Frazém, klišé, aktualizace V tištěných médiích


Praktická část 5.1 ČernáYüklə 0,53 Mb.
səhifə7/15
tarix17.11.2018
ölçüsü0,53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

5. Praktická část
5.1 Černá


Etymologie slova černá je všeslovanská, jedná se tedy o pojmenování, které vzniklo v rámci daného jazykového systému, čímž je splněn jeden z požadavků na stanovení základní barvy. K černé se mimo jiné váží významy: záporný, provinilý, špinavý, nedostatek světla, tmavý odstín, nelegální. Ve většině případů působí jako opak barvy bílé.47
Frekvence užití přídavného jména černý podle Frekvenčního slovníku češtiny (2004) je po bílé druhá nejvyšší ze základních barev: 20 527. Počet nalezený frazeologických spojení v SYN2000 je nejvyšší ze všech základních barev, a to 18: černá čísla, strefit se do černého, držet černou hodinku, černé na bílém, vidět černě/v černých barvách, černé zlato – „uhlí“, černý muž – „černoch“, černý humor, černá ovce (rodiny), černá listina, černá kniha, černý pasažér, černý Petr, černá skříňka, černá stavba, černé svědomí, černý šerif, černý trh, černý kůň.48
V celkovém srovnání nejfrekventovanější skupina frazémů. Slovní spojení černá hodinka se ve sledovaném období tří měsíců neobjevilo ani jedenkrát. Naopak pět frazémů (černý pasažér, černý trh, černý humor, černá stavba, černá listina) je v desítce nejčastěji užívaných.


Černá čísla

Zajímavá je sémantika tohoto spojení. Frazém černá čísla (hospodaření bez ztráty) v sobě obsahuje kladnou konotaci, na rozdíl od většinového významu slova černý.49 Pojí se nejčastěji se slovesy: dostat se do černých čísel, pohybovat se, vrátit se do černých čísel, vykázat černá čísla.50

Slovní spojení se objevilo třikrát během třech měsíců, pokaždé jako frazém.
Dotaz: čern* w/1 čís*

3 měsíce: 4 záznamů (pro porovnání – 6 měsíců: 14 – 12 měsíců: 28)

Dotřídění: 3

Frazém: 3


Příklady typického užití frazému:

15.05.2007 – (čtk) – str. 04

Firma Petrof loni zvýšila zisk

Petrof tak loni potvrdil návrat do černých čísel po ztrátách z let 2003 a 2004 v souhrnné výši 120 milionů korun


03.05.2007 – (jsm) – str. 02

Tatra je v zisku a představila nový model

Brno – Kopřivnická Tatra je po několika letech opět v černých číslech.
Příklady jiného užití slovního spojení:

– žádné užití ve sledovaném období
Černá hodinka

Výraz s expresivním příznakem neutrálním až příznivým. Večerní kolektivní (přátelská nebo rodinná) beseda potmě před rozsvícením s vyprávěním a přátelskou atmosférou (např. Rád vzpomínám na ty černé hodinky strávené s přáteli na chatě).51

Frazeologické slovní spojení se neobjevilo ani jednou během třech měsíců. Pro srovnání, za období dvanácti měsíců se pouze třikrát. Je tedy možné říci, že na stránkách MF DNES je velmi málo frekventované.
Dotaz: čern* w/1 hodin*

3 měsíce: 3 záznamů (pro porovnání – 6 měsíců: 7 – 12 měsíců: 11)

Dotřídění: 0

Frazém: 0


Příklady typického užití frazému:

19.01.2007 – (vj, tš) – str. 01

Vichr trhal dráty a ničil střechy

Rozdali jsme na stoly svíčky,“ líčil černou hodinku po vypadnutí proudu majitel restaurace a penzionu Pavel Ptáček.


Příklady jiného užití slovního spojení:

– žádné užití ve sledovaném období
Černá kniha

Slovník české frazeologie a idiomatiky uvádí trojí možnou interpretaci: 1. ve středověku kniha se zápisy o výsleších na mučidlech 2. ve staré škole soupis záznamů o žákovských poklescích 3. sborník diplomatických dokumentů o určité otázce obviňující druhou stranu52

Slovní spojení se objevilo během třech měsíců celkem dvanáctkrát, z toho jedenkrát jako frazém. V deseti případech nalezený článek zmiňuje film holandského režiséra Paul Verhoevena Černá kniha. Děj filmu je zasazený do let 1944–1945 a vypráví příběh židovské dívky Rachel, jež se ukrývá v okupovaném Holandsku. Poté, co je svědkem masakru celé své rodiny, se připojí k domácímu hnutí odboje. Dostane za úkol napojit se na velitelství gestapa tím, že svede šarmantního německého kapitána.53 Z popisu děje filmu není možné jednoznačně usuzovat, zda se jedná o frazematické užití či nikoliv.
Dotaz: čern* w/1 knih*

3 měsíce: 14 záznamů (pro porovnání – 6 měsíců: 15 – 12 měsíců: 24)

Dotřídění: 2

Frazém: 1


Příklady typického užití frazému:

13.06.2007 – (ČTK, zah) – str. 08

Rudý teror vzal životy milionům

Podle odhadů Černé knihy komunismu zahubily komunistické režimy ve světě okolo sta milionů lidí.


19.04.2007 – LUKÁŠ MACEK – str. 09

Nové pověsti galskéČernou knihu komunismu, nejucelenější práci o zločinech komunismu a světový bestseller, sepsali Francouzi.
Příklady jiného užití slovního spojení:

11.06.2007 – (tum) – str. 05

Verhoevenův vysněný snímek

Černá kniha je válečný thriller, který byl inspirován skutečnými událostmi.


Černá listina

Seznam osob, institucí, proti nimž se z nějakých důvodů uplatňují určité sankce (např. seznam firem, s nimiž je zakázáno obchodovat).54

Desátý nejfrekventovanější frazém ze sledovaného vzorku. Slovní spojení se objevilo patnáctkrát během tří měsíců, pokaždé jako frazém. Jedenkrát v titulku.


Dotaz: čern* w/1 listi*

3 měsíce: 15 záznamů (pro porovnání – 6 měsíců: 23 – 12 měsíců: 40)

Dotřídění: 15

Frazém: 15


Příklady typického užití frazému:

30.06.2007 – MNISLAV ZELENÝ–ATAPANA – str. 07

Já nejsem já, já jsem lid

Venezuelané se mezi sebou začínají bát mluvit nahlas, neboť by se mohli ocitnout na černé listině; ostatně v „terénu“ působí řada provokatérůudavačů.


30.06.2007 – (iDNES) – str. 06

Putinovo letadlo se ocitlo na černé listině EU

Brusel – Osobní letoun nejmocnějšího muže Ruska je na černé listině Evropské unie. Speciál Il–96–300 prezidenta Vladimira Putina totiž patří aeroliniím Rossija, jejichž stroje nesmí přistávat v zemích EU.
Příklady jiného užití slovního spojení:

– žádné užití ve sledovaném období
Černá ovce

Také prašivá ovce, nepříznivé až hanlivé označení. Člověk, zpravidla člen rodiny, jiného kolektivu nebo společenství, který má (právem či neprávem) v rámci tohoto kolektivu či mimo něj pověst nezdárného, špatného člověka a kterým ostatní opovrhují, odsuzují ho, popřípadě ho i izolují a bojkotují.

Slovní spojení se objevilo během třech měsíců dvakrát, v obou případech jako frazém.
Dotaz: čern* w/1 ovc*

3 měsíce: 2 záznamy (pro porovnání – 6 měsíců: 9 – 12 měsíců: 37)

Dotřídění: 2

Frazém: 2


Příklady typického užití frazému:

07.05.2007 – LUDĚK NAVARA – str. 08

Dědeček kolaborant?

* Věděla jste už jako dítě, že váš děd je v Československu považován za jakousi černou ovci?


16.04.2007 – MARTIN KOMÁREK – str. 11

Zlatý padák pro Jiřího Čunka

Premiér však neví, jak černou ovci vystrnadit. Lidovci totiž až dosud na všech zasedáních svého předsedu podrželi.
Příklady jiného užití slovního spojení:

– žádné užití ve sledovaném období
Černá skříňka

Původně zařízení zaznamenávající informace o průběhu letu, dnes také bezpečnostní zařízení automobilů a dalších dopravních prostředků55 (například tramvají, viz níže).

Slovní spojení se objevilo během třech měsíců celkem šestkrát, z toho pětkrát jako frazém. Formulace „dispečeři stahují data z černých skříněk“ v ukázce svědčí patrně o důvěře autora v technickou erudovanost čtenářů.
Dotaz: čern* w/1 skříň*

3 měsíce: 6 záznamů (pro porovnání – 6 měsíců: 9 – 12 měsíců: 20)

Dotřídění: 5

Frazém: 5


Příklady typického užití frazému:

29.06.2007 – PETR JEŽEK – str. 01

Tramvaje v Plzni zpomalily

Dispečeři náhodně stahují data z černých skříněk


28.06.2007 – PAVLA ONDRUŠKOVÁ – str. 07

Kambodža: Tragédie české rodiny

To je ale pouhá spekulace, černá skříňka letounu An–24 byla odeslána k prozkoumání do Ruska.
Příklady jiného užití slovního spojení:

– žádné užití ve sledovaném období
Černá stavba

Stavební práce podnikaná bez (zákonného) povolení, případně její výsledek.56

Devátý nejfrekventovanější frazém ze sledovaného vzorku. Slovní spojení se objevilo dvacetkrát během třech měsíců; v osmnácti případech jako frazém, třikrát v titulku.


Dotaz: čern* w/1 stavb*

3 měsíce: 20 záznamů (pro porovnání – 6 měsíců: 31 – 12 měsíců: 53)

Dotřídění: 18

Frazém: 18


Příklady typického užití frazému:

22.06.2007 – PAVLA ONDRUŠKOVÁ – str. 02

Prodával černou stavbu

Majitel rodinného domu v Tetčicích načerno postavil dům a chtěl na něj získat od stavebního úřadu povolení až zpětně.


23.05.2007 – (fil) – str. 01

Třebová: pokuta za černou stavbu

„Je nepříjemné, že jsme museli porušit stavební zákon, ale vzhledem k tomu, aby lanové centrum mohlo sloužit během léta, to byl nezbytný krok,“ říká starosta České Třebové Jaroslav Zedník.
Příklady jiného užití slovního spojení:

– žádné užití ve sledovaném období
Vidět černě/v černých barvách

Frazém Vidět černě je příkladem jednoho z významů slova černý, a to„neoptimisticky“. Antonymní barva v tomto případě není barva bílá, ale růžová (srov. vidět růžově, v růžových barvách).57

Slovní spojení se objevilo třikrát během tří měsíců, pokaždé jako frazém. Článek Krajská rada bojuje s nezdary (viz níže) je příkladem volné vazby mezi lexémy, tvořícími frazém. Narozdíl od frazémů lexikálních, u kterých nelze vložit další slova mezi lexémy, tento frazém je příkladem volné vazby, jehož možnosti zapojení do věty jsou poměrně široké.
Dotaz: čern* w/1 vid*58

3 měsíce: 31 záznamů (pro porovnání – 6 měsíců: 65 – 12 měsíců: 138)

Dotřídění: 3

Frazém: 3


Příklady typického užití frazému:

20.06.2007 – (ver) – str. 03

Univerzita přijde o peníze, bude muset šetřit na vědě i studentech

Tak černě vidí osud zlínské vysoké školy ministryně školství Dana Kuchtová.


28.04.2007 – MARKÉTA BUŠKOVÁ – str. 03

Vodácké centrum půjčuje i kola

„Berounka je sjízdná celoročně, letos to ale vidíme černě.“
10.04.2007 – DAVID PŮLPÁN – str. 03

Krajská vláda bojuje s nezdary

Není fér ale vidět působení krajské vlády jen černě.
Příklady jiného užití slovního spojení:

– žádné užití ve sledovaném období
Černé na bílém

Důkaz pravdy, hmatatelný důkaz. Odvozuje se z Goethova Fausta. Dostat něco černé na bílém, něco překvapivého nebo vzbuzujícího pochybnosti, co je však zachyceno v písemné nebo tištěné podobě a proto potvrzené, zaručené, nepochybné nebo závazné.59

Poměrně často užívané slovní spojení, během třech měsíců se objevilo celkem jedenáctkrát, z toho devětkrát jako frazém.
Dotaz: černé w/5 bílém

3 měsíce: 13 záznamů (pro porovnání – 6 měsíců: 29 – 12 měsíců: 43)

Dotřídění: 11

Frazém: 9


Příklady typického užití frazému:

28.06.2007 – (dp) – str. 01

Kdo otočil dálnici? My ne, tvrdí Mýto

Kuloárově jsme vždycky říkali, že nám je v podstatě jedno, kudy silnice povede. Teď jsme jim to dali černé na bílém.


Příklady jiného užití slovního spojení:

08.06.2007 – (tum) – str. 04

Výstava rodáka Kyncla končí

Vydával časopis Schwarz auf Weis (Černé na Bílém), který reflektoval českou nezávislou a exilovou výtvarnou scénu a zařazoval ji do evropského kontextu.
Černé svědomí

Též špatné, zlé, nečisté svědomí. Znepokojující lidský pocit, vědomí viny, chyby ( třeba i zjevně nebo veřejně neprokázané), pocit zanedbání odpovědnosti ap. (čímž došlo k něčemu nežádoucímu, k škodě ap.).60

Slovní spojení se objevilo dvakrát během třech měsíců, v obou případech jako frazém.
Dotaz: čern* w/5 svědom*

3 měsíce: 2 záznamy (pro porovnání – 6 měsíců: 6 – 12 měsíců: 16)

Dotřídění: 2

Frazém: 2


Příklady typického užití frazému:

0.05.2007 – MAGDALENA SODOMKOVÁ – str. 06

Klan Giertychů už děsí i konzervativní Poláky

Otec a syn jsou totiž jejich černým svědomím.


Příklady jiného užití slovního spojení:

– žádné užití ve sledovaném obdobíČerné zlato

Uhlí, jako důležitý energetický zdroj i předmět obchodu.61

Slovní spojení se objevilo během třech měsíců třikrát, vždy jako frazém. Jedenkrát se slovní spojení objevilo v titulku. Význam byl – nejspíše – pokaždé jiný. Zatímco v prvním případě (viz ukázky níže) rozuměl autor černým zlatem ropu, ve druhém rašelinu a ve třetím to ze samotného textu nelze z určitostí říct62. S černým zlatem coby metaforou pro uhlí se vůbec nesetkáváme.


Dotaz: čern* w/5 zlat*

3 měsíce: 16 záznamů (pro porovnání – 6 měsíců: 36 – 12 měsíců: 69)

Dotřídění: 3

Frazém: 3


Příklady typického užití frazému:

30.06.2007 – MNISLAV ZELENÝ–ATAPANA – str. 07

Já nejsem já, já jsem lid

Politici Latinské Ameriky se k němu do Caracasu slétají jako včely na rozkvetlou louku, neboť cítí ropu a slevy. Černé zlato se v Chávezových rukách stalo bičem a cukrem (…)


26.05.2007 – ANTONÍN PELÍŠEK – str. 03

„Černé zlato“ léčí a vydělává

Jihočeský kraj – Jihočeši chtějí zpeněžit své černé zlato. Mají obrovské zásoby rašeliny.
20.04.2007 – str. 06

Exotická Malajsie v centru města

Národní parky mají také mnoho co nabídnout, seznámíte se i s čínskou pochoutkou – jedlá ptačí hnízda, vyprávět se bude i o bohatém království Brunej, kde se těží černé zlato, a o dalších místech.
Příklady jiného užití slovního spojení:

– žádné užití ve sledovaném období
Trefa/trefit do černého

Slovník české frazeologie nabízí dvě interpretace: 1. přímý zásah do středu terče při střelbě 2. velký (zpravidla osobní) úspěch, zisk, štěstí.63 Též hlavní trefa.

Slovní spojení se objevilo šestkrát během třech měsíců, z toho čtyřikrát jako frazém. V reportáži z návštěvy Zlína citovaný Jiří Paroubek uvádí trefovat do černého v původním nepřeneseném významu – zasáhnout střed terče. Do Černého trefil i útočník FC Blšany.
Dotaz: čern* w/5 *tref*

3 měsíce: 15 záznamů (pro porovnání – 6 měsíců: 18 – 12 měsíců: 37)

Dotřídění: 6

Frazém: 4


Příklady typického užití frazému:

23.06.2007 – Jan Šebelka – str. 04

O křížovém výslechu i sinicích

Vzal jsme si sebou svou propadlou občanku, neb jsem sdostatek podezíravý a čekal obstrukce. Trefa do černého!


13.06.2007 – (mm) – str. 05

Mistr mezi šipkaři hospodské sázky odmítá

Navzdory tomu, že se šipky z hospodské kratochvíle stále víc mění v regulérní sport, vsadit v tuzemsku na profesionální kariéru není trefou do černého.
Příklady jiného užití slovního spojení:

31.05.2007 – (ill) – str. 02

Paroubek ve Zlíně kritizoval vládu

Kromě Zlína navštívil včera předseda ČSSD také Českou zbrojovku v Uherském Brodě. Kromě jednání s vedením firmy si vyzkoušel i tamní výrobky. A velmi si je pochvaloval. „Trefoval jsem se do černého, což je velmi dobrá vizitka zbrojovky,“ řekl Paroubek.


18.06.2007 – PETR BÍLEK – str. 06

Blšany po kanonádě předhonily Ústí

Novák pálil doprostřed branky, ale trefil nohy gólmana Černého.

Černý humor

Šibeniční/kriminální humor, kanadský žert/žertík. Veselost se smyslem pro humor drastického až cynického rázu (často se inspirující tragickými skutečnostmi).64

Slovní spojení se objevilo během třech měsíců šestadvacetkrát, vždy jako frazém. Je šesté v pořadí nejfrekventovanějších. Setkáváme se stupňováním intenzifikace „černočerný“.
Dotaz: čern* w/1 humor*

3 měsíce: 26 záznamů (pro porovnání – 6 měsíců: 68 – 12 měsíců: 128)

Dotřídění: 26

Frazém: 26


Příklady typického užití frazému:

16.06.2007 – str. 30

ZAOSTŘENO NA

A tak si tu dala rande brutalita s černočerným humorem a Titus servírující v kuchařské čapce pokrm ze zavražděných se stává rodným bratrem Hannibala Lectera.


22.05.2007 – (ČTK, lib) – str. 02

Urban pokřtil novou knihu hokejových vtipů

„Je to ale spíš černý humor. Je tam trochu víc krve, zatímco sexu se tam tentokrát moc nevešlo,“ řekl Urban.
Příklady jiného užití slovního spojení:

– žádné užití ve sledovaném obdobíČerný kůň

Patří mezi slovní spojení, která lze označit v současném jazyce za neologismy. Zajímavá je sémantika tohoto spojení, černý kůň (t.j. nadějný případ) v sobě obsahuje kladnou konotaci, na rozdíl od většinového významu slova černý. Naproti tomu bílý kůň (tj. při podvodu zneužitý člověk) obsahuje konotaci zápornou, na rozdíl od většinového významu slova bílý.65

Slovní spojení se objevilo devětkrát během třech měsíců; čtyřikrát jako frazém a jedenkrát také v titulku.
Dotaz: čern* w/1 kůň*, čern* w/2 koně*

3 měsíce: 15 záznamů (pro porovnání – 6 měsíců: 56 – 12 měsíců: 104)

Dotřídění: 9

Frazém: 4


Příklady typického užití frazému:

19.06.2007 – VLADIMÍRA ŠUMBEROVÁ – str. 07

Londýn draží za miliardy

Mezi další černé koně Sotheby’s patří například autoportrét Francise Bacona z roku 1978, (…)


27.06.2007 – LUKÁŠ HRON – str. 02

Já a černý kůň? Jen řeči

Že jsem podle někoho černý kůň Wimbledonu? To jsou jen řeči. Sice potěší, ale nic víc. Budu rád, pokud svých výhod letos využiju.
Příklady jiného užití slovního spojení:

15.05.2007 – PAVLA ŠVÉDOVÁ – str. 01

Cena léků: rozdíl i 160 korun

S tím souhlasí i magistra v soukromé lékárně U Černého koně v Berouně.
Černý pasažér

Také slepý pasažér, používá se také v přechýlené podobě. Osoba cestující ve veřejném dopravním prostředku hromadné dopravy bez jízdenky (a to zpravidla vědomě, záměrně).66

Slovní spojení se objevilo sedmadvacetkrát během třech měsíců, vždy jako frazém. Černý pasažér byl také ze sledovaného souboru nejčastějším frazémem v titulku článku – celkem jedenáctkrát. Mirek Topolánek v rozhovorech Michaely Jílkové a Viliama Bucherta (viz níže) dosáhl kontextové aktualizace, když označení černý pasažér použil pro lidi zneužívající systém sociálního zabezpečení.
Dotaz: čern* w/1 pasažé*

3 měsíce: 27 záznamů (pro porovnání – 6 měsíců: 52 – 12 měsíců: 92)

Dotřídění: 27

Frazém: 27


Příklady typického užití frazému:

5.06.2007 – IVANA KARÁSKOVÁ – str. 01Černí pasažéři zaplakali

Revizoři při sobotním nočním zásahu chytili 173 lidí bez platné jízdenky


05.06.2007 – str. 12

Když to neprojde? Co je vám do toho!

Dovedu si představit, že občané pochopí, že ty změny se jich nijak sociálně nedotýkají. Někteří černí pasažéři pochopí, že už s nimi ty systémy nepočítají.
10.05.2007 – ANTONÍN PELÍŠEK – str. 01

Černí pasažéři měli černý den

V Českých Budějovicích si revizoři počíhali na cestující bez jízdenek, za dvě hodiny jich chytili 52


07.04.2007 – VILIAM BUCHERT – str. 12

Bez reforem vláda padne

Řekl jste, že je to nastaveno tak, aby to zaplatili takzvaní černí pasažéři, kteří zneužívají sociální dávky (…)


Černý Petr

Druh karetní hry a žaludské eso v této hře, které přináší prohru, zbude–li hráči jako poslední jediná karta; v obrazných kontextech symbol smůly, prohry, nezdary67

Slovní spojení se objevilo během třech měsíců šestkrát; pokaždé jako frazém, třikrát v titulku.


Dotaz: čern* w/1 Petr*

3 měsíce: 41 záznamů (pro porovnání – 6 měsíců: 80 – 12 měsíců: 134)

Dotřídění: 6

Frazém: 6


Příklady typického užití frazému:

29.06.2007 – str. 32

Mostecká nemocnice Černého Petra nedrží

Takže Vám nyní Černého Petra vracím a jestli chcete, můžete opět rozdávat.


09.06.2007 – MARTIN MUTL – str. 08

Komu zůstane černý Petr?

Hartvíkovicím nemusí k záchraně v divizi stačit ani plný bodový zisk ze dvou posledních zápasů
Příklady jiného užití slovního spojení:

06.04.2007 – (zk) – str. 03

Klub představí Miloše Formana

Začne tuto neděli v 18 hodin v městském muzeu filmem Černý Petr.
Černý šerif

Člen soukromé bezpečnostní agentury, služby (oblečený v černé uniformě). Používá se v běžném vyjadřování. Členové této ochranné služby nosí často jako odznak své příslušnosti různě tvarovanou šerifskou hvězdu nebo odznak jí připomínající (tyto agentury vznikly nápodobou služeb západních, zejména amerických).68

Slovní spojení se jako frazém objevilo během třech měsíců jedenkrát. Při dlouhodobém srovnání (během dvanácti měsíců celkem šestkrát) je patrné, že se jedná o velmi řídce užívané slovní spojení.
Dotaz: čern* w/1 šerif*

3 měsíce: 1 záznam (pro porovnání – 6 měsíců: 1 – 12 měsíců: 6)

Dotřídění: 1

Frazém: 1


Příklady typického užití frazému:

17.04.2007 – LUCIE KOŘISTOVÁ, Robert Oppelt – str. 01

Lidé plní Svatého Víta. Zvládne to?

Návštěvníky chrámu pohlídají černí šerifové


Příklady jiného užití slovního spojení:

– žádné užití ve sledovaném období
Černý trh

Černý/pokoutní obchod. Sféra oběhu zboží, ve které se pokoutně, nezákonně uskutečňuje koupě a prodej za vysoké ceny úředně nekontrolované. 69

Čtvrtý až pátý nejčastěji užívaný frazém za sledovaného vzorku. Slovní spojení se objevilo sedmadvacetkrát během třech měsíců, vždy jako frazém.
Dotaz: čern* w/5 trh*

3 měsíce: 32 záznamů (pro porovnání – 6 měsíců: 79 – 12 měsíců: 147)

Dotřídění: 27

Frazém: 27


Příklady typického užití frazému:

10.06.2007 – MNISLAV ZELENÝ–ATAPANA – str. 07

Já nejsem já, já jsem lid

Nezbývá než jít na černý trh, na němž se obchoduje až se šedesáti produkty základního spotřebního koše.


13.06.2007 – str. 12

TIP DNE


Kokain

George Jung byl jedním ze zakladatelů černého kokainového trhu v USA a v 70. letech patřil k největším zákazníkům kolumbijských drogových kartelů.


Příklady jiného užití slovního spojení:

– žádné užití ve sledovaném období
Černý muž

Slovní spojení černý muž, jako opis slova „černoch“, se neobjevilo ani jedenkrát ve sledovaném období.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə