Hyrje Ndryshimi i skenarit të ekonomisë botërore 2


Model i Politikes Regjionale (nenkombetare)Yüklə 0,89 Mb.
səhifə16/20
tarix14.09.2018
ölçüsü0,89 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Model i Politikes Regjionale (nenkombetare)Ne kohen t, mikroregjioni posedon tiare te cilat ika trasheguar nga koha para se të krijoheshin asetet te cilat ishin të rendesishme po aq sa jan edhe tani, dhe ishin mobile pergjat hapesires. Keto tipare perfshijn resurset, kapacitetet, institucionet, dhe nje grumbull politikash, ndermarrjet konkurrenca e te cilave mbetet ne poziten e aseteve të paprekshme pronesore portofolio, te cilat kryesisht perdoren në percaktimet te ndryshme. Terheqja e ndonje regjioni dhe aktivitetet konkurruese të vendosura në të, do të varen në një shkall nga tiparet të cilat provojne dhe nevoiten në ndermarrjet investuese në të dyjat, ne termat e pergjithshme dhe specifike të industries, relativisht ne vendosjet e tjera ne lokacione. Politikat pastaj varen ne aftesin e krijuesve relevant the autoriteteve, qofshin ato mbikombetare, kombetare ose nenkombetare, të nderrojne Shumen e tipareve të regjionit, të bëjnë atë mjaftueshmerisht terheqese ti nxisim aktivet me vler dhe të dobishme të investimeve specifike te vendosura në ate regjion. Tiparet e mikroregjioneve mund ti perdorim sit e klasifikuara ne pese kategori keto janë: resurset bazike te ekonomis regjionale, lindja e beneficioneve të cilat vijnë nga prezenca e industrive ne drejtim te rrjedhes dhe ne drejtim te kundert dhe firmat paralele, karakteristikat e kerkeses duke perfshir madhesin e tregjeve te cilet mund te sherbejnë si konkurrent në regjion, kontributi I kushteve locale I eficiences menaxheriale dhe biznesi miqesor I ambientit tregtare. (Gray 1995). Keto 5 dimensione do ti pershkruajme ne detaje dhe pergjegjesi për secilen kategori te politikave qeveritare të identifikuara.

  1. Resurset bazë të ekonomis regjionale duhet të jenë zgjeruar nga drejtimi neoklasik, I cili fokusohet ne shprendarjen e resurseve natyrore, që përfshin të gjitha llojet e aseteve të krijuara të cilat janë të vendosura Brenda asja ekonomie. Keto asete përfshir aksionet më vone merren nga qeveria si p.sh në drejtim të taksave incentivavecilesia e institucioneve locale dhe infrastruktura fizike dhe tregtare e disponueshme. Ky dimension është një zgjerim I idesë së resurseve bazë mbështetet ne modelin e avancimit të faktoreve të tregtis ndërkombetare, që perdoret në teorit e resurseve bazë të firmave (Barney 1991). Resurset bazë janë trashegimi e madhe nga e kaluara, dhe reflektojne si dyjat asetet e krijuara dhe natyrore. Ne rastin e permiresimit dhe rritjes se llojeve të resurseve si p.sh kualifikimi I fuqisë puntore, institucionet dhe infrastruktura, kjo mund të përmbushet vetem në periudha të gjata kohore.

  2. Eficienca e industrive në rrjedha dhe kunder rrjedhes dhe firmat paralele mund të rrisin eficiencen e ndonjë aktiviteti sepse më lëhtesi nga ndonje informacion mund të transferohen dhe ndermjetsojnë mirë dhe sherbimet mund të tregtohen Brenda regjionit. Firmat paralele ose ato të ngjashme kanë ofert të mirë në esencë te cilat janë në fazen e njëjtë të prodhimit ose aktivitetit. Ato mund të kene tipare të njëjta dhe mund të bëhën konkurrente të drejtpërdrejta në atë qe ato ofrojnë process alternative pra të njëjtat gjera dhe perdorin aktivitetin e fokusuar. Ato prodhojnë duke perdorur inpute të njëjta dhe kane nevojë për infrastruktur të njëjtë. Afersia e numrit të firmave paralele është e mundëshme të përfitohet dhe të gjeneroj ekonomi të reja grumbulluese. Kjo është ajo që parashihet që benefitet eksternale të cilat perfitohen nga grumbullimi të jënë në raport pozitiv me prezencen e firmave në rrjedha dhe jasht rrjedhave eficiente, kjo nënshenohet si rendesi e integrimit vertical, me metodat modern të prodhimit. Prezenca e tri llojeve të firmave kontribuan ti ul kostot e prodhimit dhe të skicojë cilesin dhe besuëshmerinë e produkteve finale ekzistuese të reja. Aleanca në hulumtime dhe zhvillimë është e mundur të caktoj periudhen inovatore, dhe të rrisin kualitetin e inovacioneve të reja të cilat kerkojnë teknologji plotësuese. Tiparet e ketyre industrive specifike janë thellesisht të trasheguara dhe do të jetë veshtirë, nëse nuk është e pamundur për qeverin të krijojë Brenda horizontit të kohes një project investimit individual. Grumbullimet e till aka mundesi të jenë të qmueshme njohurit e medha intensive të industrisë dhe kostoja e lart e transaksioneve të hapesirës ose mësimet. Ky observim gjen mbeshtetje tek tendeca qëndrore dhe aktivitetet e ngjashme.

  3. Karakteristikat e kërkesës përfshire konceptin e Porterit (1990) për këkrkesat e konsumatoreve. Brenda dobis industrial ky concept mes konsumatoreve japonez, europian dhe amerikes veriore ka humbur shumë forcen sepse suksesi japonez në rritjen e konsumatoreve, nivelet e pritjeve me vemendjen në besueshmerinë e produkteve dhe sherbimeve pos shitjes. Megjithate ndryshimet në kërkesen e konsumatoreve po ndryshojnë në mes vendeve sipas biznese të tyre dhe kulturës së konsumatoreve, dhe niveleve të industrializmit. Karakteristikat e tregut janë të rëndesishmë, ato përfshijnë nurmin e grumbullimeve dhe shijet e konsumatorit potencial të cilët mund të sherbehen nga njesit e produkteve në hapësiren regjionale. Kështu që regjioni nënkombetar që është pjesë ose ka mundësi të lehtë për të hyrë në të, treg të madh të lulezuar nga pasuritë e rrjetit të konsumimit dhe transportit të mirë, do te kemi avantazh nga regjionet konkurruese të cilave ju mungojnë këto lehtësi. Ky përcaktues poashtu kërkon identifikim të rëndesisë së rolit të marketingut dhe shprendarjes në disa vende individuale të cilat nuk e posedojnë tregun me madhesi të mjaftueshmë për autorizim të njësis së produktit. Ndikimi I qeverisë këtu mund të konsiderohet më I vogel.

  4. Kontributi I regjionit në eficiencen menaxheriale ka dy burime. I pari se cili është rivaliteti në mes firmave konkurruese në regjion, kjo nxitet nga pranimi I subvencioneve nga jasht, nga politikat makroregjionale të dala nga autoritetet e regjioneve të cilat promovojnë avantazhet krahasuese të regjioneve. Së dyti roli I veqorive shoqërore përfshir dy kulturat dhe infrastrukturat institucionale në disponim të tilla si sistemet educative dhe innovative, ligjet që mbrojnë të drejtat pronësore, rrjet të mirë të komunikimit, dhe sistemi financiar I klasifikuar. Disa aspekte të ketij dimenzioni mund të zhvillohen në terma mesatarnga biznesi miqësor qeveritar vecanerisht më edukim teknologji dhe inovacione.

  5. Së fundi mjedisi tregtar pershkruan rrethanat me te cilat operojn bizneset midis regjioneve. Ndryshimet në politikat stabilizuese ndërkombetare perfshihen në mjedisin tregtar, se bashku me etiken institucionale dhe rrethanat. Në shumë terma mjedisi tregtar mund të shifet si shakll reflektuese e shoqerive – apo edhe jo- në sektorin e biznesit të sigurimit të të ardhurave dhe resurseve, që nevojiten zbatim I programeve ekonomike si p.sh mjedisi ekologjik, shëndetësia, mbrojtia etj. Me fjal të tjera lidhshmeria nga Gray 1995, mjedisi tregtar përfshin shkallën në të cilën qeveria kombtare apo ndërkombetare mund të limitojë lirin e aksioneve në pjes të korporatave dhe I mban ato në sjellje dhe standard tjera të cilat janë shum rigoroze dhe kushtojnë më shumë se kerkesa e tregjeve.

Njëkohesisht kjo përkrahe inovacionin që qeverit me llojllojshmeri të aksioneve mund të ndihmojnë që të lehtesohen operacionet eficinete të tregjeve nga furnizimet më të mira publike, nga promocioni I punës fleksibile të tregjeve dhe nga bindjet e fuqishme të politikave konkurruese. Mjedisi tregtar si concept mund të konceptualizohet ne termat e neto taksave te ngarkuara. Neto taksat e ngarkuara destinohen sit e ardhura shtetrore të rritura nga kontributi I sektoreve biznesor dhe ndonjë shpenzim I mbledhur *(sikur kostot e rregulluara shtetrore) dhe programet e kujdestaris së beneficioneve të puntoreve të ngarkuara më të, me pak vlera e te mirave publike e furnizuar nga benefitet. Ngarkesa e neto taksave po duket të jetë më e madhe se ne vendet regjionet në të cilat synimet shoqerore po krijojne nje mireqenie shtetrore. Neto taksat e ngarkuara po duken në aktivitetet specifike, në varesi nga infrastruktura e ofruar dhe tjera beneficione nga ku aktivitetet specific fiscal I insentivave, reduktimi I rregullave të ashpera dhe ndonjë proteksionizmi I ardhur nga konkurrenca e huaj. Duke I japur rëndesi zhvillimit të grupeve ndërkombetarenje strategji është tërheqja e drejtimit të korporatave ne lemi te vecant të aktivitetit apo alternativave të krijimit bazik te operacioneve magnetike dhe burime te benefiteve te spinofit të lidhjeve.neto taksat mund te shihen si menyr kryesore nga e cila autoritetet regjionale mund të ndikojnë në konkurrencen e firmave ose ndonje industrie dhe berja e aseteve te palevizeshme atraktive për mobilitet të investuesve. Kategorit e tipareve përfshirë një – ambientin tregtar I cili ndikon shpejt në ndryshimin e politikave qeveritare dhe dy – resurset.Baza dhe kontributi i regjionit ne eficiencen menaxheriale – që mund të krijohen mund të përgjigjen ngadalë.Qëndrimet e dy kategorive nuk mund të ndikohen nga politika qeveritare Brenda kornizes kohore të një investimi të vetëm. Duke marrë parsyshë ndryshimet e ngadalshme në ambientin tregtar, termetet e shkurtera efektive te instrumenteve të përgjithshme të qeveris është strikt e kufizuar .asetet e sigurta pas terheqjeve janë të dukshme si aktivitete apo produkte specifike: këto projekte specifike insentivat e taksave dhe benefiteve që derivohen nga grumbullimet janë pjeserisht të rëndesishme.
  1. Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə