M. M. MusayevYüklə 3,61 Mb.

səhifə152/171
tarix20.09.2017
ölçüsü3,61 Mb.
1   ...   148   149   150   151   152   153   154   155   ...   171

382 

 

Ağrısını çәkmәk: var. Acısını çekmek. Ağrıyan yerinә toxunmәq (dәymәk): var. Yarasına basmak. 

Ağsaqqallıq etmәk (elәmәk): açık. Büyüklük göstermek, etmek. 

Ağusuz ilan: açık. Hilebaz. 

Ağza (ağızlara) salmaq: var.  Dile düşürmek. 

Ağza alası (alınası) deyil: açık. Ağza alınmadık (söz). 

Ağza baxmaq: kar. Ağza bakmak. 

Ağzı açılmaq; izdihamın ağzı açıldı: açık. ve var. Önü açılmak, izdihamın önü açıldı; dili 

çözülmek. 

Ağzı aralanmaq: var. Dili çözülmek. 

Ağzı ayrıla (açıla) qalmaq: var. Ağzı açık kalmak. 

Ağzı dadsız olmaq: var. Aş yermek/ermek. 

Ağzı değil: var. Aklı ermemek. 

Ağzı әyri olmaq: açık. Hoşnutsuz, hoşnut olmayan, memnun olmayan; ekşi surat. 

Ağzı fal imiş: açık. Sanki fala bakmış. 

Ağzı  günә  buraxmaq:  var.  Herşeyi  oluruna  bırakmak;  (bir  işi)  oluruna  bırakmak  (veya 

bağlamak). 

Ağzı günә qalmaq: açık. Sahipsiz; sahipsiz, bakımsız kalmak. 

Ağzı ilә milçәk tutmaq (qovmaq): var. Sinek avlamak. 

…Ağzı ilә oturub durmaq: açık. Başkasının ağzıyla hareket etmek. 

Ağzı ilә quş tutmaq: kar. Ağzıyla kuş tutmak. 

Ağzı  isti  yerdә  olmaq.  Ağzı  isti  yerdәdir:  açık.  ve  var.  Durumu  iyi  olmak;  umurunda 

olmamak. 

Ağzı işdә olmaq (işlәmәk): açık. Ağzı boş durmamak; devamlı olarak bir şeyler yemek. 

Ağzı kilidlәnmәk: var. (kendi) ağzını kapamak (veya kilitlemek).  

Ağzı köpüklәnmәk; ağzı köpüklәnә-köpüklәnә…: açık. ve var. Sinirlenmek, öfkelenmek; 

cin ifrit kesilmek/olmak. 

Ağzı qatıq (pendir) kәsmir: açık. Sözü geçmemek; herhangi bir işte söz geçirememek. 

Ağzı qıfıllanmaq (kilidlәnmәk); Bkz. Ağzı kilidlәnmәk. 

Ağzı qızışmaq: açık. ve var. Çok ve düşüncesiz konuşarak ağzına geleni söylemek. 

Ağzı qulağının dibinә getmәk: var. Ağzı kulaklarına varmak.  
383 

 

Ağzı nәdir (ki...): var. Ne haddine… Hangi cesaretle...! Ağzı soyudu: açık. Bir şeyden soğumak. 

Ağzı  söz tutmamaq. Ağzı  söz tutmur:  açık. ve var.  Herhangi  bir nedenle konuşamamak 

veya ağzı dili bağlanmak. 

Ağzı sulanmaq: kar. Ağzı sulanmak. 

Ağzı süd qoxumaq: kar. Ağzı süt kokmak. 

Ağzı sürüşmәk: var. Dili dolaşmak/sürçmek. 

Ağzı var, dili yox: kar. Ağzı var, dili yok: 

Ağzı-ağzına  (ağız-ağıza)  dәymәk:  açık.  Bir  başkasıyla  konuşmak  imkanı  elde  ederek 

herhangi bir iş üzerine onun fikrini öyrenmek. 

Ağzına (ağzıma)  bi şey dәymәyib: var. Ağzına bir şey (veya bir çöp) koymamak.  

Ağzına  şapalaq vurmaq: var. Ağzının payını vermek; lafı ağzına tıkamak. 

Ağzına ağız (dil) vermәk:  açık. Konuşmaya cesaretlendirmek;  tahrik etmek, kışkırtmak; 

telkin etmek. 

Ağzına almaq. Alov bütün evi ağzına aldı: var. İçine almak. Alev bütün evi içine aldı. 

Ağzına at başı almaq: var. Avaz avaz bağırmak. 

Ağzına atmaq: var. Ağzına atmak, ağzına bir kemik atmak. 

Ağzına baxan yoxdur (kimdir): açık. Sözü dinlenmemek. 

Ağzına baxmaq: kar. Ağzına bakmak. 

Ağzına çullu dovşan yerlәşmir (sığışmır): açık. Atıp tutan, kendini beğenmiş birisi... 

Ağzına dil atmaq (vermәk, qoymaq): Bkz.  Ağzına ağız (dil) vermәk. 

Ağzına düşmәk: kar. Ağzına düşmek. 

Ağzına gәlәni danışmaq: var. Ağzına geleni söylemek. 

Ağzına gәlәni demәk (söylәmәk): açık. Azarlamak, utandırmak. 

Ağzına gәlmәk: var. Dilinin ucuna gelmek. 

Ağzına gәtirmәk: var. Dilinin ucuna getirmek. 

Ağzına it başı salmaq (almaq): Bkz. Ağzına gәlәni danışmaq. 

Ağzına qıfıl vurmaq: var. Ağzına kilit takmak (veya vurmak). 

Ağzına qovut almaq: var. Ağzına taş almak. 

Ağzına qovut verәn yoxdur (kimdir): açık. Adam yerine koymamak; admdan saymamak. 

Sana kemik atan yok! 
384 

 

Ağzına qurd düşüb: açık. Saygınlığını kaybetmiş. Ağzına söz atmaq: açık. Fikir vermek. 

Ağzına su alıb oturmaq: var. Dilini yutmak. 

Ağzına su almaq (götürmәk): Bkz. Ağzına su alıb oturmaq. 

Ağzına şirә salmaq (vermәk): açık. Teşvik etmek, övmek. 

Ağzında dili qurumaq: var.  Dili kurumak. 

Ağzında dili yox: var. Ağzı var dili yok. 

Ağzında şirә qalıb: açık. Bir şeye alışmış, tadını almış.  

Ağzından (dilindәn) qaçırmaq: kar. Ağzından kaçmak/kaçırmak. 

Ağzından bal tökülür: var. Ağzından/dudağından  bal akmak/damlamak. 

Ağzından çıxmaq: Bkz. Ağzından (dilindәn) qaçırmaq. 

Ağzından dürr tökülmәk: açık. Yanlışlığı sebebiyle gülünc olan söz veya cümle. Birisine 

alay etmek için söylenilir. 

Ağzından düşmәmәk:  var. Ağzından/dilinden düşmemek(veya düşürmemek). 

Ağzından gәlәni (çıxanı) demәk: Bkz. Ağzına gәlәni (demәk) söylәmәk. 

Ağzından inci saçmaq: Bkz. Ağzından dürr tökülmәk. 

Ağzından köpük qusmaq: Bkz. Ağzı köpüklәnmәk. 

Ağzından qan iyi (qoxusu) gәlir: var.  Kana susamış. 

Ağzından qıfılı götürmәk: açık. Dilini çözmek; konuşturmak. 

Ağzından od (od-alov) püskürmәk: var. Ateş püskürmek/saçmak; ağzından ateş saçmak. 

Ağzından od (od-alov) tökülmәk: Bkz. Ağzından od (od-alov) püskürmәk. 

Ağzından od (od-alov) yağdırmaq: Bkz. Ağzından od (od-alov) püskürmәk. 

Ağzından od yağmaq: Bkz. Ağzından od (od-alov) püskürmәk. 

Ağzından söz qaçırmaq: Bkz. Ağzından (dilindәn) qaçırmaq. 

Ağzından süd iyi (qoxusu) gәlir: var. Ağzı süt kokmak. 

Ağzından vurmaq: var. Ağzına tıkamak. 

Ağzını  aça  bilmәmәk:  açık.  Ağzını  açamamak;  korkudan  ağzını  açıp  konuşamamak.  ağzını bile açamaz. 

Ağzını açan kimi. Ağzını açan kimi onu başa düşdüm: açık. Ağzını açınca; ağzını açınca 

onu anladım. 

Ağzını açdırmaq: açık. Ağzını açtırmak; konuşturmak. 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   148   149   150   151   152   153   154   155   ...   171


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə