7. Hujayra sitoplazmasidagi hujayra shirasi bilan to'lgan bo'shliqYüklə 1,16 Mb.
səhifə2/20
tarix30.04.2018
ölçüsü1,16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

A) bug'doy, suli, makkajo'xori

B) Joviya, yong'oq, bug'doy

C) g'o'za, Joviya, makkajo'xori

D) bug'doy, makkajo'xori, yong'oq

213. Qaysi o'simliklar soxta meva hosil qiladi?

A) zararig B) o/cha C) o'rik D) olxo'ri

214. Gulning barcha a'zolari joylashgan qismi qanday nomlanadi?

A) gulqo'rg'on B) tuguncha C) gulo'rin D) gulkosacha

215. Qaysi o'simliklarning guli oddiy gulqo'rg'onli?A) chuchmoma, gulsafsar B) lola, yong'oq

C) g'o'za, olma D) gulsafsar, na'matak

216. Guli bir jinsli o'simlikni belgilang.

A) o'rik B) gazanda C) behi D) gladiolus

217. Qashqarbedaning to'pguli

A) oddiy boshoq B) oddiy soyabonC) oddiy shingil D) ro'vak

218. Kuchala to'pguli qaysi to'pgulga o'xshaydi?

A) savatcha B) shingil C) soyabon D) boshoq

219. ... birgalikda urug' hosil qiladi.A) Murtak bilan endosperma

B) Murtak bilan tuguncha

C) Tuguncha bilan urug'kurtak

D) Endosperma bilan meva

220. Qaysi o'simliklarning urag'ida moy ko'p bo'ladi?

A) kungaboqar, loviya B) o'rik, shaftoli

C) mosh, no'xat D) bug'doy, arpa

221. Urug'lar nafas olganda ...A) kislorod yutadi B) CO2 yutadi

C) O2 vn C02 yutadi D) 02 ajratadi

222. Tog' yonbag'rida keng tarqalgan buta

A) sadaqayrag'och B) sarv C) teresken D) singirtak

223. Yem-xashak o'simliklaridan silos bostirishda qaysi organizmlardan foydalaniladi?

A) chirituvchi bakteriyalardan

B) sirka kislotali bakteriyalardan

C) sut kislotali bakteriyalardan

D) mog'or va achitqi zamburug'laridan

224. Guli ko'rimsiz, iekin quyuq soya beruvchi salobatli daraxtlarni belgilang.

A) shamshod, yapon noki

B) buldenej, gibiskus

C) chinor, lipa, ko'kterak

D) archa, budleya, sarv

225. " Duragay gibiskus" hayotiy shakli bo'yicha ...

A) ko'p yillik o't B) buta C) chaia buta D) biryilliko't

226. Ildizpoyasi orqali ko'paytiriladigan manzarali o'simlikni aniqlang.

A) nargiz B) gladiolus C) yalpiz D) xrizantema

227. Gul va barglarining jozibadorligi bilan ajralib turuvchi manzarali daraxtlar

A) eman, chinor, kashtan

B) ko'kterak, lipa, oqqayinC) magnoliya, lola daraxti, kashtan

D) albitsiya, qarag'ay, chinor

228. To'g'ri gulli o'simlik

A) parpi B) angishvona C) burchoq D) suvyig'ar

229. GkoGt(5)Ch(5)U(2) gul formulasi qaysi o'simlikka xos?

A) achambiti B) sachratqi C) olxo'ri D) sassiqkovrak

230. Qaysi to'pgul atrofi o'raraa bargchalar bilan o'ralgan?

A) savatcha B) murakkab shingil C) kuchala D) soyabon

231. Bir jinsli (1) va ikki jinsli (2) gulga ega bo'lgan o'simliklarni aniqlang.

a) tut; b) tol; c) Turkiston ismalog'i; d) shaftoli; e) gladiolus; f) na'matak

A) 1-b, c, d; 2-a, e, f B) l~d, e, f; 2-a, b, c C) 2-a, d, f; 2-b, c, e D) 1-a, b, c; 2-d, e, f

232. Murakkab boshoq (1) va murakkab shingil (2) to'pgullar qaysi o'simliklarga xos?

a) otquloq; b) rovoch; c) sholi; d) arpa; e) javdar; f) bug'doyiq; j) zubturum

A) 1-a, b, c; 2-d, e, f B) 1-a, b, j; 2-c, d, e C) 1-d, e, f; 2-a, b, c D) Id, e, j; a, b, c

233. Oqquray o'simligi qanday usul bilan changlanadi?

A) shamol yordamida B) o'z-o'zidan

C) hasharotlar yordamida

D) qushlar yordamida

234. Qaysi o'simlikning guli boshqa o'simlikning po'stlog'i orasiga kirib, uning shirasi hisobiga yashaydi?

A) Raffleziya Arnoldi B) volfiya C) qo'g'a D) suv qaroqchisi

235. Qaysi manzarali daraxtlarning mevasi qanotchaU?

A) zarang, terak B) qayrag'och, burchoq C) shumtol, qayrag'och D) barchasining

236. Qaysi o'simliklarning urug'i tarkibida zaharli modda va moy bo'ladi?

A) shivit, o'rik B) bodom, shaftoli

C) yeryong'oq, zira

D) kungaboqar, shamshod

237. Qaysi o'simliklarning mevalari "qanotcha"lari yordamida tarqaladi?

1) rovoch; 2) jud; 3) baliqko'z; 4) qo'g'a; 5) tol; 6) terak

A) 3, 5, 6 B) 1, 2, 4 C) 1,2,3 D) 4,5, 6

238. To'pguli ro'vak bo'lgan o'simliklarni belgilang.

A) andiz, bo'tako'z B) sabzi, ukrop C) rovoch, kelinsupurgi D) sholi, bug'doy

239. To'pguli murakkab soyabon bo'lgan o'simliklarni belgilang.

A) andiz, bo'tako'z B) sabzi, ukrop C) arpa, supurgi D) sholi, qo'ng'irbosh

240. Bir necha meva barglarning birikib o'sishidan hosil bo'lgan ko'p urug'li quruq mevali o'simlikni belgilang.

A) suli, arpa B) astragal, oqjo'xoriC) bangidevona, chuchmoma

D) astragal, bug'doy

241. Qaysi o'simliklarning gulqo'rg'on bo'laklari qo'shilgan (1) yoki qo'shilmagan (2)?

a) marmarak; b) angishvonagul; c) boychechak; d) o'sma

A) 1-a, d; 2-b, c B) 1-a, c; 2-b, d

C) 1-a, b; 2-c, d D) 1-c, d; 2-a, b

242. Gk5Gt5Ch∞U1 gul formulasi xos o'simlikni aniqlang.

A) iola B) sachratqi C) achambiti D) olxo'ri

243. Makkajo'xorining so'tasida ... to'plangan.

A) changchi gullari B) urug'chi gullari

C) urug'chi va changchi gullari

D) jinssiz gullar

244. Yong'oq kuchalasida ... to'plangan.A) changchi gullari B) urug'chi gullari

C) urug'chi va changchi gullari

D) jinssiz gullar

245. Yong'oq, oq qayin kuchalasi boshoqdan nirna bilan farqlanadi?A) asosiy gulpoyasining osilib turishi bilan

B) ikki jinsh gullardan iboratligi bilan

C) urug'chi gullaridan iboratligi bilan

D) barcha javoblar to'g'ri

246. Qo'sh urug'lanishdan keyin tuxum hujayradan (1), markaziy hujayradan (2), urug'kurtakchadan (3), urug'kurtakchaning po'stidan (4) nima rivojlanadi?

a) murtak; b) endosperm; c) urug'; d) urug'ni o'rab turadigan po'st; e) mevani o'rab turadigan po'st; f) meva.A) 1 a, 2 b, 3 c, 4 d

B) la, 2b, 3c, 4c

C) la, 2 c, 3 b, 4 c D)lb,2f,3a,4e

247. Qaysi o'simliklarning mevasi rezavor emas?

A) qoraqat, ituzum B) pomidor, uzum C) zirako't, gilos D) ituzum, maymunjon

248. Avtoxor qatoriga mansub bo'lmagan o'simliklarni aniqlang.

A) burchoq, o'qotar bodring B) xina, ituzum C) yorongul, g'o'za D) ituzum, arpa

249. Loviya va sulining urug'ida oziq moddalar qanday holatda (shaklda) saqlanadi?

A) erigan

B) loviyada erigan, sulida qattiq donachalar holidaC) qattiq donachalar holida

D) oqsillari erigan, kraxmallari donachalar hoUda

250. Guli ko'rimsiz, lekin quyuq soya beruvchi daraxtlarni belgilang.

A) zarang, lipa, chinor, eman

B) magnoliya, zarang, kashtan, email

C) magnoliya, kashtan, shoyi akatsiya

D) berilganlarning barchasi

251. Gul va barglarining jozibadorligi bilan ajralib turuvchi o'simliklarni belgilang.

A) yapon noki, gortenziya, magnohya, lola daraxti

B) suriya gibiskusi, kashtan, kaprifolga, tekoma

C) magnoliya, kashtan, lipa, shoyi akatsiyaD) magnoliya, lola daraxti, kashtan, shoyi akatsiya

252. Urug'idan ko'payadigan daraxtni belgilang.

A) eman B) kashtan C) archa D) berilganlarning barchasi

253. Manzarali lianani belgilang.

A) giatsint B) farzitsiya C) tekoma D) tuya

254. Faqat yopiq urug'lilarga xos belgini aniqlang.

A) o'z hayoti davomida ildiz, poya va mevaga ega bo'ladi

B) o'z hayoti davomida qubba hosil qihb, meva tugadiC) o'z hayoti davomida gullab meva tugadi

D) gametoGt sporofit ustidan ustunUk qiladi

255. Ra'noguldoshlar oilasining qaysi vakillari O'zbekiston Respublikasi "Qizil kitob"iga kiritilgan?

A) astragal, oksitrops

B) Oloy hiyoli, kamxastak

C) O'rta Osiyo noki, Olga sorbariyasi

D) tobulg'i, Olga sorbariyasi

256. Nima sababdan yovvoyi olma, nok, olcha o'simliklaridan yangi navlar yaratishda keng foydalaniladi?

A) qurg'oqchilik, sovuq va zararkunandalarga chidamliligi tufayli

B) shamol orqali changlanganligi tufayli

C) issiqlik va namlikka chidamliligi tufayH

D) hasharotlar yordamida changlanganligi tufayli

257. Qaysi oilalarga "yong'oqcha" meva xos?

A) ziradoshlar, sho'radoshlar

B) ituzumdoshlar, burchoqdoshlar

C) ra'noguldoshlar, sho'radoshlar

D) sho'radoshlar, gulxayridoshlar

258. Qaysi o'simlikning bargi va mevasidan tayyorlangan dori qon bosimini pasaytirish uchun ishlatiladi?

A) cherkez B) itsigak C) yerbag'ir tugmachagul D) jag'-jag'

259. Dorivor gulxayrining qaysi qismidan tayyorlangan damlama yo'talga qarshi ishlatiladi?A) ildizidan B) bargidan C) gul va mevasidan D) barchasidan

260. Cherkez o'simligining qaysi qismlaridan tayyorlangan dori qon bosimini pasaytirish uchun ishlatiladi?

A) ildiz va poyasi B) bargi va mevasi C) ildiz, poya va guli D) barchasi

261. Sho'radoshlar oilasiga mansub bir yillik, ikki uyli begona o'tni aniqlang.

A) izen B) teresken C) sho'rak D) Turkiston ismalog'i

262. Bo'ritaroq turkumi qaysi oila va sinfga mansub?A) gulxayridoshlar oilasi, ikki urug'pallalilar sinfi

B) burchoqdoshlar oilasi, ikki urug'pallalilar sinfi

C) gulxayridoshlar oilasi, bir urug'pallalilar sinfi

D) ituzumdoshlar oilasi, ikki urug'pallalilar sinfi

263. Qaysi daraxtlar havoga fitonsidlar ajratib, kasallik tug'diruvchi bakteriyalarni kuchsizlantirishi aniqlangan?

A) gledichiya, terak B) archa, singirtak C) qayin, irg-'ay D) irg'ay, singirtak

264. Insoniyat noto'g'ri foydalanishi tufayli qaysi to'qay o'simliklarining maydoni qisqarib bormoqda?

A) qo'g'a, tol B) yulg'un, iloq C) jiyda, yaritoq D) shirinmiya, turang'il

265. Qaysi o'simliklarning mevalari popuklar orqali tarqaladi?

1) rovoch; 2) jud; 3) baliqko'z; 4) qo'g'a; 5) tol; 6) terak

A) 3 5, 6 B) 1, 2, 4 C) 1, 2, 3 D) 4, 5, 6

266. Murakkabguldoshlarga mansub dorivor o'simliklarni aniqlang.

A) dastargul, bo'znochB) bo'znoch, bo'yimadoron

C) qorajusan, tirnoqgul

D) sachratqi, qo'qongul

267. Piyozli o'simliklarni belgilang.

A) Boks, sallagul, budleya

B) xrizantema, nizomgul, chinnigul

C) budleya, buldenej, tobulg'i

D) gladiolus, giatsint, nargis

268. Boqila o'sirnligi qaysi oilaga mansubligini aniqlang.

A) murakkabguldoshlar B) gulxayridoshlar C) burchoqdoshlar D) ra'noguldoshlar

269. Bir urug' pallali o'sirnliklar qaysi o'simliklardan kelib chiqqan?

A) yuksak sporali o'simliklardan

B) ochiq urug'li o'simliklardanC) ikki urug'pallalilardan

D) psiloGt va kuksoniyalardan

270. Quyidagi o'sirnliklar orasida manzarali butalar berilgan qatorni aniqlang.

A) shamshod, gortenziya

B) tekoma, kaprifoliya, tuya, shamshod

C) budleya, tekoma, gortenziya D) barchasi

271. Tekoma o'simligining hayotiy shaklini aniqlang.

A) buta B) bir yillik oft C) ikki yillik o't D) liana

272. Mevasi dukkak bo'lgan o'simlikni ko'rsating.

A) matur B) bo'ritaroq C) afsonak D) qarg'atirnoq

273. Xarduma qaysi oilaga mansubligini aniqlang.A) bug'doydoshlar B) loladoshlar C) piyozdoshlar D) suttikandoshlar

274. Chala butalar keltirilgan qatorni ko'rsating.A) shuvoq, izen, teresken

B) arpa, kungaboqar, zig'ir

C) qoqi, andiz, shashir

D) sabzi, piyoz, karam

275. Ko'p yillik o'tlar keltirilgan qatorni ko'rsating.

A) shuvoq, izen, teresken

B) arpa, kungaboqar, zig'ir

C) qoqi, andiz, shashir

D) sabzi, piyoz, karam

276. Berilgan turkumlarning qaysi biri sho'radoshlar oilasiga mansub emas?

A) teresken, ebalak B) afsonak, boqila C) donasho'r, quyonjun D) izen, cho'g'on

277. Qaysi oila vakillarining ko'pchilik turlarida barglari ildiz bo'g'izida to'pbarg hosil qilib, poyasida barglari o'troq bo'ladi?

A) karamdoshlar B) sho'radoshlar

C) bug'doydoshlar D) ituzumdoshlar

278. Yig'ma mevali o'simlikni ko'rsating.

A) mingdevona B) tugmachagul C) kanop D) shirach

279. Daryo va ko'llar sohilidagi to'qaylarda o'sadigan, yo'talga qarshi ishlatiladigan o'simlikni aniqlang.

A) dorivor qoqi B) dorivor na'matak C) dorivor shuvoq D) dorivor gulxayri

280. Poyasi sershox, yer bag'irlab o'sadigan, barglari deyarli yumaloq, gullari barg qo'ltig'ida o'rnashgan, tojibargi va kosachabarglari beshtadan bo'lgan dorivor o'simlikni ko'rsating.

A) dorivor gulxayri B) sachratqi C) tugmachagul D) binafsha

281. Qaysi turkumga oid o'sirnliklar kuzda tuya va qorako'l qo'ylar uchun ozuqa bo'ladi?

A) ebalak, baliqko'z, sho'rak

B) teresken, sag'an, izen

C) quyonjun, donasho'rD) barcha javoblar to'g'ri

282. Vatani Shimoliy Amerika bo'lgan o'simlikni aniqlang.A) beshyaproqli partenotsissus

B) yeryong'oq C) Rotang pahnasi D) Ajdar daraxti

283. Chorvachilikda katta ahamiyatga ega bo'lgan yem-xashak o'simligini aniqlang.

A) tuya B) Buxoro otostegiyasiC) qo'ng'irbosh D) xolmon

284. Tokdoshlardagi jingalaklari qaysi organning o'zgarishi hisoblanadi?

A) barg B) ildiz C) gul D) novda

285. Gfc4_5G£5(5)C7i5t/(2-6) gul formulasi qaysi o'simlik oilasiga mansub?A) tokdoshlar B) ituzumdoshlar C) gulxayridoshlar D) sho'radoshlar

286. Gk(5)Gt(5)Ch5U1 gul formulasi qaysi o'simlik oilasiga mansub?

A) tokdoshlar B) ituzumdoshlar C) gulxayridoshlar D) sho'radoshlar

287. Gk(3)+(5)Gt5Ch(∞)U(∞) gul formulasi qaysi o'simlik oilasiga mansub?

A) tokdoshlar B) ituzumdoshlar C) gulxayridoshlar D) sho'radoshlar

288. Og0.5Ch2-5U(2-5) gul formulasi qaysi o'simlik oilasiga mansub?

A) tokdoshlar B) ituzumdoshlar C) gulxayridoshlar D) sho'radoshlar

289. Tobulg'i, kamxastak turkumlari qaysi oilaga mansub?A) ra'noguldoshlar B) burchoqdoshlar C) ituzumdoshlar D) sho'radoshlar

290. Quyonjun, sag'an turkumlari qaysi oilaga mansub?

A) ra'noguldoshlar B) sho'radoshlar C) burchoqdoshlar D) ituzumdoshlar

291. Qaysi oilaga mansub o'simliklarda gullari faqat qiyshiq simmetriyali?

A) karamdoshlar B) burchoqdoshlar C) ituzumdoshlar D) soyabondoshlar

292. Qovoqdoshlar oilasiga mansub o'simliklarning urug'chi gulining formulasini aniqlang.A) Gg(5)Gt(5)Ch(o)C(3)

B) Gfc(5)G£(5)C7l(2)+(2)+l£/(0)

C) GhGhChsUr

D) GkiGtAChoU{4)

293. Qaysi o'simliklarning changchilari 5 ta bo'lib, ulardan 4 tasi 2 tadan juft bo'lib qo'shilgan, 1 tasi erkin?

A) bodr'mg, burchoq B) sebarga, loviyaC) qovun, oshqovoq D) zira, jag'-jag'

294. Qaysi oila vakillaxi asosan bir va ko'p yillik o'tlar bo'lib, ularning buta, liana va daraxtlari faqat tropik mintaqalarda o'sadi?A) murakkabguldoshlar B) karamdoshlar C) qovoqdoshlar D) sho'radoshlar

295. Sachratqining savatchasida qanday gullar joylashadi?A) ikki jinsli, tilsimon

B) bir jinsli, tilsimon

C) jinssiz, naysimon

D) ikki jinsli, naysimon

296. Suttikandoshchalar oilachasiga mansub o'simliklarni aniqlang.

A) takasoqol, kakra, karrak

B) karrak, maxsar, shuvoq

C) yovshan shuvog'i, qorajusan, bo'znoch

D) shuvoq, qorajusan, kakra

297. Moychechakdoshlar oilachasiga mansub o'simliklarni aniqlang.

A) takasoqol, kakra, karrak

B) karrak, maxsar, shuvoq

C) yovshan shuvog'i, qora jusan, bo'znoch

D) shuvoq, qorajusan, kakra

298. Iste'mol qilinadigan, tabiiy holda o'sadigan piyoz turlarini aniqlang.

a) pskom piyozi; b) Oshanin; c) qum piyozi; d) Suvorov; e) norpiyoz; f) qo'shbarg piyoz.A) a, b, c B) d7e,f C) a, d, f D) b,c,e

299. Piyozning xushmanzara turlarini aniqlang.

a) pskom piyozi; b) Oshanin; c) qum piyozi; d) Suvorov; e) norpiyoz; f) qo'shbarg piyoz.

A) a, b, c B) d,e,f C) a, d, f D) b, c, e

300. Jo'xori turkumiga oid o'simlikni aniqlang.

A) xarduma B) chayir C) qo'ng'irbosh D) g'umay

301. Qaysi yili O'zbekiston Respublikasining "Qizil kitobi" ta'sis etiigan?

A) 1983 B) 1998 C) 1979 D) 1984

302. O'zbekiston gerbariyasida nechta o'sirnliklar turi saqlanadi?

A) 1 mln B) 4111 ta C) 4230 ta D) 10 ming

303. Itsigak qaysi o'simliklar oilasiga mansub?

A) sho'radoshlar B) burchoqdoshlar

C) gulxayridoshlar D) ituzumdoshlar

327. Murakkabguldoshlar oilasiga kinivchi o'simliklarni ko'rsating.

A) bo'yimodaron, sachratqi

B) shirinmiya, akatsiya C) olmurut, nok

D) sebarga, kuchala

328. Cho'l o'simliklarini ko'rsating.

A) qo'g'a, qoqio't, shirinmiya

B) shirinmiya, juzg'un, sanchiqo'tC) buyurg'un, juzg'un, iloq

D) shirinmiya, juzg'un, qo'g'a

329. Saksovul qaysi oilaga mansub?

A) sho'radoshlar B) ra'noguldoshlar C) dukkakdoshlar D) astradoshlar

330. Piyozdoshlar oilasining gul formulasini belgilang.

A) Or3+3C/i3+3^(3) B) Or(2)+2Ch3fiUi C) Or{5)Ch2-5U2-5 D) Or3+3Ch3+3U1

331. Quyidagi o'simliklarning qayerlarda uchrashini aniqlang.

1) cho'l; 2) tog'; 3) adir; 4) to'qay; 5) yaylov; a) qorabaroq; b) yulg'un; c) partak; d) kovrak; e) yunona

A) 1-a; 2-d; 3-c; 4-b; 5-e

B) 1-a; 2-c, 3-d; 4-b; 5-e

C) 1-d; 2-a; 3-c; 4-e; 5-b

D) 1-a; 2-b; 3-c; 4-e; 5-a

332. Tog'larda o'sadigan ko'p yillik o'tlar berilgan qatorni toping.

A) shirach, bo'tako'z, olg'i, zirkB) kovrak, lola, anzur piyoz, shirach

C) uchqat, lola, zirk, irg'ay

D) shirach, do'lana, kamxastak

333. Quyidagi o'simliklar qaysi oilaga mansubligini aniqlang.

1) matur; 2) olg'i; 3) xolmon; 4) kovrak; a) loladoshlar; b) piyozdoshlar; c) ziradoshlar; d) ra'nodoshlar.

A) 1-c; 2-a; 3-d; 4-b B) 1-b; 2-a; 3-a; 4-c C) 1-c; 2-b; 3-a; 4-b D) 1-b; 2-a; 3-c; 4-d

334. Oloy xiloli O'zbekistonning qaysi viloyatida. uchraydi?

A) Toshkent B) Samarqand C) Farg'ona D) Buxoro

335. Burchoqdosblar oilasiga mansub o'simlikni toping.

A) afsonak, boqila B) isirg'ao't, xilol C) astragal, maxsar D) boqila, soyaki

336. Manzarali butalarni toping.

A) magnoliya, yapon noki B) tuya, kashtan
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə