Microsoft Word A1 Consolidated ifrs report 2013 aze docxYüklə 1,24 Mb.

səhifə34/40
tarix14.09.2018
ölçüsü1,24 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   40

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər (davamı) 

(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər milyon Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

(61) 


30 Maliyyə gəliri 

 

2013 2012

Depozitlər və bank hesabları üzrə faiz gəliri 30 

22 

Sair 


18 12 

Cəmi maliyyə gəliri 

48 34

 

 31 Maliyyə xərcləri 

 

Qeyd

2013 2012

Faiz xərcləri  

200 

133 


Aktivlərin ləğv olunması üzrə öhdəliklər üçün ehtiyatlar: 

diskontlaşdırılmış dəyərə düzəliş 21 

36 

29 


Ətraf mühit ilə bağlı öhdəliklər üçün ehtiyatlar: diskontlaşdırılmış 

dəyərə düzəliş 22 

14 

20 


Əmək qabiliyyətinin itirilməsi ilə bağlı ödənişlər üçün ehtiyatlar: 

diskontlaşdırılmış dəyərə düzəliş 22 Maliyyə xərcləri  

256 187

 

 

32 Mənfəət vergisi 

 

Mənfəət vergisi üzrə xərclər aşağıdakılardan ibarətdir:  2013 

2012 

Cari vergi xərcləri 

431 504 

Təxirə salınmış vergi xərci/(faydası) 13 

(28)

Mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda təqdim olunan mənfəət vergisi 

xərci 

444 476 

 

Gözlənilən və faktiki vergi xərclərinin tutuşdurulması aşağıda göstərilir:  

2013 2012 

Vergidən əvvəl mənfəət 1,463 

1,496

Dayandırılmış əməliyyatdan vergidən əvvəl zərər

(32) (62)

Mənfəət vergisindən uçot mənfəəti 1,431 

1,434

Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 20 faiz vergi dərəcəsinə əsasən nəzəri 

vergi xərci 

286 287 


Müəyyən törəmə müəssisələr üzrə müxtəlif vergi dərəcələrinin effekti (25 və 

27 faiz) 

33 41 

Vergiyə cəlb edilən dividend gəlirləri (10 faiz) (3) 

(1)


Vergi məqsədləri üçün çıxılmayan və ya qiymətləndirilə bilməyən məbləğlərin 

vergi effekti: 

 

 

- Vergidən azad edilən gəlirlər (54) (37)

- Gəlirdən çıxılmayan xərclər 103 

134 

Təxirə salınmış vergi aktivləri üzrə ehtiyat ayırmaları 79 67 

Təxirə salınmış vergi üçün ehtiyatın qaytarılması (16) 

(8)

Keçmiş illərin cari vergisinə düzəlişlər 2 Sair 


24 (6)

Mənfəət və ya zərər haqqında hesabatda təqdim olunan mənfəət vergisi 

xərci 

444 476 

Dayandırılmış əməliyyata aid mənfəət vergisi

10 

3

İl üzrə mənfəət vergisi xərci 454 

479

 

  


Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti 

Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər (davamı) 

(Xüsusi qeyd edilmiş hallar istisna olmaqla, məbləğlər milyon Azərbaycan Manatı ilə ifadə edilir) 

 

 

(62) 


32 Mənfəət vergisi (davamı) 

 

Gəlirdən çıxılmayan xərclər, həmçinin gələcəkdə vergiyə cəlb olunan mənfəətdən çıxılmayacaq vaxtı keçmiş debitor borcları üzrə ehtiyat da daxil olmaqla, əsasən gəlirdən çıxılmayan  əməliyyatlar üzrə  xərclərdən, o 

cümlədən sosial yönümlü və işçilər üzrə xərclərdən ibarətdir. Tanınmamış təxirə salınmış vergi aktivləri üzrə 

ehtiyat ayırmaları  əsasən Qrupun törəmə müəssisələrinin yığılmış vergi zərərlərini  əks etdirir və bu vergi 

zərərlərinin istifadəsi gözlənilmir. 

 

31 dekabr 2013-cü il tarixlərinə tanınmamış  təxirə salınmış vergi aktivlərinin məbləği 367 AZN (2012-ci il: 304 AZN) təşkil etmişdir. 

 

Əvvəllər tanınmamış təxirə salınmış vergi aktivlərindən irəli gələn faydalar il ərzində təxirə salınmış vergini və cari vergi xərclərini, müvafiq olaraq, 16 AZN və sıfır (2012-ci il: müvafiq olaraq, 6 AZN və 2 AZN) məbləğində 

azaltmaq üçün istifadə edilmişdir. 

 

BMHS və müvafiq vergi qanunvericiliyi arasındakı  fərqlər nəticəsində maliyyə  məlumatlarının hazırlanması və mənfəət vergisinin hesablanması məqsədilə aktiv və öhdəliklərin balans dəyəri arasında müvəqqəti fərqlər 

əmələ gəlir. Bu müvəqqəti fərqlər üzrə hərəkətlərin vergi effekti aşağıda göstərilir: 

 

 

1 yanvar 

2013-cü il 

Mənfəət/ 

(zərər) 

tanınmışdır 

Çevirmə 

fərqi 

Dayandırılmış 

əməliyyatlar 

Dekonso-

lidasiyanın 

təsiri 

31 dekabr 

2013-cü il 

  

  

 

 

Vergi bazasını azaldan/(artıran) 

müvəqqəti fərqlərin vergi 

effekti  

 

 

  

 

Hesablamalar 

6 (2)

– (3) –  1 Keçmiş illərin vergi zərərləri 37 

(10)


– 

– 28 

Asılı və birgə nəzarət altında olan 

müəssisələrə investisiya 

qoyuluşları 

17 (9)

– – – 8 


Ticarət və sair debitor borcları 

(2)


(1)

7 – – 4 


Debitor borclarının 

dəyərsizləşməsi üzrə 

ehtiyat 

(7)


17 – 2 – 

12 


Mal-material ehtiyatları 29 

(10)


– 

– 

– 19 

Əsas vəsaitlər 248 

90 

– 

(21) (5) 

312 


Öhdəliklər və məsrəflər üzrə 

ehtiyatlar 

128 (61)

– (1) – 66 

Sair 36 

(12)


(2)

– 

(16)    


 

 

  

 

   

 

  

 

  

Təxirə salınmış vergi aktivi 

492 

(23) 

(21) 

456 

  

  

 

  

 

 1 yanvar 

2013-cü il 

Mənfəət/ 

(zərər) 

tanınmışdır Çevirmə fərqi 

31 dekabr 

2013-cü il 

 

  

Vergi bazasını azaldan/(artıran) müvəqqəti fərqlərin vergi 

effekti 

 

  

 

Hesablamalar 3 – 

10 Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi üzrə ödənişlər və rəhbər 

işçilərə həvəsləndirici mükafatların verilməsi üzrə ehtiyatın 

yaradılması 8 

– 

(1) Asılı müəssisələr və birgə nəzarət altında olan müəssisələrə 

investisiya (72)

(2) 


– 

(74)


Aktivin ləğv edilməsi üzrə öhdəlik 

7 34  – 41 

Qeyri-maddi aktivlər (23)

(1) 


– 

(24)


Ticarət və digər kreditor borcları 

– 22  – 22 

Debitor borcları üzrə dəyərsizləşmə ehtiyatı (24)

(12) 


– 

(36)


Mal-material ehtiyatları (19)

15 


(1) 

(5)


Əsas vəsaitlər (458)

(73) 


32 

(499)


Öhdəliklər və xərclər üzrə 

ehtiyatlar 

21 (3) – 18 

Sair 


(4)

(19) (5) 

(28)

 

  

 

   

 

  

 

Təxirə salınmış vergi öhdəliyi (561)(32) 

25 

(568)

 

 

  

 

  

 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   40


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə