Torpaqlarin səhralaşmasi üZRƏ İzahli lüĞƏT


MƏRKƏZİ ARİD ZONALARIN TƏDQİQATIYüklə 5,01 Kb.

səhifə53/56
tarix30.04.2018
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56

 
179 
 
MƏRKƏZİ ARİD ZONALARIN TƏDQİQATI 
İNSTİTUTU (KAZRİ) 
(Central Arid Zone Research Institute, CAZRI) 53 
 
MİQRASİYA YOLLARI (Migration Pathes)55 
 
MONİTORİNQ (Monitoring)55 
 
MONOKULTURA (Monoculture) 55 
 
MÜLAYİM QURŞAQLARIN SƏHRA ZONALARI  
(Desert zones of moderate belt) 55 
 
MÜLAYİM QURŞAQLARIN YARIMSƏHRA 
ZONALARI  
(Semi-desert zones of moderate belt)55 
  
MÜTLƏQ SƏHRA (True desert) 55 
 

 
OAZİSOFİKSİYA (Oasefication)56 
 
OTARILMA DÖVRÜ (Pasture rotation)56 
 
OTLAQ (Pasture, Rangeland) 56 
 
OTLAQ EHTİYATLARI (Pasture Resources)56 
 
OTLAQLARIN DİQRESSİYASI (Pasture degradation)56 
 
OTLAQLARIN TUTUMU (Grazing capacity)56 
 
 
 


 
180 

 
PASSAT SƏHRALARI (Trade-wind desert)57 
 
POZULMUŞ TORPAQLAR (Derelict Land)57 
 

 
QAYIDAN SU, QAYIDAN AXIN  
(Return Flow,  Return Water)57 
 
QIRMIZI XƏRİTƏLƏR (Red maps)57 
 
“QIRMIZI KİTAB” (Red Data Book)57 
 
QIRMIZI KİTABLAR (Red Books)58 
 
“QLOBAL 500”  
(“Global 500” Roll of Honour for  
Environmental Achievement) 58 
  
“QLOBAL DƏYİŞİKLİKLƏRİN İNSANLAR 
TƏRƏFİNDƏN ÖLÇÜLMƏSİ” PROQRAMI  
(Human Dimensions of Global Change) 58 
 
QLOBAL EKOƏMƏKDAŞLIQ FONDU  
(Global Ecological Facility, GEF)58 
 
QLOBAL EKOLOJİ FOND (QEF), QLOBAL 
EKOƏMƏKDAŞLIQ FONDU  
(Global Ecological Facility, GEF)59 
QLOBAL EKOLOJİ PROQNOZ  
(Global Ecological Forecast)59 
 
QLOBAL FƏALİYYƏTLƏR MƏRKƏZİ  
(Centre for Global Action)59 


 
181 
ГЛОБАЛ ИНФРАСТРУКТУР ФОНДУ (ГИФ)  
(Глобал Инфраструтуре фонд)59 
QLOBAL MONITORINQ (Global Monitoring)60 
QLOBAL PROBLEMLƏR (Global problems)60 
 
QUM FIRTINASI (Sand storm)60 
 
QUMSLУQLARDA MEŞƏLƏRİN BƏRPASI  
(Sand aforestation) 60 
 
QUMSALУQLARIN BƏRKİDİLMƏSİ  
(Sand fixation) 60 
 
QUMSAL SƏHRALAR (Sand desert)60 
 
QUMSAL SƏHRALAŞMA, QUM HÜCUMU  
(Sand desertification, Sand encroachments)60 
  
QUM TƏPƏLƏRİ (Dune)61 
 
QURAQ DÖVR (Rainless period) 61 
 
QURAQ EKOSİSTEMLƏR VƏ SƏHRALAŞMAYA 
QARŞI MÜBARİZƏ ÜZRƏ PROQRAM  
FƏALİYYƏTLƏR MƏRKƏZİ DEDSK-PAK  
(Drylands Ecosystems and Desertification  
Control Programme Activity Center, DEDC-PAC) 61 
 
QURAQ İQLİM (Arid climate)61 
 
QURAQLIĞA DAVAMLILIQ (Drought resistance) 61 
 
QURAQLIĞIN NƏTİCƏLƏRİNİN YUMŞALDILMASI  
(Mitigation the Effects of Drought)61 
 
QURAQLIQ (Drought) 61 


 
182 
 
QURAQ REGİONLARIN KƏND TƏSƏRRÜFATI 
ARAŞDIRMALARI ÜZRƏ BEYNƏLXALQ MƏRKƏZ  
(International Centre for Agriculture Research in Dry  
Areas, ICARDA) 62 
  
QURAQ TORPAQLARIN DÜNYA XƏRİTƏSİ  
(World Map of Aridity Zones)62 
 
“QURAQ TORPAQLARIN XİLASI”  
(“Saving the Dry-lands”)63 
 
QURAQ VƏ YARIMQURAQ OTLAQ YERLƏRİNİN 
EKOLOJİ İDARƏSİ 
(Programme for Ecological Management of Arid and Semiarid 
Rangelands, FAO EMASAR) 64  
 
QURAQ, YARIMQURAQ VƏ QURU  
SUB-QUMİD ƏRAZİLƏR  
(Arid, Semiarid and Dry Sub-Humid areas)64 
  
QURAQ ZONA (Arid zone)64 
  
QURU ƏKİNÇİLİK (Dry farming)64 
 
QURULUQ (Dryless) 64 
 
QURULUQ İNDEKSİ  
(Climate Aridity Index; Budyuko-Ratio)64 
    
QURUNUN ARİDLƏŞDİRİLMƏSİ  
(Aridization of land) 64 
 
 
 
 


 
183 

 
RUSİYANIN BMT-nin ƏTRAF MÜHİT 
PROQRAMLARINA YARDIM 
ÜZRƏ KOMİTƏSİ, UNEPKOM  
(Russian National Committee for UNEP)65 
 
RÜTUBƏTLİ SƏHRA İQLİMİ (Humid desert climate) 65 
 

 
SAHİLBOYU SƏHRA (Costal desert)65 
 
SAHİLYANI SƏHRA (Coastal desert)66 
 
SAXELİYƏ VƏ SAXARA  
MÜŞAHİDƏLƏR PROQRAMI  
(Sahara and Sahel Observatory  
Programme, OSS)66 
 
 
SAXEL (Sahel)66 
  
SAXELDƏ YAŞIL KƏMƏRİN YARADILMASI  
ÜZRƏ TRANSMİLLİ 
LAYİHƏ (Transnational Project on Sahel Green Belt)66 
 
SAXELİDƏKİ QURAQLIQLA MÜBARİZƏ  
ÜZRƏ DAİMİ HÖKUMƏTLƏRARASI KOMİTƏ 
(KİLSS) (Permanemt Inter-State Committee on Drought 
Control in Sahel, CILLS) 66 
 
SAXELİ İNSTİTUTU (Institute du Sahel)67 
 
SAXELİNİN DOSTLARI KLUBU (Sahel Club)67 
 
 


 
184 
SAXELİYA ÜZRƏ BMT BÜROSU (UNSO)  
(United Nations Sudano-Sahelian Office, UNSO) 67 
 
SƏHRA (Desert)68 
 
SƏHRA QABIĞI (Desert crust)68 
 
SƏHRALARIN COĞRAFİYASI (Desert geography) 68 
 
SƏHRALARIN EKOLOJİ TƏDQİQATI SEKTORU  
(Desert Ecological Research Unit)68 
 
SƏHRALARIN GİPS QABIQLARI  
(Desert gypsum crust) 68 
 
SƏHRALARIN MƏNİMSƏNİLMƏSİ  
(Desert Development) 68 
 
“SƏHRALARIN MƏNİMSƏNİLMƏSİ  
PROBLEMLƏRİ”  
(“Problems of Desert Development”) 68 
 
SƏHRALARIN ÖYRƏNİLMƏSİ İNSTİTUTU  
(Center of Desert Studies)69 
 
SƏHRALARIN ÖYRƏNİLMƏSİ LABORATORİYASI  
(The Desert Laboratory)69 
 
SƏHRALARIN ÖYRƏNİLMƏSİ ÜZRƏ  
BEYNƏLXALQ MƏRKƏZ 
(Bluestein International Centre for Desert Studies)69 
 
SƏHRALARIN ÖYRƏNİLMƏSİ MƏRKƏZİ  
(Centre for Desert Studies)69 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə