M. A.Əhmədov, H. M. MəhəmmədliYüklə 2,8 Kb.

səhifə1/37
tarix08.10.2017
ölçüsü2,8 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


M.A.Əhmədov, H.M.Məhəmmədli 
 
 
 
 
 
 
İNFORMASİYA  SİSTEMLƏRİNİN 
AVTOMATLAŞDIRILMIŞ  MODELLƏŞDİRİLMƏSİ  
VƏ  TƏDQİQİ  ÜSULLARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SUMQAYIT – 2015 


 
 
~ 2 ~ 
Məhəmməd Əhmədov 
Hicran Məhəmmədli 
 
 
 
 
İNFORMASİYA  SİSTEMLƏRİNİN 
AVTOMATLAŞDIRILMIŞ  MODELLƏŞDİRİLMƏSİ   
VƏ  TƏDQİQİ  ÜSULLARI 
 
Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti 
 
 
Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyinin 04.05.2014 tarixli  
962 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir 
 
 
 
 
 
 
 
Sumqayıt – 2015 


 
 
~ 3 ~ 
Elmi redaktor:   T.e.d., professor N.M.Kazımov 
Rəyçilər:  ADNA-nın  “İnformasiya  sistemləri  və  kompüter  
texnikası” 
kafedrasının 
müdiri, 
t.e.d., 
professor 
R.Q.Məmmədov 
 SDU-nun  “İnformatika”  kafedrasının  müdiri,  t.e.n., 
dosent V.A.Musatafayev 
 
 
M.A.Əhmədov,  H.M.Məhəmmədli.  İnformasiya  sistemlərinin 
avtomatlaşdırılmış  modelləşdirilməsi  və  tədqiqi  üsulları.  Ali 
texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti. Sumqayıt-2015 
 
 
Dərs  vəsaiti  mürəkkəb  sistemlərin  layihələndirilməsinin 
sistemotexniki 
layihələndirmə 
mərhələsində 
layihələndirilən 
obyektlərin  yaradılmasının  qiymətləndirilməsi  üçün  müasir 
modelləşdirmə  aparatlarının  səmərəli  tətbiqi  sahələrinin  təyini, 
onlardan diskret xarakterli istehsal sistemlərinin analitik və imitasiya 
modelləşdirilməsində  istifadə  olunmasının  nəzəri  və  praktiki 
məsələlərinə  həsr  edilmişdir.  Modelləşdirmə  məsələlərinin  həllində 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edən süni intellektin tədqiqat istiqamətlərinin 
və  informasiya  emalı  texnologiyalarının  inkişaf  mərhələlərinin 
müasir vəziyyətlərinin müqayisəli analizinə, eyni zamanda biliklərin 
təsviri və emalının modelləşdirmədə roluna baxılmışdır. 
 
Dərs  vəsaiti  ali  texniki  məktəblərdə  təhsilin  müxtəlif 
səviyyələrində istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur və ondan kompüter 
elmləri  ixtisasları  üzrə  doktorant  və  dissertantlar  da  bəhrələnə 
bilərlər. 


 
 
~ 4 ~ 
MÜNDƏRİCAT 
 
Giriş....................................................................................................7 
I FƏSİ. İnformasiya texnologiyalarının inkişafı mərhələləri və  
müasir vəziyyəti ..................................................................12 
1.1. Cəmiyyətin kompüterləşdirilməsinin nəzəri və təcrübi əsasları.12 
1.2. İlkin informasiya emalı texnologiyası........................................13   
1.3. İstifadəçinin terminal müdaxiləsini təmin edən İET..................17 
1.4. Yeni informasiya emalı texnologiyası........................................20 
1.5. Süni intellekt üzrə tədqiqatların əsas istiqamətləri.....................21 
1.6. Soft Computing texnologiyalarının tətbiqi ilə intellektual  
interfeysin yaradılması......................................................................25 
1.7. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafının  
müasir vəziyyəti və perspektivləri.....................................................28 
1.8. İKT-in İnformasiya Cəmiyyətinin yaradılmasında əsas inkişaf  
istiqamətləri.......................................................................................34 
1.9. Respublikada İKT-in inkişaf perspektivləri...............................36 
II FƏSİL.  Kompüterdə biliklərin təsviri üsulları........................40 
2.1.  Kompüterdə verilənlərin təsvirinin inkişaf mərhələləri............41 
2.2. Biliklərin spesifik əlamətləri......................................................42 
2.2.1. Semantik şəbəkələr..................................................................45   
2.2.1.1. Biliklərin təsviri sisteminin strukturu və elementləri...........46 
2.2.2. Biliklərin Freym modelləri ilə təsviri......................................48 
2.2.3. Biliklərin məntiqi modelləri....................................................50 
2.2.4. Biliklərin produksiyalarla təsviri ............................................51 
2.2.4.1. Produksiya qaydalarının dinamiki sistem kimi fəaliyyəti....52 
2.3. Süni intellektin dialoq sistemləri................................................53 
2.3.1. İntellektual informasiya-axtarış sistemləri..............................54 
2.3.2. İntellektual tətbiqi proqram paketləri......................................56 
2.3. Hesabi-məntiqi sistemlər............................................................57 
2.3.4. Ekspert sistemləri....................................................................58 
2.3.5. Ekspert sistemlərinin əsas funksiyaları...................................60 
2.3.6. Paylanmış ekspert sistemləri...................................................62 
2.3.7. Hibrid ekspert sistemləri.........................................................63 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə