Microsoft Word Berdenin siyasi tarixi Sonuncu docYüklə 2,9 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/71
tarix30.12.2017
ölçüsü2,9 Kb.
#18486
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu 
 
 
 
 
 
 
QASIM  HACIYEV 
 
 
 
 
 
 
 
BƏRDƏ  ŞƏHƏRİ 
  
COĞRAFİ, SİYASİ  VƏ  MƏDƏNİ  TARİXİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı – 2008 


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.A.Bakıxanov 
adına Tarix İnstitutu Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunur 
 
Elmi redaktor:        AMEA-nın müxbir üzvü, 
                                 t.e.d., professor Y.M.Mahmudov 
 
Rəyçilər:                  AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d., 
                                      professor İ.A.Babayev 
                                      t.e.d. T.M.Məmmədov 
                                      t.e.d., professor V.Z.Piriyev 
                            t.e.d., professor T.T.Mustafazadə 
                                     filol.e.d.  S.Ş.Nuriyev 
 
   Hacıyev Q.Ə.  
  Bərdə şəhəri. Coğrafi, siyasi və mədəni tarixi. – Bakı, Un-
iPrint, 2008. – 250 s. 
 
Əsər Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biri, ölkənin beş əsrə 
qədər paytaxtı olmuş, 2500 ildən artıq yaşı olan Bərdənin tari-
xinə həsr edilmişdir. Kitabın I cildində Bərdənin qədim dövrdən 
XIX  əsrədək tarixi öz əksini tapmışdır.  Əsərdə eyni zamanda 
Bərdənin yerləşdiyi tarixi ərazinin təbii-coğrafi xüsusiyyətləri, 
şəhərin tarixi yeri, təşəkkül dövrü, quruluşu, adının 
etimologiyası, ictimai-inzibati şəraiti,  əhalisinin etnik tərkibi 
işıqlandırılmışdır. 
Əsərdən Azərbaycan tarixinin tədrisində ali və orta ixtisas 
məktəblərinin müəllim və tələbələri, elmi işçilər və şəhər tarixi 
məsələləri ilə  məşğul olan tədqiqatçılar, ümumiyyətlə, 
tariximizlə maraqlananlar yararlana  bilərlər. 
Kitabın işıq üzü görməsində xüsusi roluna görə  vətənpərvər 
ziyalı, polis polkovniki Əbülfət Hacıyevə minnətdarlıq edirik.  
 
İSBN  978-9952-440-33-1 
© Q.Hacıyev, 2008 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZƏRBAYCAN  XALQININ ÜMUMMİLLİ     LİDERİ 
HEYDƏR ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEVİN UNUDULMAZ 
XATİRƏSİNƏ  İTHAF  EDİRƏM! 


 
 
 
 
 
 
Qarabağın Bərdə şəhəri qədim tarixə, zəngin ənənəyə ma-
likdir. 
 
Düzü, mən qədim Bərdəni çox sevir və bərdəlilərə böyük 
hörmət bəsləyirəm.  
  
Heydər Əliyev 
 
 


Бярдя  шящяринин ъоьрафи, сийаси вя мядяни тарихи 
 
 
 
5
MÜƏLLİFDƏN 
 
   
2000-ci ildə Azərbaycan MEA A.A.Bakıxanov adına Ta-
rix İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə «Bərdə şəhərinin tarixi 
(e.ə. III əsr – b.e. XVIII əsri)» adlı monoqrafiya çap etdirdik və 
2006-cı ildə Azərbaycan MEA Tarix İnstitutunun Birləşdirilmiş 
Müdafiə  Şurasında həmin mövzuda doktorluq dissertasiyası 
müdafiə etdik. 
Ulu Öndər Heydər  Əliyevin «Düzü, mən qədim Bərdəni 
çox sevir və  bərdəlilərə böyük hörmət bəsləyirəm» sözləri hər 
bir bərdəli kimi  bizi  də ruhlandırdı  və bu mövzuya yenidən 
qayıtmağa sövq etdi. 
Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanın qədim  şəhərlərindən 
biri olan Bərdənin tarixinin yazılması, eləcə də qədim və zəngin 
tarixə malik Qarabağ bölgəmizin tarixini hərtərəfli və  dərindən 
tədqiq etmək üçün “Qarabağ tarixi” şöbəsinin yaradılması da  
Ulu Öndərin tövsiyəsinin nəticəsidir. 
Heydər Əliyev həm tarixi yaradan və bu mənada tariximizi 
tarixlərə yazan dahi şəxsiyyət, həm də tarixi yazanlara arxa du-
ran rəhbərdi. 
Məlumdur ki, Bərdə  şəhərinin adı yazılı  mənbələrdə 
Albaniyanın paytaxtı kimi çəkilir. Bu məlumatdan başqa yazılı 
mənbə əldə edilmədiyindən və arxeoloji tədqiqatların  


Бярдя  шящяринин ъоьрафи, сийаси вя мядяни тарихи 
 
 
 
6
aparılmaması  səbəbindən Bərdə bir qayda olaraq tarixi 
ədəbiyyatda orta əsr  şəhəri kimi təqdim olunmuşdur. Lakin 
erkən orta əsrlərdə (V əsr) ölkənin paytaxtına çevrilmiş, iqtisadi 
və strateji cəhətdən  əlverişli olan bu şəhərin bünövrəsinin elə 
həmin vaxtda qoyulması versiyası tarixşünaslıqda haqlı olaraq 
birmənalı qəbul edilməmişdir. 
Əsrlər boyu qaranlıq qalmış tarixi sirləri açan, hətta 
mövcudluğunu itirmiş neçə-neçə  qədim  şəhərin tarixini mey-
dana çıxaran arxeologiyanın möcüzəvi imkanlarından lazımınca 
bəhrələnmədən, elə həmin mənada, Bərdədə aparılmış arxeoloji 
qazıntı nəticələrini nəzərə almadan, yəqin ki, biz də şəhərin min 
beş yüz il tarixə malik orta əsr şəhəri olması fikrilə razılaşmaq 
məcburiyyətində qalardıq. Başqa sözlə, Bərdədə aparılan arxeo-
loji qazıntılar nəticəsində yerin dərin qatlarında arxeoloji qayda-
qanunlarla izlənən mədəni təbəqələrin açılması, külli miqdarda 
qədim maddi mədəniyyət nümunələrinin aşkar edilməsi, şəhərin 
tarixinin yazılı  mənbələr və arxeoloji tədqiqatlar  əsasında 
hərtərəfli və kompleks  tədqiqini mümkün etdi və Bərdənin daha 
qədim dövrdə yaranması barədə yeni söz deməyə, onun 
inkişafını, günümüzədək intensiv yaşayış  məskəni olaraq 
qalmasını,  şəhərin siyasi, iqtisadi, ictimai, mədəni tarixini 
öyrənməyə  imkan yaratdı. 
«Qarabağın Bərdə  şəhəri qədim tarixə, zəngin  ənənəyə 
malikdir» deyən Ulu Öndər Heydər  Əliyevin qədim  şəhərin 
keçmiş  şöhrətinin özünə qaytarılmasına dair tövsiyələrini biz 
Bərdədə onun öz dilindən dəfələrlə eşitmişdik. Heç də təsadüfi 
deyil ki, Ulu Öndərin tövsiyələri zaman-zaman öz bəhrəsini 
vermiş  və verməkdədir. Bərdə  şəhərində Ulu Öndərin göstəriş 
və  tələbi ilə inşa edilmiş  nəhəng tikililər – mədəniyyət sarayı, 
vətən müharibəsində həlak olanların xatirəsinə ucaldılmış abidə 
kompleksi, poçt-rabitə, mehmanxana binaları, zavod və 
fabriklər,  


Yüklə 2,9 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə