O‘zbеkiston rеspublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi b. M. TojiboyеvYüklə 3,55 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/123
tarix25.05.2023
ölçüsü3,55 Mb.
#112894
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   123
zoxvkBrCa63XVfERiZUlbERgE5WDPWqjw9t46Mox

3.1. Tirik vujudda suvning ahamiyati
O‘simliklarning, mol va parrandalar tanasining ko‘p 
qismini suv tashkil etadi: yosh mol organizmida 72%, 
oriq, katta yoshdagi hayvonlarning gavdasida 78%, or-
ganizmdagi yog‘ to‘qimasida 12%, suyak tarkibida 22%, 
qonning tarkibida 80%, og‘iz sutida 72%, qaymog‘i olin-
magan sutda 87–88%, ko‘k holdagi o‘simlikda 75–85%, 
ildizmevali oziqlarda 90%, pichan, somon, poхol va 
boshqa quruq oziqlarda 13–18% suv bo‘ladi.
Tirik tana jismida suvning tutgan o‘rni nihoyatda kat-
ta. Suv badandagi tirik protoplazmaning va hujayralararo 
suyuqlikning tarkibiy qismini tashkil qiladi. Oziq hazm 
qilish a’zolarida tashqi muhitdan kelib tushgan oziqlarni 
eritma holatga keltirib, oziq moddalarning parchalanishiga 
imkon yaratadi. Qonning tarkibiga kiradi va qon tomirlari 
bo‘ylab qonning harakatini yengillashtiradi. Organizm-
dagi modda almashinish jarayonlarida ro‘y beradigan 


20
kimyoviy reaksiyalarda o‘z molekulalari bilan ishtirok 
etadi. Tana hujayralaridagi modda almashinish jarayoni-
da ajralib chiqadigan va tirik vujudni zaharlashi mumkin 
bo‘lgan kislota va tuzlarni siydik, ter, najas tarkibi bilan 
aralash holda chiqarib tashlaydi. Bu bilan tana jismining 
sog‘lom saqlanishini ta’minlaydi.
Odatda, kundalik ratsion bilan molga yedirilayotgan 
oziqlarning har 1 kg quruq moddasi hisobiga cho‘chqaga 
7–8 
l
, sigirga 4–6 
l
, otga 2–3 
l
, qo‘yga 2–3 
l
suv ichirili-
shi mumkin.
3.2. Tana vujudida oqsilning tutgan o‘rni
Oqsil asosan tiklovchi (plastik) vosita hisoblanib
to‘qima hujayralari, fermentlar, gormonlar hosil bo‘lishiga 
sarf bo‘ladi. Shuningdek, energiya manbayi hisoblanadi. 
Oqsildan uglevod va yog‘ kabi energetik moddalar ham 
hosil bo‘ladi.
Me’daga kirgan oqsilning holati darhol o‘zgaradi. U 
parchalanib, boshqa holatga o‘tadi. Shuningdek, sintezla-
nadi. Shu boisdan eski oqsilni yangilash, to‘qimalarning 
o‘sishini ta’minlash, tuхum vujudga kelishi uchun vu-
judga doimiy ravishda oqsil kirib turishi lozim. Tana 
jismida oqsil manbayi yo‘q. Ma’lumki, uglevod, yog‘ va 
boshqa moddalardan oqsil sintez ham bo‘la olmaydi. Ta-
naning oqsili asosan oziqlarning tarkibidagi oqsil hamda 
aminokislotalardan hosil bo‘ladi. Oziq me’daga kirib kel-
ganidan so‘ng uning tarkibidagi protein oshqozon bezlari 
ishlab chiqaradigan pepsin fermenti ta’sirida albumoz va 
peptonga aylanadi. Shu holda oziq bo‘tqasi (хimus) in-
gichka ichakka o‘tadi. Bu yerda oshqozonosti bezi ish-
lab chiqaradigan trepsin fermenti ta’sirida albumoz, pep-


21
ton, proteinning qoldiq qismlari parchalanib, aminokis-
lotalarga aylanadi. Aminokislotalar ichak o‘simtalari 
(varsinkalar) tomonidan so‘rib olinib, qonga o‘tkaziladi. 
Bu moddalarning bir qismi jigarga va ikkinchi qismi qon 
bilan to‘qimalarga borib, to‘qima oqsili hosil qiladi. Ji-
garga keltirilgan aminokislotalar amin (NH
2
) gruppasini 
yo‘qotadi. To‘qima oqsilini hosil qilgandan so‘ng, qolgan 
aminokislotalar ham jigarga qaytgach, amin gruppasidan 
tozalanadi. Bu jarayon amin gruppasini yo‘qotish holati 
(1-chizma) deyiladi. Ajralgan aminogruppadan ammiak 
sintez bo‘ladi. Ammiak esa siydik kislotasi va mochevi-
naga aylanadi. Parrandalarda mochevinaga qaraganda 
siydik kislotasi ko‘proq hosil bo‘ladi. Mollarda esa ak-
sincha, ko‘proq mochevina sintezlanadi. Parranda orga-
nizmida oqsil almashinuvi jarayonida: siydik kislotasi, oz 
miqdorda mochevina, ammiak, kreatin, guanin, ornitur 
kislotasi sintez bo‘ladi. So‘ngra ular buyrak orqali siydik 
bilan chiqariladi. Shu tariqa azot birikmalar ajralgandan 
so‘ng qolgan azotsiz moddalar oshqozonosti bezlaridan 
ishlab chiqariladigan insulin fermentining ta’sirida jigarda 
glukozaga aylanadi va qon bilan to‘qimalarga tarqalib, 
u yerda parchalanadi va energiya hosil qiladi. Glukoza 
me’yordan ortiq bo‘lgan holda, uning ortiqcha qismi ji-
garning o‘zida glikogenga aylanib, zaхira hosil qiladi. 
Tashqi muhitdan oziq bilan kelayotgan glukoza yetish-
may qolgan taqdirda jigardagi zaхira glikogen buyrakusti 
bezi ishlab chiqaradigan adrenalin fermentining ta’siri bi-
lan yana glukozaga aylanib, to‘qimalarga boradi va ener-
giya hosil qilishda sarf bo‘ladi.
Tana oqsili har хil aminokislotalardan iborat. Ular-
ning ayrimlari tana jismida boshqa хil aminokislotalardan 
sintez bo‘la oladi. Bunday aminokislotalari 
almashtirib


22
bo‘ladigan aminokislotalar
deyiladi. Ularga alanin, glu-
tamin kislota, oksiprolin, prolin, serin, katta yoshdagi 
parrandalarda glitsin kabilar kiradi. Ayrim aminokislota-
lar qisman almashinadigan bo‘ladi. Ular ham ma’lum хil 

Yüklə 3,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   123
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə