68 Avtomatsko upravuvanje I programiranje IV alb inddYüklə 335,51 Kb.

səhifə37/44
tarix14.09.2018
ölçüsü335,51 Kb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   44

 Urdhra (funksione) për programimin e FANUC SYSTEM - OTE
Udhëheqja dhe programimi automatik
Teknik i makinerisë
141
6.4.7.  Cikli për gdhendje të vintit - G76 
Cikli i paraprogramuar për gdhendje të vintit. Në raport me ciklin 
për gdhendje të vintit G92 ku numri i rendeve programore është relati-
visht i madh, te ky cikël nevojiten vetëm dy rende programore.
Cikli paraprogramor G76
Formati i ciklit është me sa vijon:
G76 P XX XX XX XX  R (d) 
G76 X (U) Z (W) R
2
(i) P
2
 (k) Q(Δd) F(L)
Rendi i parë përmban;
P XX XX XX XX – tetë numra
P XX xx xx xx -  numri i kalimeve përfundimtare (për pastrimin e 
vintit), 
P xx XX xx xx - dalja nga përfshirja në mm (në vizatimin P
F
), 
P xx xx XX xx – këndi i vintit, 
P xx xx xx XX – trashësia minimale e një kalimi në 
m
R
1
 - trashësia e kalimit të fundit në 
m.
Rendi i dytë përmban
 X(U), Z(W) - koordinata absolute (relative) të pikës К e cila e defi -
non gjatësinë dhe thellësinë e vintit,
 R
2
 (në vizatimin me – R) – vlerë e cila futet për vintin e konit (për 
vintin cilindrik 0 mm),
P

- thellësia e vintit në 
m,
Q –  trashësia e kalimit të parë në  
m, pa parashenjë,
F –  hapi i vintit në mm.


Udhëheqja dhe programimi automatik
 Urdhra (funksione) për programimin e FANUC SYSTEM - OTE
142
Teknik i makinerisë
6.4.8.  Cikli për shpim të thellë - G83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VONIMI 
KOHOR
RRAFSHI I 
STARTIT
RRAFSHI I 
STARTIT
Cikli paraprogramor G83
Formati i ciklit për shpim të thellë është me sa vijon:
 N …. G83…. X0. Z(W)…. Q…. P…. F…. М.... К....;
X0 – pozita e vrimës sipas X aksit (gjithmonë është zero),
 Z(W) – thellësia e përgjithshme e vrimës në vlera absolute dhe re-
lative,
Q – thellësia e një kalimi gjatë shpimit në 
m,
P –koha e mbajtjes së veglës me msec,
F – lëvizja,
М - kahja e rrotullimit (М03 ose М04),
К - numri i përsëritjeve të ciklit.
Meqenëse cikli për shpim të thellë është funksion modal, ai as-
gjësohet me dhënie të funksionit G80.
6.4.9.  Cikli i gdhendjes së vintit - G84 
Cikli paraprogramor G84


 Urdhra (funksione) për programimin e FANUC SYSTEM - OTE
Udhëheqja dhe programimi automatik
Teknik i makinerisë
143
Formati i ciklit për gdhendje të vintit është me sa vijon:
N …. G84…. X0. Z(W)…. P…. F…. М....;
X0 – pozita e vrimës sipas X akseve (gjithmonë është zero),
 Z(W) –  thellësia e përgjithshme e vrimës në vlera absolute ose 
relative,
P – koha e mbajtjes së veglës në msec,
F – lëvizja,
М - drejtimi i lëvizjes (М03 ose М04),
Gjithashtu, meqenëse cikli për gdhendje të vintit është funksion 
modal, ai asgjësohet me dhënie të funksionit G80.


Udhëheqja dhe programimi automatik
 Urdhra (funksione) për programimin e FANUC SYSTEM - OTE
144
Teknik i makinerisë
Përgjigje (Vërejtje)
Pyetje
1. Sa lëvizje përmbajnë ciklet e forta?
2. Për çfarë përpunimi shfrytëzohet cikli G90?
3. Çka është kompensimi i rrezes së prerësit?
4. Shpjegoji funksionet G40, G41, G42.
5. Çka janë ciklet e paraprogramuara?
6. Për çfarë përpunim përdoret cikli G70?
7. Shkruaje formatin e ciklit G71.
8. Çka shënohet me P dhe Q në ciklin G71?
7. Çka shënohet me U dhe W në ciklin G71?
8. Për çfarë përpunimi përdoret cikli G83?
9. Për çka përdoret cikli G80?
10. Shkruaje dhe  sqaroje ciklin për gdhendje të vintit – G76.


Programimi i brejtësit industrial CNC
Udhëheqja dhe programimi automatik
Teknik i makinerisë
145
7
PROGRAMIMI I BREJTËSIT 
INDUSTRIAL CNC 
QËLLIMET
Nxënësit të:
Krahasojnë programimin e brejtësit CNC dhe zdrukthit CNC. Të 
ilustrojnë sistemin koordinativ dhe pikata karakteristike të brejtësit CNC. 
Të përshkruajnë kompensim të rrezes së brejtësit. Të dallojnë funksionet 
për dhënien e lëvizjes së shpejtë dhe punuese. Të njohin funksionet e 
interpolacionit rrethor. Të shpjegojnë zgjedhjen e rrafsheve të brejtësi 
CNC. Të shpjegojnë ciklet e brejtjes. Të zgjidhin shembuj të thjeshtë pro-
gramorë.


Udhëheqja dhe programimi automatik
Programimi i brejtësit industrial CNC
146
Teknik i makinerisë


Programimi i brejtësit industrial CNC
Udhëheqja dhe programimi automatik
Teknik i makinerisë
147
7.  PROGRAMIMI I BREJTËSIT INDUSTRIAL CNC
7.1. Temat kryesorë
JOG FEED tasterët te 
УЕ për brejtësin CNC
Brejtësi industrial CNC
Makina brejtëse CNC si sistem për përpunim janë zdruktha CNC më 
të ndërlikuar. Kjo është për shkak të asaj se brejtësit si makina të vegla-
ve, në mënyrë konstruktive janë më të ndërlikuara nga zdrukthat, por 
edhe nga udhëheqja janë më të ndërlikuara për shkak të numrit më të 
madh të boshteve të cilat duhet të udhëhiqen. Brejtësit CNC kanë sistem 
koordinativ të përbërë paku prej tri boshteve
 X, Y dhe Z. Jo rrallë te 
brejtësit CNC bashkëkohorë ekziston nevoja për lëvizje të programuar 
edhe me më tepër se tri okse dhe prandaj mund të themi se programimi 
i brejtësve CNC në krahasim me zdrukthat CNC është më i ndërlikuar.
Në vazhdim do të jetë shqyrtuar brejtësi CNC 
me njësi drejtuese nga prodhuesi FANUC, ose kon-
kretisht modeli i njësisë drejtuese FANUC O-MC.
Në pikëpamje të strukturës së njësisë 
udhëheqëse dhe pamjes së tij ai është shumë i 
ngjashëm me njësitë udhëheqëse nga pro dhuesi 
i njëjtë që janë dedikuar për zdruktha, shembull 
FANUC OТC. Dallimi i parë dhe themelor midis 
njësive udhëheqëse për zdrukthin dhe brejtësin 
është ekzistimi i JOG FEED tasterit për Y akse te 
njësia udhëheqëse për brejtësin.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   44


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə