Microsoft Word A1 Consolidated ifrs report 2013 aze docxYüklə 1,24 Mb.

səhifə19/40
tarix14.09.2018
ölçüsü1,24 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   40

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər (davamı) 

(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər milyon Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

(34) 


6 Maliyyə risklərinin idarə edilməsi (davamı) 

 

Maliyyə risk amilləri (davamı). 

 

2012 

Məzənnənin dəyişməsi 

(+/-) 

Vergidən sonrakı 

mənfəətə təsir 

ABŞ DOLLARI /AZN 

3.82% 

(15)/15 


YAPON YENASI /AZN 

5.65% 


(6)/6 

AVRO/AZN 11.49% 

(15)/15 

YTL/AZN 21.46% 

-/- 

ABŞ DOLLARI /YTL 10% 

(68)/68 


ABŞ DOLLARI/LARİ 5.39% 

(5)/5 


 

Qrupun bütün digər valyutalar üzrə məzənnə dəyişikliklərinə məruz qalması riski əhəmiyyətli deyil. 

 

(ii) Malların qiymət riski 

 

Qrup neft bazarındakı qiymət dəyişikliklərinə görə müəyyən qiymət riskinə məruz qalır. Riski nəzərə alaraq Qrupun rəhbərliyi neft qiyməti riski və onun azalması ilə əlaqədar riskin idarə edilməsi strategiyasını tərtib və 

tətbiq etmişdir. 

 

Neft alqı-satqısına dair proqnozlara əsaslanaraq Qrup qiymətləri fyuçers, satış razılaşmaları, opsionlar və kontraktlar vasitəsilə fərqlər üçün hecləyir. 

 

Aşağıda təqdim edilən həssaslığın təhlili 31 dekabr 2013-cü il tarixinə mövcud olan törəmə qiymət riskinə əsaslanır. Cədvəldə göstərildiyi kimi, bütün digər göstəricilər sabit qalmaq şərti ilə neftin gələcək qiymətləri 

dəyişərsə, hecinq uçotunun təsirindən sonra vergidən sonra mənfəət və kapital (xalis mənfəətin təsiri istisna 

olmaqla) aşağıdakı kimi olacaq: 

 

İlin sonuna qiymətdə fərq Vergidən  

əvvəl mənfəətə təsir Kapitala 

təsir 

2013 

5%/(5%) (1)/1 (1)/1 2012 

5%/(5%) (6)/6 (6)/6 

 

(iii) Faiz 

dərəcəsi riski 

 

Qrup dəyişkən faiz dərəcəli maliyyə öhdəlikləri üzrə faiz dərəcəsi riskinə məruz qalır. Bu riskin azaldılması məqsədilə Qrupun rəhbərliyi cari faiz dərəcəsinin müntəzəm təhlilini aparır və bu təhlildən asılı olaraq 

rəhbərlik maliyyələşməni sabit və ya dəyişkən dərəcə  əsasında  əldə edilməsinin daha əlverişli olub-

olmamasına dair qərarı qəbul edir. Cari bazarda sabit və ya dəyişkən faiz dərəcəsi ilə baş vermiş dəyişiklik 

əhəmiyyətli hesab edildiyi təqdirdə  rəhbərlik müəyyən borcun daha əlverişli faiz dərəcəsi ilə yenidən 

maliyyələşdirməsini nəzərdən keçirə bilər. 

 

Faiz dərəcələrində dəyişikliklər əsasən borc öhdəliklərinin ədalətli dəyərinə (sabit faizli borclar) və ya gələcək pul vəsaitlərinin hərəkətinə (dəyişkən faizli borclar) təsir edir. Rəhbərlik Qrupun risklərinin sabit və ya 

dəyişkən faiz dərəcələri üzrə  təsirini müəyyən etmək üçün rəsmi siyasətinə malik deyil. Lakin, yeni borc 

öhdəliklərinin cəlb edilməsi zamanı  rəhbərlik ödəniş tarixinədək gözlənilən müddət  ərzində  həmin borc 

öhdəlikləri üzrə sabit və ya dəyişkən faiz dərəcələrindən hansının daha əlverişli olacağına dair qərar qəbul 

etmək üçün öz mülahizələrindən istifadə edir. 

 

Faiz hesablanan öhdəlik və aktivlərin  əksəriyyəti üzrə  dəyişkən faiz dərəcəsi Qrupu, əsasən LİBOR-un dəyişməsinə görə, faiz ödənişlərinin və gəlirlərinin dəyişməsinə məruz qoyur. 

 

Kreditlər və borc öhdəlikləri üzrə ödəniləcək və alınacaq faiz dərəcələrindəki mümkün dəyişikliklərə qarşı həssaslıq təhlili aşağıdakı cədvəldə əks etdirilir. 

 

Kreditlər və borc öhdəlikləri, kreditlər üzrə alınacaq məbləğlər çıxılmaqla 

Baza dərəcələrində 

artım/azalma 

Vergidən sonra

mənfəətə təsir 

 

 

2013 

+3/-3 0.5/(0.5) 

2012 

+5/-5 0.8/(0.8) 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər (davamı) 

(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər milyon Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

(35) 


6 Maliyyə risklərinin idarə edilməsi (davamı) 

 

Kredit riski və kredit risklərinin konsentrasiyası. Kredit riski qarşı  tərəfin müqavilə üzrə öhdəliklərini 

yerinə yetirə bilmədiyi təqdirdə Qrupa dəyə biləcək potensial maliyyə zərəridir. 

 

Qrupun kredit riskinə məruz qalan maliyyə alətləri ilk növbədə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, o cümlədən məhdudiyyət qoyulmuş pul vəsaitləri daxil olmaqla, debitor borcları  və kreditlər üzrə alınacaq 

məbləğlərdən ibarətdir. 

 

Qrupun məruz qaldığı kredit riskinin maksimum dərəcəsi maliyyə aktivlərinin balans dəyəri üzrə əks etdirilir və aşağıdakı cədvəldə aktivlərin kateqoriyalarına görə təsnifləşdirilir: 

 

 2013 2012

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri (Qeyd 8) 

1,217 

1,218 


Məhdudiyyət qoyulmuş pul vəsaitləri 79 

94 


Depozitlər (Qeyd 8) 

25 79 


Ticarət və sair debitor borcları (Qeyd 10) 

4,515 


4,401 

Sair cari maliyyə aktivləri (Qeyd 13) 

116 

142 


Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri (Qeyd 13) 

137 


187 

Verilmiş maliyyə qarantiyaları (Qeyd 35) 

119 

91 


Cəmi maksimal kredit riski 

6,208 6,212

Maliyyə zəmanətləri – sair tərəflərin borcları üçün alınmış zəmanətlər 

(Qeyd 35) 

(381) (373) Alınmış zəmanətləri çıxmaqla cəmi kredit riski

5,827 

5,839

 

Qrup pul vəsaitlərini Azərbaycan Respublikasında tanınmış maliyyə  təşkilatlarında saxlayır. Qrupun pul vəsaitləri  əsasən Azərbaycan Hökumətinin nəzarətində olan Azərbaycan Beynəlxalq Bankında (“ABB”) 

yerləşdirilir. 31 dekabr 2013-cü il tarixinə ABB-də saxlanılan pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, 

eləcə  də  məhdudiyyət qoyulmuş pul vəsaitləri 445 AZN (2012-ci il: 663 AZN) təşkil etmişdir. Qrup 

hesablarının olduğu bankların statusuna daim nəzarət edir. 

 

Debitor borcları  əsasən xam neft, neft məhsulları  və  təbii qaz satışına görə yerli və xarici müştərilər, o cümlədən  əlaqəli tərəflərlə yaranmış qalıqlardan ibarətdir. ARDNŞ, Azərbaycan Hökumətinin nəzarətində 

olan müəyyən müştərilərin, o cümlədən Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən Azərenerji ASC və 

AZAL QSC kimi ictimai əhəmiyyətli müəssisələri xam neft, neft məhsulları və təbii qazla fasiləsiz təchizatını 

təmin etmək öhdəliyini daşıyır. Qrupun bu müştərilərlə münasibətlərinə  tətbiq edilən faktiki hesablaşma 

şərtləri Azərbaycan Hökumətinin qəbul etdiyi sosial və iqtisadi qərarlardan  əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. 

Qrupun özəl sektorda fəaliyyət göstərən müştərilər və  əlaqəli olmayan sair üçüncü şəxslərlə ticarət 

balansından yaranan kredit riski onların ödəmə qabiliyyətini daimi nəzarət altında saxlamaqla azaldılır. 

Qrupun rəhbərliyi hesab edir ki, gələcəkdə qaytarılması gözlənilməyən bütün debitor borclar üçün 

konsolidasiya edilmiş hazırkı maliyyə hesabatlarında dəyərsizləşmə üzrə ehtiyatlar hesablandığına görə 

Qrup mövcud debitorlarla bağlı yüksək kredit riskinə məruz qalmadığını hesab edir. 

 

31 dekabr 2013-cü il tarixinə cəmi 381 AZN (1,046 mln YTL) (2012-ci il: 358 AZN (816 mln YTL)) məbləğində zəmanət məktubu və bank zəmanətləri SOCAR Turkey Energy A.S. (“STEAŞ”) şirkətinin müəyyən yerli və 

xarici müştəriləri tərəfindən təqdim edilmişdir. 

 

Qrup maliyyə debitor borclarını aşağıdakı kateqoriyalara bölmüşdür:  

31 dekabr 2013-cü il 

Standart 

Qeyri-

standart 

Vaxtı keçmiş, lakin 

dəyərsizləşməmiş 

Fərdi 

dəyərsizləşmiş 

 

  

 

 Ticarət debitor borcları 3,762 

64 


689 

214 


Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri (Qeyd 13) 

– 

116 – 

– 

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri (Qeyd 13) – 

137 


– 

– 

  

 

  

 

  

 

 Cəmi 

3,762

317

689 214

 

  

 

  

 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   40


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə