Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi


 Dekabr - Beynəlxalq Dağlar Günü, (2003)Yüklə 3,73 Mb.

səhifə137/148
tarix13.11.2017
ölçüsü3,73 Mb.
1   ...   133   134   135   136   137   138   139   140   ...   148

390 

 

11 Dekabr - Beynəlxalq Dağlar Günü, (2003)  

 

 

 

  

 

  

 

 BMT-nin  2003-cü  ilin  yanvarında  keçirilmiş  57-ci  Baş  Assambleyasının 

qərarı ilə  hər il dekabrın 11-də Beynəlxalq Dağlar Günü (International Mountain 

Day) qeyd olunur.  

BMT-nin  Baş  Assambleyası  planetin  dağlıq  regionlarının  inkişaf 

problemlərinə  və  onların  əhalisinə  yardımın  zəruriliyinə  diqqəti  cəlb  etmək 

məqsədi ilə beynəlxalq birliyi həmin gün müxtəlif tədbirlər keçirməyə çağırmışdır. 

Bu  günlə  bağlı  adətən  tematik  kitab  yarmarkaları,  simpoziumlar,  mühazirələr, 

seminarlar, məktəblərdə məşğələlər keçirilir.  

Dağlar  Yer  kürəsinin  quru  səthinin  dörddə  birini  təşkil  edir,  dünyanın  daimi 

iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayır və əhalinin demək olar ki, 10%-nin daimi 

yaşayış  məskənidir.  Dağlar  yalnız  dağlıq  rayonlarda  yaşayan  720  milyon  insan 

üçün mövcudluq və rifah mənbəyi deyil, həm də dağətəyində yaşayan milyardlarla 

insanın yaşayış tərzinə müsbət təsir göstərir. Dağlar həm də bir çox nadir bitki və 

heyvan növlərinin qoruğu, Yerin bütün əsas çaylarının su mənbəyidir. Dağlar eyni 

zamanda  populyar  turizm  və  istirahət  məskənləridir.  Lakin  ətraf  mühitin 

vəziyyətinin pisləşməsi dağlarda  quraqlığa, sürüşmələrə  və  digər  təbii  fəlakətlərə, 

dağlıq  rayonlarda  siyasi  vəziyyətin  kəskinləşməsi  isə  yerli  münaqişələrə, 

terrorçuluğun,  qaçqınların  artmasına,  aclığa  və  xəstəliklərə  səbəb  olur.  Bütün 

bunlar isə dağlıq regionların nadir təbiət və insan potensialının itirilməsinə gətirib 

çıxarır.  

Hər il Beynəlxalq Dağlar Günü üçün mövzu müəyyən olunur. Həmin mövzu 

çərçivəsində informasiya materialları işlənib hazırlanır və tədbirlər keçirilir. 

 

İnternetdə:

 

http://www.calend.ru/holiday/

 

  

 

  

 391 

 

12 Dekabr  - Ümummilli lider Heydər Əliyevin Anım Günü, (2003) 

 

Dekabrın 12-si xalqımızın ümummilli lideri, çoxəsrlik Azərbaycan tarixində misilsiz  xidmətləri  ilə  əbədiyaşar  mövqe  qazanmış  ulu  öndər  Heydər  Əliyevin 

anım  günüdür.  Dünya  tarixi  sübut  etmişdir  ki,  şəxsiyyətlərin  gücü,  ağlı,  cəsarəti, 

siyasi  iradəsi  və  müdrikliyi  mənsub  olduğu  xalqın,  onun  yaratdığı  dövlətin 

həyatında  əvəzedilməz  rola  malikdir.  Bu  şəxsiyyətlər  arasında  müasir  müstəqil 

Azərbaycan  dövlətinin  memarı  və  qurucusu,  ulu  öndər  Heydər  Əliyevin 

özünəməxsus yeri vardır.  

Türkiyənin  tanınmış  dövlət  xadimi  Bülənt  Ecevit  siyasət  nəhəngi  Heydər 

Əliyevin yalnız Azərbaycan xalqı deyil, bütün türk dünyası qarşısında xidmətlərini 

qiymətləndirərkən fəxrlə demişdir: ―Qüdrətli öndərsiz bir  millət heç nəyə nail ola 

bilməz. Heydər Əlirza oğlu Atatürk qədər qüdrətli bir türkdür. Heydər Əlirza oğlu 

min ildən bir yetişən dahilərdəndir‖. 

Heydər  Əliyev  irsinin  araşdırılması  ilə  məşğul  olan  bir  çox  müəlliflər  ulu 

öndəri  XX  əsrin  siyasət  nəhəngləri,  mənsub  olduqları  xalqlar  üçün  əvəzsiz 

xidmətlər  göstərmiş  Şarl  de  Qoll,  Corc  Vaşinqton,  Uinston  Çörçill,  Konrad 

Adenauer  və  digərləri  ilə  bir  sıraya  qoyurlar.  Amma  bu  şəxsiyyətlərin  hər  birinə 

böyük  hörmət  hissi  ilə  qeyd  etməliyik  ki,  onlar  yaşadıqları  bir  ictimai-siyasi 

formasiyanın verdiyi imkanlardan məxsus olduqları xalq üçün maksimum istifadə 

etməyə çalışmış və buna nail olmuşlar. Heydər Əliyev isə həm keçmiş sovet, həm 

də müstəqillik dönəmində Azərbaycanın inkişafı, onun dünya dövlətləri cərgəsində 

layiqli yerini tutması üçün titanik əmək sərf etmiş, mənsub olduğu xalqın və eyni 

zamanda  özünün  adını  əbədi  olaraq  tarixə  yazmışdır.  Heydər  Əliyevin 

hakimiyyətdə  olduğu  30  illik  dövr  xalqımızın  illərlə  həsrətini  çəkdiyi  dövlət 

müstəqilliyinin  əldə  edilməsi,  onun  azad  inkişafı  və  yüksəlişi  naminə  apardığı 

mübarizələr  və  qələbələr  tarixidir.  Bu  parlaq  şəxsiyyətin  həmin  illərdəki 

fəaliyyətini  araşdırdıqda  Vətənini  hədsiz  dərəcədə  sevən  bir  insanın  ölkəsinin 

tarixinə,  mədəniyyətinə,  ədəbiyyatına  son  dərəcə  böyük  sevgi  və  hörmət  ilə 

yanaşdığını  görür  və  heyrətlənməyə  bilmirsən.  Heydər  Əliyevin  dövlətçilik 

səriştəsi,  dərin  zəkası,  fenomenal  yaddaşı,  insanları  idarə  etmək  bacarığı  həmin 

vaxt 

SSRİ-nin tərkibində 

olan 


bütün 

xalqlar 


tərəfindən 

yüksək 


qiymətləndirilmişdir.  Ümummilli  liderimiz  böyük  uzaqgörənliklə  dünyanın  enerji 

tələbatının  günbəgün  artdığını  görür, neft  diplomatiyası  dövrünün  başlandığını  və 

bu diplomatiyada ölkəsinin qazanacağı iqtisadi və siyasi dividendi yaxşı duyurdu. 

Dünyanın söz sahibi olan ölkələrinin nəhəng neft şirkətləri ilə intensiv danışıqlar 
392 

 

başlandı.1994-cü  il  sentyabrın  20-də  ―Əsrin  müqaviləsi‖  imzalandı.  Bunun  çox böyük iqtisadi dəyəri ilə yanaşı, siyasi əhəmiyyəti ondan ibarət idi ki, Azərbaycan 

dünya iqtisadi siyasətinin maraq mərkəzinə çevrildi. 

Ulu  öndərin  neft  strategiyasının  yeni  bir  mərhələsi  Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

(BTC) neft kəməri layihəsi oldu. Bəzi dövlətlərin qısqanclıqla yanaşdıqları və hətta 

reallaşacağına  şübhə  etdikləri  BTC  2006-cı  ildə  işə  salınanda  bp  şirkətinin 

prezidenti Con Braun onun əhəmiyyətindən danışaraq deyirdi: ―BTC-nin fəaliyyətə 

başlaması  dünyanın  enerji  xəritəsini  dəyişdi‖.  Amma  dünyanın  enerji  xəritəsini 

dəyişən  BTC  yox,  onun  yaradıcısı,  Azərbaycanın  dahi  oğlu  Heydər  Əliyev  oldu. 

Ümummilli  lider  müstəqil  Azərbaycanın  iqtisadiyyatının  təkcə  neft  sənayesi 

üzərində  qurulmasının  da  gələcəkdə  arzuolunan  nəticələr  verməyəcəyini  bilirdi. 

Postsovet  məkanında  ilk  dəfə  Azərbaycanda  Heydər  Əliyevin  göstərişi  ilə  torpaq 

islahatına  başlandı.  Kolxoz  və  sovxozların  şəxsi  və  fermer  təsərrüfatlarına 

çevrilməsi kənd təsərrüfatının inkişafında yeni üfüqlər açdı. 

Ulu  öndərin  təşəbbüskarlığı,  qətiyyətli  və  prinsipial  qərarları  Azərbaycan 

iqtisadiyyatını  tədricən  dirçəltdi,  ona  yeni  nəfəs  verdi.  Qısa  müddətdə  bazar 

iqtisadiyyatına  keçidin  qanunvericilik  bazası  formalaşmağa,  iqtisadi  həyatımızda 

sahibkarlıq fəaliyyəti yaranmağa başladı. 

1995-ci  ildə  müstəqil  Azərbaycan  Respublikasının  ilk  Konstitusiyası  qəbul 

edildi.  Ümummilli  liderin  təşəbbüsü  və  rəhbərliyi  ilə  hazırlanan  bu  ali  sənəd 

Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının qorunması və təmin olunmasında yeni 

mərhələ açdı. 1998-ci ildə Şərqdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv 

olundu. 


Heydər  Əliyev  üçün  müstəqil  Azərbaycan  fəlsəfəsinin  təməlində  azadlıq, 

demokratiya,  iqtisadi  tərəqqi,  sosial  ədalət  və  rifah  dururdu.  Bu  fəlsəfə  onun 

memarı olduğu müstəqil Azərbaycanda öz real əksini tapdı. 

Ulu  öndər  özünün  başladığı  nəhəng  işlərin  uğurlu  icrasını  kimin  təmin  edə 

biləcəyini  də  müəyyənləşdirdi.  Fiziki  imkanlarının  tükəndiyi  bir  vaxtda  həmişə 

inandığı  və  etibar  etdiyi  xalqına  müraciət  ünvanladı:  ―İnanıram  ki,  mənim  axıra 

çatdıra  bilmədiyim  taleyüklü  məsələləri,  planları,  işləri  sizin  köməyiniz  və 

dəstəyinizlə  İlham  Əliyev başa  çatdıra biləcək.  Mən ona özüm  qədər  inanıram  və 

gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm‖. 

Bu  uğurların  əsasını  qoymuş  ulu  öndər  Heydər  Əliyevin  adı  isə  qədirbilən 

Azərbaycan xalqının qəlbində daim yaşayacaqdır. 

İnternetdə: 

www.books.google.com  

Mənbə: AzərTAc

 

 

  

 

  

 

 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   133   134   135   136   137   138   139   140   ...   148


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə