Tolerantliq kitab-15. inddYüklə 6,27 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/64
tarix11.03.2018
ölçüsü6,27 Kb.
#31234
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64


Gündüz İsmayılov
TOLERANTLIQ
 
BİLDİKLƏRİMİZ 
VƏ BİLMƏDİKLƏRİMİZ
Bakı – 2014


  Ön sözün müəllifi :   Mübariz Qurbanlı
 Redaktor:    
Nahid Məmmədov
 G.İSMAYILOV
TOLERANTLIQ:
BİLDİKLƏRİMİZ VƏ BİLMƏDİKLƏRİMİZ
Bakı, «NURLAR» Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2014, 240 s.
Kitabda tolerantlıqdan, xüsusilə onun mahiyyətindən və tarixindən
eləcə də tolerantlığa dair beynəlxalq sənədlərdən geniş bəhs olunmuş və 
qloballaşma dövründə dini dözümlülüyü zəruri edən şərtlər ətrafl ı izah 
edilmişdir. Eyni zamanda Azərbaycanın tolerantlıq tarixi, xalqımızın to-
lerantlığının səbəbləri, buna zəmin yaradan əsas amillər araşdırılmış, ən 
mükəmməl tolerantlıq nümunələri təqdim olunmuşdur. 
Müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra dini dözümlülük ənənələrinin, 
dinlərarası dialoqun bərpası, təbliği və təşviqi istiqamətində Azərbaycan 
hökumətinin ölkə daxilinə və beynəlxalq aləmə yönəlik fəaliyyəti kitab-
da geniş işıqlandırılmışdır.
Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
ISBN: 978-9952-490-19-0
© G.İsmayılov, 2014


3
MÜNDƏRİCAT
Ön söz ........................................................................................... 6
I FƏSİL
TOLERANTLIQ: KEÇMİŞDƏN BU GÜNƏDƏK
Tolerantlıq və tarixi ..................................................................... 12
Tolerantlıq nədir?  .................................................................. 13
Tolerantlıq anlayışının yaranma səbəbləri............................. 16
Tolerantlıq anlayışının yaradıcıları ....................................... 20
Tolerantlığa dair beynəlxalq sənədlər ......................................... 24
Qloballaşma: tolerantlıq və dinlərarası dialoq ............................ 30
 Qloballaşma dövründə tolerantlığın zəruriliyini 
şərtləndirən əsas amillər ........................................................ 33
Hədəfl ər .................................................................................. 37
 Nümunəvi gerçəkliyin tətbiqi və beynəlxalq təşkilatların 
bu prosesə cəlb olunması ....................................................... 40
 Din  xadimlərinin və ictimai təşkilatların 
imkanlarının səfərbər edilməsi ............................................... 43
II FƏSİL
AZƏRBAYCANIN TOLERANTLIQ TARİXİ
Azərbaycanda dinlər ................................................................... 48
Azərbaycan – ilk insan məskənlərindən biri .......................... 48
Zərdüştilik ............................................................................... 51
Yəhudilik ..................................................................................... 54
Dağ yəhudiləri ........................................................................ 56


4
Gündüz İsmayılov
Gürcü yəhudiləri..................................................................... 59
Avropa yəhudiləri (aşkenazilər) ............................................. 62
Xristianlıq ................................................................................... 66
Alban kilsəsi ........................................................................... 66
Pravoslavlıq ........................................................................... 73
Katoliklik ................................................................................ 77
Protestantlıq ........................................................................... 79
Xristian təriqətçiliyi ............................................................... 83
İslam. ........................................................................................... 85
Azərbaycan xalqının tolerantlığının səbəbləri ............................ 96
Etnik amil ............................................................................... 97
Coğrafi  amil ......................................................................... 101
İqtisadi-siyasi amil ............................................................... 103
Dini-mədəni amil .................................................................. 106
Azərbaycanın tolerantlıq modeli: fərqli və üstün cəhətləri ........113
Azərbaycanın seçilmiş tolerantlıq nümunələri ...........................119
Kürmükoba bayramı ..............................................................119
Atəşgah məbədinin inşası ..................................................... 121
Müsəlmanların kilsə inşa etməsi .......................................... 123
Qırmızı qəsəbə – Qafqazın Yerusəlimi ................................. 125
Dini konfessiyaların bir-birilərini dəstəkləməsi ................... 129
Kiş məbədi ............................................................................ 131
III FƏSİL
TOLERANTLIQ – AZƏRBAYCANIN DÖVLƏT SİYASƏTİ
Keçmişini bilməyən gələcəyini qura bilməz ............................. 136
Uğurun başlanğıcı ..................................................................... 140


5
Tolerantlıq: bildiklərimiz və bilmədiklərimiz
Milli-mənəvi dəyərlərə qayıdış ................................................. 143
Tolerantlıq ənənələrinin qorunub-saxlanılması ......................... 152
Tarixi-dini abidələrin bərpası .................................................... 160
Yeni mərhələ – sürətli inkişaf ................................................... 169
Dövlətin din siyasətinin əsas mahiyyəti və məqsədi  ............ 171
Qanunvericilik bazası ........................................................... 172
Ölkə daxilinə yönəlik fəaliyyət ................................................. 177
Tolerantlığın təşviq olunması ............................................... 177
Dini abidələrin bərpası və yeni ibadət evlərinin inşası ....... 181
 Vicdan  azadlığının təmin olunması, dini ekstremizmə 
və  ra di kalizmə qarşı mübarizə, dini qurumların 
fəaliyyətinin dəstək lənməsi ................................................... 187
Beynəlxalq aləmə yönəlik fəaliyyət .......................................... 195
Heydər Əliyev Fondu və “Tolerantlığın ünvanı – Azərbaycan” 
layihəsi ...................................................................................... 204
ƏLAVƏ
TOLERANTLIĞA DAİR ƏSAS BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR
Dinə və etiqada əsaslanan dözümsüzlüyün və 
ayrı-seçkiliyin bütün formalarının aradan qaldırılması 
haqqında Bəyannamə ................................................................ 214
Dözümlülük prinsipləri haqqında Bəyannamə .......................... 220
Dözümlülük prinsipləri haqqında Bəyannamənin həyata 
keçirilməsi ................................................................................. 227
Dini dözümsüzlüyün bütün formalarının ləğv edilməsi 
haqqında Qətnamə .................................................................... 229
İstifadə edilmiş ədəbiyyat ......................................................... 234Yüklə 6,27 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə