Microsoft Word yazi III son docYüklə 5,95 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/83
tarix19.07.2018
ölçüsü5,95 Mb.
#57068
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Й А З Ы
 
 
¹2(3) 
 
Ðöáëöê ÿäÿáèééàò äÿðýèñè 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Èéóí  2012
    
 
 


¹2(3)    èéóí 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
Əlaqə: 050-3737121 
055 -7133403 
 
e-mail:   mr. 
yazi@list.ru
 
     
azadqaradereli@yahoo.com
 
 
Dərginin elektron variantı: www.yazidergisi.net 
 
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi 
Mətbu nəşrlərin qeydiyyat reyestri №3467 
 
BANK HESABIMIZ: 
HESAB SAHİBİ: VƏLİYEV AZAD VƏLİ OĞLU 
Hesab nömrəsi: 382100000001713 
VÖEN  1801515182 
Bank of Baku ASC Neftçilər filialı 
 VÖEN  1700038881 
Kod: 507376 
Müxbir hesab  0137010007944 
S.W.I.F.T.    JBBKAZ22 
 
 
 
 
 
Dərginin üz qabığında və içərisində verilmiş rəsm  
əsərləri rəssam Sürəyya Muğanlıya məxsusdur. 
 
 
 
 
 
 
Чапа имзаланыб: 28.05.2012. Физ.ч.в. 12.25. Офсет каьыз №2 
Форматы 60х84 1/8. Сифариш №04. Тираж: 500. Гиймяти 3 АЗН. 
ВЮЕН: 2002265292 
 
 
 
 
 
 


Рящим Ялийев
Рафиг Таьы
Ялаббас
Аслан Гулийев
Ъавидан
Намиг Щцсейнли
Айдын Таьыйев
Имдад Авшар
(Тцркийя)
Ейваз Зейналов
(баш редакторун
мцавини)
Шющрят Гараоьлу
Щясян Сяфяри
(Тябриз)
Азад Гарадяряли
(баш редактор)
Éàðàäûúû ãðóï


¹2(3)    èéóí 2012 
 

BU SAYIMIZDA 
 
Baş redaktorun qeydləri.................................................................................................................... 5 
Anım  M.Ə.Sabir – 150 
Sabir özü, sözü və dövrü haqqında ...................................................................................................... 6 
İki ədəbiyyat xəbəri 
1.Rafiq Tağının adı əbədiləşdirilir 2. “Əli və Nino” BBC-də yayımlanır ........................................... 8 
Nəsr 
Aydın Tağıyev (iki hekayə) ................................................................................................................. 9 
Rəhim Əliyev “Qoşulub qaçmayan qız” (roman - davamı)............................................................... 15 
Poeziya 
Bəxtiyar  Hidayət (şeirlər).................................................................................................................. 51 
Sözümüzün yiyələri 
İsi Məlikzadə “Oğul” (hekayə) .......................................................................................................... 54 
Söhbət 
“YAZI”nın türkiyəli qonağı .............................................................................................................. 56 
Hekayələr 
Eyvaz Zeynalov “Ev, üstündə də qonşular”, “Yağış yağırdı” ........................................................... 58 
Aslan Quliyev  “Qan davası” ............................................................................................................. 62 
N.Novruz “Atamı oğulsuzmu bilirsiniz” ........................................................................................... 68 
İbo Sel  “Toy günü” ........................................................................................................................... 69 
Əlabbas – 55 
Diktafon əhvalatı və yaxud dostumuz Əlabbasla yarızarafat, yarıgerçək müsahibə ......................... 75 
Əlabbas  “Çörəksiz peşə” (avtobioqrafik etüdlər – davamı).............................................................. 76 
Poeziya 
Camal Yusifzadə, Uğur Olqar, Narıngül, İmarət Cəlilqızı, Xanım Qasımovanın şeirləri................. 79 
Çevirmə 
Sergey Dovlatov  “Etüdlər” ............................................................................................................... 83 
Alber Kamyu  “Prometey cəhənnəmdə”  (esse)................................................................................. 89 
Güney Sovqatı  
Aydın Yarı, Ruqiyyə Səfəri və Nadir Paşanın şeirləri ....................................................................... 91 
Qara sevda 
Çadır şairi Vahid Əlifoğlu: “Dul gözüdü dolub dünya...” ................................................................. 93 
Arif Mustafazadə: “Ayüzlüm, qəbrimin üstünə döşən...”.................................................................. 94 
Sarsıdıcı xəbər: Siyamək intihar etdi ................................................................................................. 96 
İlk addımlar 
Namiq Şaman, Ülviyyə Tahirin hekayələri və Feyziyyə Hacıyeva,  
Şəhriyar del Gerani, Sərdar Tağıyev, Toğrul İbrahimlinin şeirləri.................................................... 97 
Araşdırma 
Şöhrət Bədəlov  “Xətai dövründə ordu aşıqları” ............................................................................. 106 
Tərs köşə 
Güntay Gəncalp “Şah İsmayıl şair olubmu?” .................................................................................. 110 
Tehran Əlişanoğlu “E-heyyy, tənqidçilər!” ..................................................................................... 113 
Rövşən Qəmbərov “Qiraətçi” romanını niyə sevdim”..................................................................... 117 
Nəsr  Azad Qaradərəli “Kuma-Manıç çökəkliyi” (roman – davamı).............................................. 119 
Semiotika laboratoriyası 
Fəxrəddin Veysəlli “İşarələrin aspektləri haqqında” ....................................................................... 166 
Rəhim Əliyev  “Sözün dörd bildirənlik funksiyası” ........................................................................ 173 
Umberto Eko   “İşarəli əsr”.............................................................................................................. 176 
Kitablar və rəylər H.Səfəri “Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin tədqiqi” ............................ 179 
Yeni nəşrlər: Bakıda, İstanbulda, Təbrizdə ................................................................................ 182 
 Yüklə 5,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə