Microsoft Word A1 Consolidated ifrs report 2013 aze docxYüklə 1,24 Mb.

səhifə32/40
tarix14.09.2018
ölçüsü1,24 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   40

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər (davamı) 

(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər milyon Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

(57) 


21 Aktivlərin ləğv olunması üzrə öhdəliklər (davamı) 

 

Hökümət orqanları qanunvericiliyi və onun tətbiqini davamlı olaraq nəzərdən keçirir. Nəticədə, Qrupun əsas öhdəlikləri uçota alınmış məbləğlərdən fərqli ola bilər. 

 

31 dekabr 2013-cü il tarixində istismar edilən istehsal avadanlığının ləğv edilməsi ilə bağlı Azneft İB-nin maksimal qiymətləndirilmiş  xərcləri 31 dekabr 2013-cü il tarixinə 1,607 AZN olmuşdur (2012-ci il: 

1,527 AZN). Bu öhdəliyi diskont etmək üçün Şirkət 7.96 faiz diskont dərəcəsindən istifadə etmişdir (2012-ci il: 

5.97 faiz). 

 

31 dekabr 2013-cü il tarixində Şah Dəniz layihəsində istismar edilən istehsal avadanlığının ləğv edilməsi ilə bağlı AzŞD-in maksimal qiymətləndirilmiş xərcləri 31 dekabr 2013-cü il tarixinə 59 AZN olmuşdur (2012-ci il: 

64 AZN). Bu öhdəliyi diskont etmək üçün Şirkət 7.02 faiz diskont dərəcəsindən istifadə etmişdir (2012-ci il: 

5.97 faiz). 

 

31 dekabr 2013-cü il tarixində AzAÇG layihəsində istismar edilən istehsal avadanlığının ləğv edilməsi ilə bağlı AzAÇG-in maksimal qiymətləndirilmiş  xərcləri 31 dekabr 2013-cü il tarixinə 2,393 AZN olmuşdur  

(2012-ci il: 2,194 AZN). Bu öhdəliyi diskont etmək üçün Şirkət 6.33 faiz diskont dərəcəsindən istifadə etmişdir 

(2012-ci il: 5.97 faiz). 

 

Diskont edilmiş nağd pul hərəkətlərinin hesablanması zamanı  aşağıdakı inflyasiya dərəcələri tətbiq edilmişdir: 

 

İl 2014 2015 2016 2017 

2018-2020 

2021 və 

sonra 

İnflyasiya dərəcəsi 

3.92% 

4.36% 

3.77% 

3.67%  3.58%-3.40% 

3.00% 

 

Yaradılmış ehtiyat, qurğular və  kəmərlərin gələcək xərcləri üzrə  ən dəqiq təxminlərə  və onların faydalı istifadə müddətinə  əsaslansa da, bu xərclərin məbləği və  çəkilmə müddəti ilə bağlı qeyri-müəyyənlik 

mövcuddur. 

 

 

22 Öhdəliklər və məsrəflər üzrə sair ehtiyatlar  

Öhdəliklər və məsrəflər üzrə sair ehtiyatların hərəkəti aşağıda göstərilir: 

 

Qeyd 

Ətraf mühit ilə 

bağlı öhdəliklər 

Əmək 

qabiliyyətinin 

itirilməsi ilə 

bağlı ödənişlər 

İstifadə 

edilməmiş 

məzuniyyətə 

görə öhdəliklər Cəmi 

1 yanvar 2012-ci il tarixinə balans dəyəri  

231 

77 313 

Təxminlərdə dəyişiklik, diskont dərəcəsinin 

dəyişməsi istisna olmaqla 

 

(20) 24  38  42 

Öhdəliklərin tükənməsi  

(41) 


(11) 

(20) 


(72) 

Diskontlaşdırılmış dəyərə düzəliş 31 

20 – 25 

Diskont dərəcəsindəki dəyişiklik  – 12 

31 dekabr 2012-ci il tarixinə balans dəyəri  

195 

102 

23 

320 

O cümlədən: 

 

  

 

 Cari 

 55 


13 

23 


91 

Uzunmüddətli 

 140 89 – 229 

1 yanvar 2013-cü il tarixinə balans dəyəri  

195 

102 

23 

320 

Təxminlərdə dəyişiklik, diskont dərəcəsinin 

dəyişməsi istisna olmaqla 

 

(74) 10  56  (8) 

Öhdəliklərin tükənməsi  

(18) 


(12) 

(49) 


(79) 

Diskontlaşdırılmış dəyərə düzəliş 31 

14 – 20 

Diskont dərəcəsindəki dəyişiklik  

(1) 

(12) 


– 

(13) 

31 dekabr 2013-cü il tarixinə balans dəyəri  

116 

94 

30 

240 

O cümlədən: 

 

  

 

 Cari 

 33 


14 

30 


77 

Uzunmüddətli 

 83 


80 – 

163 

 

 

 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər (davamı) 

(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər milyon Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

(58) 


22 Öhdəliklər və məsrəflər üzrə sair ehtiyatlar (davamı) 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 sentyabr 2006-cı il tarixli 1697 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq Qrup, Abşeron yarımadasında fəaliyyət göstərməsi nəticəsində ətraf mühitin çirklənməsi ilə əlaqədar olaraq 

“Ətraf Mühitin Bərpası üzrə Kompleks Tədbirlər Planı” hazırlamış  və  təsdiqləmişdir. 2009-cu ildə Qrup 

Tədbirlər Planında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 aprel 2009-cu il tarixli Sərəncamına uyğun 

olaraq düzəlişlər aparmışdır. Bu məqsədlə ayrılmış ehtiyat ətraf mühitin bərpası üzrə  çəkiləcək gələcək 

xərclərin cari dəyərində uçota alınır və 7.21 faiz (2012-ci il: 7.13 faiz) dərəcəsi ilə diskont edilir

. 2013-cü ildə 

Qrup  əvvəlki illərdə çəkilmiş faktiki xərclər əsasında Tədbirlər planına aid olan qiymətləndirmələrə yenidən 

baxmışdır. Bundan əlavə Qrup bu tədbirlər planı ilə əhatə edilən müddəti 2016-cı ilədək uzatmışdır. 

 

Qrup, istifadə olunmamış  məzuniyyət balansına görə  və  əmək funksiyasını yerinə yetirərkən işçinin sağlamlığına və  səhhətinə ziyan vurulduqda, habelə bu səbəbdən həlak olması ilə  əlaqədar onun ailə 

üzvlərinə kompensasiyanın ödənilməsi üçün məsuliyyət daşıyır. Kompensasiya məbləğləri zərər çəkmiş 

işçilərə ödənilmiş  əmək haqlarına uyğun olaraq hesablanır. ARDNŞ  işçilərin həmin xidmətin  əvəzində 

ödəniləcək qısa-müddətli faydalarının diskont edilməmiş məbləğini və əmək qabiliyyətinin itirilməsi ilə bağlı 

ödənişlərin cari dəyərini 7.52 faiz diskont dərəcəsi ilə (31 dekabr 2012-ci il: 5.97 faiz) hesablamışdır. Əmək 

funksiyasını yerinə yetirərkən sağlamlığına və  səhhətinə ziyan dəymiş  işçilərə ömürlük müavinətlərin 

hesablanması zamanı Qrup ömür uzunluğunu kişilər üçün 71 yaş, qadınlar üçün isə 76 yaş müəyyən 

etmişdir. 

 

Qeyd 21-də göstərilən inflyasiya dərəcələri orta əmək haqqındakı artımı əks etdirmək üçün tətbiq edilmişdir.  

 

23 Təxirə salınmış gəlir 

 

Qrup Bakı  şəhərinin  ətraf qəsəbələrinin və Azərbaycan Respublikasının rayonlarının qazlaşdırılması məqsədilə dövlət qrantı almışdır və bu qrantları aşağıdakı cədvəldə göstərildiyi kimi təxirə salınmış gəlirlərdə 

uçota almışdır: 2013 2012

 

 1 yanvar tarixinə balans dəyəri 91 

94

Müvafiq köhnəlməyə uyğun təxirə salınmış gəlirlərin amortizasiyası (7) 

(3)

 

  

 

 

31 dekabr tarixinə balans dəyəri 84 

91

 

 

 

24 Sair 

uzunmüddətli öhdəliklər 

 

Sair uzunmüddətli öhdəliklərə aşağıdakılar daxildir: 2013 2012

 

 Əlaqəli tərəflərdən alınmış avanslar 

84 


– 

Maraqların ötürülməsi haqqında müqavilələr əsasında öhdəliklər 55 

46 

Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi üzrə ödənişlər üzrə ehtiyat 31 

34 


Törəmə müəssisəsinin satın alınması üçün ödəniləcək məbləğlər 14 

12 


Rəhbər işçilərə həvəsləndirici mükafatların verilməsi üzrə ehtiyat Sair öhdəliklər 

14 28 


 

 

 

 

Cəmi sair uzunmüddətli öhdəliklər 

199 121

 

 

Qrup Türkiyə Respublikasının Əmək Qanununa uyğun olaraq bir il əmək fəaliyyəti göstərmiş və kifayət qədər əsaslandırılmamış səbəbə görə əmək müqaviləsinə xitam verilmiş və ya hərbi xidmətə çağırılmış, vəfat etmiş 

və ya 25 illik əmək fəaliyyətindən (qadınlar üçün 20 il) sonra təqaüdə çıxmış hər bir işçiyə əmək fəaliyyətinin 

dayandırılması ilə bağlı təminatlar ödəməlidir. 

 

Maliyyə tələbləri olmadığına görə öhdəlik maliyyələşdirilmir. Ehtiyat işçilərin təqaüdə çıxması ilə bağlı Qrupun gələcəkdə yaranması ehtimal edilən öhdəliyinin cari dəyərinin təxmin edilməsi vasitəsilə hesablanır. 19 saylı 

BMUS-a uyğun olaraq müəssisələrin pensiya planlarında nəzərdə tutulan öhdəliyini hesablamaq üçün 

aktuari üsulları  tətbiq edilməlidir. Müvafiq olaraq, ümumi öhdəliyin hesablanması üçün aşağıdakı aktuari 

fərziyyələri istifadə edilmişdir: 

 

 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   40


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə