M. M. MusayevYüklə 3,61 Mb.

səhifə155/171
tarix20.09.2017
ölçüsü3,61 Mb.
1   ...   151   152   153   154   155   156   157   158   ...   171

391 

 

And içib qan qusmaq: açık.  Israrla yemin ederek inkâr etmek. Andıra qalmış: açık. Kahrolmuş. 

Anqut  kimi  ağzını  açmaq:  açık.  Angut  gibi  ağzını  açmak;  aç  gözlü  olmak,  aval  aval 

bakmak. 

Anqut kimi udmaq: açık. Angut gibi yutmak; önüne gelen yiyeceği çabucak bitirmek. 

Anquta dönmәk: açık. Çok zayıflamak, iğne ipliğe dönmek. 

Apar-gәtirә salmaq: açık. Bugün git, yarın gel. 

Ara  (aralıq)  qarışmaq:  var.  Ortalık  karışmak.  Türkiye  Türkçesinde  söz  konusu  deyimin 

‘akşam  olmak’  kimi  ikinci  bir  anlamı  da  bulunmaktadır.  Bu  bakımdan  ‘Ara  (aralıq)  qarışmaq: var.  Ortalık  karışmak’  deyimi,  aynı  kökenli  yakın  anlamların  aktarmalı-açıklamalı  bağlamında 

Türkiye Türkçesine göre eşsesli-çokanlamlı dil birimi olarak seçilmektedir. 

Ara (aralıq) sözü (söhbәti): açık. Dedikodu. 

Ara açılmaq: Bkz. Ara pozulmaq. 

Ara pozulmaq: Bkz. Ara dәymәk. 

Ara  dәymәk:  var.  Arası  (veya  araları)  açılmak  (açık  olmak  veya  bozulmak);  darılmak, 

kırılmak, incinmek, dostluğu bozulmak. 

Ara düzәltmәk:  var. Arası düzelmek. 

Ara qarışdırmaq:  var. Ortalığı karıştırmak. 

Ara qatmaq: var. Ara bozmak. 

Ara qızışdırmaq: kar. Arayı kızıştırmak. 

Ara qurmaq: var. Ara buluculuk etmek. 

Ara pozmaq: kar. Ara bozmak 

Ara sayxaşmaq (sakitlәşmәk): kar. Ortalığın sakinleşmesi. 

Ara sazlamaq: var. Arayı düzeltmek. 

Ara soyumaq: açık. ve var. Arası bozulmak, Araya soğukluk girmesi. 

Ara vurmaq (vuruşdurmaq): var. Ara bozmak (bozdurmak). 

Ara yerdә qalmaq: var. İki arada bir derede kalmak. 

Ara yerdә: kar. Ara yerde. 

Araba  ilә  dovşan  tutmaq:  açık.  Bir  şeyi  hileyle  halletmeye  çalışmak,  Olmayacak  duaya 

amin demek. 

Arabanın dal çarxı: var. Zurnanın son deliği, dış kapının mandalı. 
392 

 

Arabanın sәkkizinci tәkәri: Bkz. Arabanın dal çarxı. Arada (aralıqda) qalmaq: kar. Arada kalmak.  

Aradan çıxarmaq: kar. Aradan çıkarmak. 

Aradan çıxmaq. kar. Aradan çıkmak. 

Aradan sürüşmәk: var. Aradan sıvışmak. 

Arakәsmәyә almaq (salmaq): var. Ablukaya almak. 

Araları dәymәk (sәrinlәşmәk, soyumaq): var. Araları soğumak. 

Aralarından qara pişik keçdi: kar. Aralarından kara kedi geçmek. 

Aralarından su (qıl, yel) keçmәz: kar. Aralarında su sızmamak. 

Aralarını vurmaq: var. Aralarını bozmak. 

Aralığa söz qatmaq. var. Ortaya laf atmak. 

Aralığa tökmәk: var. Ortalığa dökmek. 

Aralıq adamı: var. Ara bulucu. 

Aralıqda qalmaq: kar. Arada kalmak. 

Aranda  tutdan  olmaq,  dağda  qovutdan  (govut):  açık.  ve  var.  Dimyat’a  pirince  giderken 

evdeki bulgurdan olmak. 

Aranı xәlvәt elәmәk: açık. ve var. Birinin yokluğunu fırsat bilmek, fırsatı yakalamak. 

Aranı saz elәmәk (sazlamaq): var. Arayı düzeltmek. 

Aranı vurmaq: var. Arayı bozmak. 

Arası açılmaq: kar. Arası açılmak. 

Arası dәymәk: var. Arası bozulmak. 

Arası kök (saz) olmaq; arası olmamaq: kar. Arası iyi olmak; arası olmamak. 

Arası olmaq: var. Arası iyi olmak 

Arası  var.  (...arısı  sazdır);  yaxşı  yemәklәrlә  arası  var  Arası  var  (Arası  iyidir);  açık.  İyi 

yemeklerle arası var. 

Araya çıxarmaq: var. Ortaya çıkarmak. 

Araya düşmәk: var. Ara buluculuk etmek. 

Araya girmәk. kar. Araya girmek. 

Araya it öldüsü salmaq. açık. ve var. Ortaya konuşmak. 

Araya qoymaq: var. Alay etmek. 

Araya salmaq: Bkz. Araya qoymaq 
393 

 

Araya soxulmaq: açık. ve var. Her işe burnunu sokmak.. Araya söz salmaq: var. Araya laf atmak. 

Arxa durmaq: kar. Arka durmak (çıkmak). 

Arxa vermәk: var. Sırtını dayamak. 

Arxası bağlı olmaq: var. Arkası kuvvetli olmak. 

Arxası üstә qoymaq: var. Arkası üstü, sırt üstü koymak, yüz üstü bırakmak. 

Arxası  yerә  dәymәk  (gәlmәk);  arxasını  yerә  dayamaq:  açık.  ve  var.  Sırtı  yere  değmek, 

arkasını yere dayamak. 

Arxasını işә vermәmәk: açık. Tembellik etmek. 

Arxasını yerә vurmaq: var. Sırtını yere getirmek. 

Arı yemek: açık. ve var. Ardan olmak, utanma, arlanma bilmemek. 

Arı yeyib namusu dalına bağlamaq: var. Arı, namusu bir kenara bırakmak. 

Arı yuvasına çöp soxmaq: var. Arı kovanına çomak sokmak. 

Arı yuvasına dönmәk: var. Arı kovanına dönmek (benzemek). 

Arpası artıq (çox) düşmәk: kar. Arpası fazla gelmek. 

Artıq-әskik danışmaq: var. İleri geri konuşmak. 

Arvad söhbәti: kar. Karı sohbeti. 

Arxa-arxaya vermәk. var. Omuz omuza vermek (arka arkaya vermek; dayanmak). 

Arxa çevirmәk: kar. Arka çevirmek (sırt çevirmek). 

Aslan ürәyi yeyib: var. Aslan sütü emmiş. 

Aslanın erkәyi, dişisi olmaz: açık. Cesur yürekli (Özellikle cesur bayanlar için kullanılır). 

Asta qaçan namәrd (dir): açık. ve var. Tabanları yağlamak. 

Astananın ağzında durmaq: açık. Hedefe yaklaşmak. 

Astarı çıxmaq: açık. ve var. Lile lime olmak, ahı gitmek vahı kalmak. 

Astarı üzündәn baha: kar. Astarı yüzünden pahalı olmak. 

Aşı bişib: var. Defteri dürülmüş. 

Aşığı (maçası) alçı durub: var. Aşığı cuk oturmak, işleri rast gitmek. 

Aşına duz (su) qatmaq: var. Pişmiş aşa su katmak. 

Aşını bişirmәk: var. Defterini dürmek. 

Aşının suyunu vermәk: var. Ağzının payını vermek. 

At başı salmaq: var. Her işe burnunu sokmak. 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   151   152   153   154   155   156   157   158   ...   171


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə