Microsoft Word Inkishaf ve sulh ideyalar? I kitab docYüklə 2,8 Kb.

səhifə1/47
tarix25.07.2018
ölçüsü2,8 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


  
 
ELŞƏN MİSİR OĞLU NƏSİBOV 
 
 
 
 
 
 
 
 
İ
NKİŞAF VƏ SÜLH 
İ
DEYALARI 
 
I KİTAB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI-2011 


 
2
 
Elmi redaktoru:  
Hatəm Cabbarlı 
siyasi elmlər doktoru  
 
 
Rəyçi:  
 
Turab Qurbanov 
siyasi elmlər doktoru  
 
 
 
E.M.Nəsibov.  İnkişaf  və  sülh  ideyaları.  Bakı,  “Elm  və 
təhsil” nəşriyyatı, 2011, 154 səh.  
 
Kitabda  əsasən  Azərbaycanda  cəmiyyətin  gələcək  inkişafı  və  sülhün 
qorunub  saxlanılması  və  möhkəmləndirilməsi  üçün  bəzi  ideyalar  öz  əksini 
tapır. Qərb və Şərq mədəniyyət arealları arasında aralıq coğrafi mədəniyyət 
məkanı  kimi  Azərbaycanın  Qərb  və  Şərq  geosiyasi  məkanları  arasında 
oynadığı mədəniyyət qovuşdurucu funksiyasının daha da genişlənməsi üçün 
bəzi  ideyalar  irəli  sürülür,  təkliflər  verilir.  Ölkənin  beynəlmiləlləşməsi 
siyasətinin  genişlənməsi  məqsədilə  ideyalar  şəklində  bir  çox  fikirlər 
bildirilir.  Belə  qənaətə  gəlinir  ki,  bir  tərəfdən  inkişaf,  digər  tərəfdən 
beynəlxalq  sülh  məkanına  çevrilmə  mövcud  və  gələcək  zamanda  ölkənin 
müdafiə qabiliyyətini artırır. Kitabda həmçinin qeyd edilir ki, Azərbaycanda 
sistemli,  rasional-estetik  cəmiyyətin  qurulması  ölkənin  hazırki  və  gələcək 
siyasətinin güclənməsi üçün prioritet istiqamətə çevrilməlidir.  
Kitabdakı  fikirlər  cəmiyyətin  ümumilikdə  inkişafının  əsaslarını  təhlil 
obyekti kimi götürdüyündən, geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulur. 
 
2011
098
5701000000

N
N
qrifli nəşr 
 
ISBN 978-9952-8024-2-9 
 
@ E.Nəsibov, 2011 
@ “Elm və təhsil”, 2011
 
 


 
3
MÜNDƏRİCAT: 
 
1. Giriş .................................................................................. 6 
 
2. İnkişaf və sülh kateqoriyalarının qarşılıqlı əlaqəsi ...... 15 
 
3. Azərbaycanın rayonlarında və kəndlərində səyyar 
qaydada kitab satışının təşkili və əhəmiyyəti ............... 19 
 
4. Azərbaycanda İngilis teatrının və beynəlxalq  
teatr mərkəzinin yaradılması və əhəmiyyəti ................ 22 
 
5.Teatr tamaşalarının açıq havada nümayişi və  
“açıq hava teatr kompleksi”nin yaradılması ................ 27 
 
6. Azərbaycanda, xüsusilə Bakı şəhərində, digər  
böyük şəhərlərdə “Məktəblilər mərkəzi”nin  
yaradılması və əhəmiyyəti .............................................. 29 
 
7. Bakı şəhərinin sakinləri üçün pikniklərin  
(seyretmə yerlərinin, seyrangahların) təşkili  
və onun əhəmiyyəti .......................................................... 33 
 
8. Azərbaycanda “Beynəlxalq Azad və Ekoloji  
təmiz şəhər”in salınması və əhəmiyyəti ........................ 37 
 
9. Azərbaycanda “Yaşlılar üçün istirahət və müvəqqəti 
yaşayış mərkəzləri”nin yaradılması və əhəmiyyəti ...... 42 
 
10. Azərbaycanda çayxanaların ləğv olunmasının  
(başqa bir formaya keçməsinin) əhəmiyyəti ................. 46 
 
11. Bakı şəhərində “Beynəlxalq mədəniyyət mərkəzi”nin 
yaradılması və əhəmiyyəti .............................................. 54 


 
4
12. Bakı şəhərində “Beynəlxalq dövlət atributları (rəmzləri) 
mərkəzi”nin (“Açıq səmada beynəlxalq dövlət atributları 
muzeyi”nin) yaradılması və əhəmiyyəti ........................ 58 
 
13. Azərbaycanda yeniyetmələr, gənclər və digər təbəqələr 
üçün “açıq havada rəqs meydançaları”nın təşkili ........ 63 
 
14. Qərblə Şərq arasında qeyri-tarazlığın mövcudluğu  
və onun tərəflərə təsir edən mənfi xüsusiyyətləri  
(Qısa əsaslarla) ................................................................. 68 
 
15. Bakı şəhərində “beynəlxalq sülh paradları”nın 
keçirilməsi və əhəmiyyəti ................................................ 78 
 
16. Azərbaycanda Türkiyə, Çin, Hindistan, Pakistan və  
digər Asiya ölkələrinin vətəndaşları üçün yaşayış 
kəndlərinin, qəsəbələrinin salınması və əhəmiyyəti ...... 84 
 
17. Bakıda “Şəhidlər Xiyabanı” ətrafındakı yaşıllıqlarda 
İ
lham və Fərizə adına Gənclər parkının yaradılması  
və əhəmiyyəti  ................................................................... 90 
 
18. Dünya ölkələrinin dövlət rəhbərlərinə və onların ailə 
üzvlərinə Azərbaycan vətəndaşlığının verilməsi və 
ə
həmiyyəti ......................................................................... 94 
 
19. Gəncə, Sumqayıt, Naxçıvan, Mingəçevir, Şəki,  
Ş
irvan, Qəbələ, Lənkəran şəhərlərində Opera və  
Balet teatrlarının yaradılması və əhəmiyyəti ................ 101 
 
20. Azərbaycanda endoqammərkəzli ailə münasibətlərindən 
ekzoqam münasibətlərə keçid və əhəmiyyəti ................ 106 
 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə