Microsoft Word azerbaycanin tarixi abideleri 18 noyabr docYüklə 4,54 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/158
tarix30.12.2017
ölçüsü4,54 Kb.
#18437
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   158

Biblioqrafiya 
 
17
sının Nazirlər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq 
Qoruğu  İdarəsinin strukturu”na əlavə edilməsi barədə: Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Fərmanı. Bakı  şəhəri, 10 fevral 2010-cu il 
//Azərbaycan.- 2010.- 11 fevral.- S.1.  
35. Bakı  şəhərində yerləşən  Əjdərbəy məscidinin bərpası ilə  əla-
qədar tədbirlər haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sə-
rəncamı, 25 may 2010-cu il //Azərbaycan.- 2010.- 26 may.- S.2.  
36. Gəncə Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğu ərazisindəki “İmam-
zadə” kompleksinin bərpası ilə əlaqədar tədbirlər haqqında: Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. Bakı şəhəri, 1 mart 2010-cu il 
//Azərbaycan.- 2010.- 2 mart.- S.1.  
37. “Tarix və  mədəniyyət  abidələrinin qorunması haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edil-
məsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il 1 fevral tarixli 
947-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında: Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı. Bakı  şəhəri, 17 mart 2010-cu il 
//Azərbaycan.- 2010.- 18 mart.- S.2. 
38. “Tarix və  mədəniyyət  abidələrinin qorunması haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edil-
məsi barədə: Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı  şəhəri, 17 
mart 2010-cu il //Azərbaycan.- 2010.- 18 mart.- S. 2.  
 
2011 
39. “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğunun fəaliyyətinin tə-
min edilməsi ilə bağlı  tədbirlər haqqında:  Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı. Bakı şəhəri, 22 dekabr 2011-ci il //Azərbaycan.- 
2011.- 23 dekabr.- S.3. 
40. “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğunun idarə edilməsi 
haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.  Bakı 
şəhəri, 22 dekabr 2011-ci il //Azərbaycan.- 2011.- 23 dekabr.- S.3. 
 
2012 
41. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Et-
noqrafiya  İnstitutunun maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi haq-
qında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı, 26 aprel 
2012-ci il //Azərbaycan.- 2012.- 27 aprel.- S.1. 
42. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti. Qərar: “Döv-
lət tərəfindən mühafizə edilməli olan mədəniyyət və arxeologiya abidələri 
siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti-
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
18 
nin 1968-ci il 2 aprel tarixli 140 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi 
barədə //Azərbaycan.- 2012.- 26 iyun.- S.4. 
 
2013 
43. “Daşınmaz tarix və  mədəniyyət abidələrinin bərpası, qorunma-
sı, tarix və  mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və 
inkişafına dair 2014-2020-ci illər üzrə Dövlət Proqramı” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2013-cü il 27 dekabr tarixli Sərəncamı ilə  təsdiq 
edilmişdir //Azərbaycan.- 2013.- 28 dekabr.- S.10. 
44. Daşınmaz tarix və  mədəniyyət abidələrinin bərpası, qorunma-
sı, tarix və  mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və 
inkişafına dair 2014-2020-ci illər üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilmə-
si haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 27 dekabr 
2013-cü il //Azərbaycan.- 2013.- 28 dekabr.- S.1. 
45. “Dövlət tərəfindən mühafizə edilməli olan mədəniyyət və arxe-
ologiya abidələri siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan SSR 
Nazirlər Sovetinin 1968-ci il 2 aprel tarixli 140 nömrəli qərarında dəyişik-
liklər edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 
Qərar №49 //Azərbaycan.- 2013.- 17 mart.- S.4. 
 
2014 
46. Daşınmaz tarix və  mədəniyyət abidələrinin bərpası, qorunma-
sı, tarix və mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və 
inkişafına dair 2014-2020-ci illər üzrə Dövlət Proqramı: Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 27 dekabr tarixli Sərəncamı ilə 
təsdiq edilmişdir //Mədəniyyət.- 2014.- 8 yanvar.- S.10-11. 


Biblioqrafiya 
 
19
 
AZƏRBAYCANIN  
ARXEOLOJİ ABİDƏLƏRİ 
 
 
 
 
 
 
Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri 
 
20 
 
KİTABLAR 
 
1930 
47. Meşaninov, İ. Azərbaycan dövr – I qədiminin öyrənilməsi: meto-
doloji məsələlərə dair /İ.Meşaninov.- Bakı, 1930.- 20 s. 
 
1932 
48. Aslanov, Q. Azərbaycanın tunc təbərzin baltaları /Q.Aslanov.- Bakı, 
1932.- 46 s. 
 
1949 
49. Azərbaycanın maddi mədəniyyəti /AzSSR EA, Azərb. Tarixi 
Muzeyi; [red. S.M.Qazıyev].- Bakı, 1949.- C.I.-157 s. 
 
1952 
50. Qazıyev, S. Qədim Mingəçevir /C.Qazıyev; red. Y.Məmmədov.- 
Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1952.- 54 s. 
 
1956 
51. Azərbaycan tarixinin ən qədim zamanlardan X əsrə  qədər 
dövrünü  əhatə edən ekspedisiyaya həsr edilmiş elmi sessiyanın mə-
ruzə  və  xəbərlərinin tezisləri  /AzSSR EA, Azərbaycan Tarix Muzeyi.- 
Bakı, 1956.- 54 s. 
 
1958 
52. Azərbaycan tarixi.- Bakı: Azərnəşr, 1958.- 265 s.  
Kitabda qədim yaşayış yerləindən, mağaralardan bəhs edilir. 
53. Bünyadov, T. Azərbaycanın qədim keçmişinə səyahət /T.Bünya-
dov.- Bakı: Azərnəşr, 1958.- 64 s. 
Kitabda qədim arxeoloji abidələr haqqında məlumat verilir. 
54. Nərimanov,  İ.  Gəncəçay rayonunun arxeoloji abidələri: (ən qə-
dim zamanlardan dəmir dövrünün əvvəllərinə qədər  /İ.Nərimanov.- Bakı: 
Azərnəşr, 1958.- 144 s. 
 
1959 
55. Azərbaycan SSR-nin fiziki  coğrafiyası /S.M.Kirov ad. Azərb. 
Dövlət Un-ti; red. və ön söz Q.K.Gül.- Bakı, 1959.- 366 s. 
56. Bünyadov, T. Azərbaycan arxeoloji oçerkləri /Teymur Bünya-


Yüklə 4,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   158
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə