Microsoft Word A1 Consolidated ifrs report 2013 aze docxYüklə 1,24 Mb.

səhifə28/40
tarix14.09.2018
ölçüsü1,24 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   40

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər (davamı) 

(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər milyon Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

(49) 


16 Birgə nəzarət altında olan müəssisələrə investisiyalar (davamı) 

 

31 dekabr 2012-ci il tarixinə Qrupun digər birgə müəssisələrdə həm fərdi, həm də məcmu şəkildə əhəmiyyətli olmayan payları  və onlar üzrə ümumi maliyyə  məlumatı, o cümlədən cəmi aktivlər, öhdəliklər, gəlirlər və 

mənfəət və ya zərər, aşağıdakı cədvəldə təqdim edilir: 

 

Adı 

Cari 

aktivlər

 

Uzun-

müddətli 

aktivlər

Cari 

öhdə-

liklər

Uzunmüd

-dətli 

öhdə-

liklər

Gəlir

Mənfəət/ 

(zərər)

 

İştirak 

payı (%)

 

Təsis 

edildiyi ölkə

  

  

 

Azəri-Fuqro − 

− 

− − 1 − 60% 

Azərbaycan 

BosŞelf LLC 

20 


(18)


− 70  − 90% 

Azərbaycan

Azturqaz 

− 1 (1)


− 1 − 50% 

Azərbaycan

Oil and Gas Proservice 

11 


− (2)

− 5 3 


30% 

Azərbaycan

Ekol Mühəndislik xidmətləri 6 10 (2)

− 17  − 51% 

Azərbaycan

Caspian Şipyard Company 

13 (1)− 25  7 

20% 


Azərbaycan

SOCAR KPS (14)− 6 − 50% 

Azərbaycan

SOCAR-UGE 1 

12 


(3)

− 

− (2) 97% 

Azərbaycan

Sarmatia 1 

− (1)


− 

− 

− 27%  Polşa SOCAR Baglan LLC 

− 16  (9)

(10)

− (2) 


51% 

Azərbaycan 

AGRI LNG Project 

Company SRL 

− 

− − 

− 

− 33% Rumıniya 

SOCAR CAPE 

− (3)


− 9 − 51% 

Azərbaycan 

Star Gulf FZCO (11)

− 19  (1) 

80%  BƏƏ 

SOCAR Foster Viler 

mühəndislik xidmətləri 1 

− (1)


− 1 − 65% 

Azərbaycan 

  

 

  

  

  

 

Cəmi 71 56

(66)

(10)

154 

  

  

 

 Qrupun payı 50 faizdən çox olan və sahibkarlar tərəfindən birgə  nəzarət altında olan investisiyalar birgə 

nəzarət altında olan müəssisələrə investisiyalar kimi tanınır. 

 

2013-cü il ərzində Qrup SOCAR Ümid MMC və Azərbaycan Rigs MMC birgə  nəzarət altında olan müəssisələrin nizamnamə kapitalına, müvafiq olaraq, 84 AZN (2012-ci il: 38 AZN) və 19 AZN (2012-ci il: 

sıfır) məbləğində əlavə vəsaitlər yatırmışdır. 

 

2013-cü ilin iyul ayında Star Gulf FZCO ilə bağlı  səhmdarların müqaviləsi dəyişdi və ARDNŞ bu birgə müəssisə üzrə nəzarəti əldə etdi (ARDNŞ tərəfindən heç bir ödəniş edilmədən). Nəticədə, Star Gulf FZCO 

və “BosŞelf” MMC (Star Gulf FZCO-nun burada 50 faiz  iştirak payı var) ARDNŞ-nin törəmə müəssisələrinə 

çevrilmişdir. (Qeyd 36) 

 

2013-cü ilin ikinci yarısı ərzində Qrupun törəmə müəssisəsi SOCAR Overseas SOCAR Petroleum-da qalan 49 faiz iştirak payını əldə etmişdir və nəticədə bu şirkət üzərində nəzarət əldə olunmuşdur. (Qeyd 36) 

  

2013-cü ilin iyul ayında Qrup asılı müəssisəsi olan SOCAR International DMCC-də qalan 50 faiz  səhmləri əldə etmişdir. Nəticədə, SOCAR İnternational DMCC-nin SOCAR Aurora Terminal-a 30 AZN məbləğində 

investisiyası Qrupun birgə müəssisəsi kimi tanınmışdır. (Qeyd 17, 36) 

 

Bir neçə birgə nəzarət altında olan müəssisədə Qrup səsvermə hüquqularının yarısından çoxuna sahibdir. Bu müəssisələrin bütün əhəmiyyətli qərarlarının qəbul edilməsi üçün bütün səhmdarların yekdilli razılığı tələb 

olunur.  

 

Qrup Azərbaycan Rigs MMC-də 10 faiz səsvermə hüquqlarına sahibdir. Bu müəssisənin bütün əhəmiyyətli qərarlarının qəbul edilməsi üçün bütün səhmdarların yekdilli razılığı tələb olunur. 

 

 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər (davamı) 

(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər milyon Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

(50) 


17 Asılı müəssisələrə investisiyalar 

 

Qrupun asılı müəssisələrdəki investisiya qoyuluşlarının balans dəyərinin hərəkəti aşağıdakı  cədvəldə göstərilir: 

 

 Qeydlər2013 2012

 

 

1 yanvarda balans dəyəri

1,157 1,186

Asılı müəssisələrə investisiyalara əlavələr  

178 

61 


Müəssisələrin birləşməsi nəticəsində alış  

– 

26 Asılı müəssisələrin vergidən sonrakı maliyyə nəticələrində pay 

 

196 200 

Asılı müəssisələrdən alınmış dividendlər 7 

(173) 

(190) 


Asılı müəssisələr üzrə nəzarətin əldə edilməsi 36 

(18) 


– 

Asılı müəssisələrin uçotdan silinməsi  

(9) 

(120) 


Məzənnə fərqləri  

(5) 


(2) 

Sair  


 

(4)  

 

  

 

 

 31 dekabrda balans dəyəri

 

1,328 1,157 

 

 

 

31 dekabr 2013-cü il tarixində Qrupun əsas asılı müəssisələri üzrə MHBS-na uyğun maliyyə hesabatları əsasında ümumi maliyyə  məlumat və konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarında investisiyanın balans 

dəyəri ilə tutuşdurma aşağıdakı cədvəldə təqdim edilir: 

 

2013 

Cənubi Qafqaz 

boru kəməri BTC 

Co 

SOCAR TURKEY 

YATIRIM A.Ş. 

Təsis edildiyi ölkə Kayman 

adaları

Kayman adaları Türkiyə

Cari aktivlər 65 

380 

271 


Uzunmüddətli aktivlər 1,146 

3,648 


390 

Cari öhdəliklər (312) 

(640) 

(59) 


Uzunmüddətli öhdəliklər (71) 

(247) 


− 

Xalis aktivlər 828

3,141 

602

Qrupun mülkiyyətinin payı 10%

25% 

41.5%


Xalis aktivlərdə pay 

83

785 

250

Düzəlişlər 

− 211** (70)*

Balans dəyəri 83

996 

180

*  


31 dekabr 2013-cü il tarixində SOCAR TURKEY YATIRIM A.Ş.-in digər səhmdarı öz investisiyasından artıq məbləğdə ödəniş 

etmişdir. 

**  

BTC Co üzrə düzəliş BTC Co alındığı tarixdə xalis aktivlər üzrə  ədalətli dəyərin düzəlişindən ibarətdir. Bu düzəliş BTC Co-nun MHBS-na uyğun maliyyə hesabatlarında əks etdirilməmişdir. 

 

2013 Cənubi Qafqaz 

Boru Kəməri BTC 

Co 

SOCAR TURKEY 

YATIRIM A.Ş. 

Gəlirlər 174 

1,143 

− 

Satışların maya dəyəri (78) (462) 

− 

Ümumi və inzibati xərclər (1) − (10) 

Sair xərclər 

− 

− 

− Maliyyə gəliri 

− 

− 17 Maliyyə xərcləri 

− (23) (14) Vergidən əvvəl mənfəət 95

658 

(7)

Mənfəət vergisi (xərci)/faydası (29) 

− 105 

İl üzrə mənfəət (davam edən əməliyyatlar)

66

658 98

İl üzrə mənfəətdə Qrupun payı 7

165 

41

Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   40


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə