haqqında ............................................................ 119 
Güman  və məntiqlə izah edək:  
Gen  nədir və insanların bioloji siqnal ötürmələri ... 121   
Hüceyrələrin xarakteri ................................................ 125 
İnsanların oğlan və ya da qız doğulmaları ................ 127 
İnsanın bioloji və mənəvi mənası ............................... 128  
Beyin pozğunluğunun orqanik və funksional  
əsasları ................................................................................. 133 
Yeməklər (qida) haqqında .......................................... 136 
Həzm haqqında ............................................................ 138 
Bədən temperaturu haqqında .................................... 139 
İştahanın olmaması ..................................................... 141 
Şişkinliyin olması ......................................................... 142 
Əsəb haqqında ............................................................. 145 
İnsanın enerji əldə etməsi ........................................... 146 
Dırnaq haqqında .......................................................... 151 
Saçlar və tüklər haqqında ........................................... 151 
İnsanların fərqli olmaları ........................................... 152 
Xarakter haqqında ...................................................... 153  
Yuxu haqqında ............................................................ 153 
Sərinləşmək və qızmaq ................................................ 155     
Baş ağrıları haqqında .................................................. 156 
İnsanları  tanımağın  və xarakterə bələd  
olmanın əsasları .................................................................. 157 
Sevgi, məhəbbət, eşq duyğuları və istəklər ................ 161  
Səslər haqqında ............................................................ 163 
Stresslər haqqında ....................................................... 164 
Göz haqqında ............................................................... 167 
Diabet xəstəliyi haqqında ............................................ 168 
Eqo və şəxsiyyət haqqında .......................................... 170 
ƏLAVƏ: Dinlər haqqında  ......................................... 175 
 
NƏTİCƏ ....................................................................... 181 


Yüklə 2,82 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə