Müdafiə Sektorunda Dürüstlüyün Təmin Edilməsi və Korrupsiyanın Azaldılması: Ən Yaxşı Təcrübələrin ToplusuYüklə 2,99 Mb.

səhifə1/163
tarix20.10.2017
ölçüsü2,99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   163vi

Müqəddimə

Müdafiə Sektorunda Dürüstlüyün Təmin 

Edilməsi və Korrupsiyanın Azaldılması: 

Ən Yaxşı Təcrübələrin Toplusu


vi

Müqəddimə

Silahlı Qüvvələr Üzərində Demokratik Nəzarət üzrə

Cenevrə Mərkəzi

(DCAF)

www.dcaf.ch

Silahlı Qüvvələr Üzərində Demokratik Nəzarət üzrə Cenevrə  Mərkəzi, 

təhlükəsizlik sektoru islahatı (TSİ) və  təhlükəsizlik sektoru idarəçiliyi 

sahələrində dünyanın aparıcı təşkilatlarından biridir.                                      

DCAF ölkədaxili məsləhətlər və praktiki kömək proqramları  təklif edir, 

beynəlxalq və ölkədaxili səviyyələrdə uyğun demokratik normaları inkişaf 

etdirir və  təşviq edir, qabaqcıl praktikaları  dəstəkləyir və  təhlükəsizlik 

sektorunda səmərəli demokrtaik idarəçiliyi təmin etmək üçün tövsiyələr verir. 

DCAF hökümətlərlə, parlamentlərlə, vətəndaş  cəmiyyətləri ilə, beynəlxalq 

təşkilatlarla və təhlükəsizlik sektorunun fi qurları olan polis,hüquq orqanları, 

kəşfi yyat  orqanları, sərhəd təhlükəsizliyi xidmətləri və ordu ilə  tərəfdaşlıq 

edir. 


2010


vi

Müqəddimə

Müdafiə Sektorunda Dürüstlüyün 

Təmin Edilməsi və Korrupsiyanın 

Azaldılması: Ən Yaxşı Təcrübələrin Toplusu

Cenevrə 2010
vi

Müqəddimə

Aşağıdakı şəxslər Müdafi ə Sektorunda Dürüstlüyün Təmin Edilməsi və Korrupsiyanın 

Azaldılması: Ən Yaxşı Təcrübələrin Toplusu üçün materialların hazırlanmasında 

iştirak etmişlər.

Redaksiya Heyəti

Filip Fluri -Philipp Fluri (DCAF), Adrian Kendri- Adrian Kendry (NATO), Simon Lann - 

Simon Lunn (DCAF), Mark Piman Mark Pyman (BŞ-BB)

Redaktor və Baş Müəllif :  Todor Taqaryev -Todor Tagarev 

Müəllifl ər

Jan-Jak de Dardel-Jean-Jacques de Dardel (İsveçrə) – Müqəddimə,  Fransua  Mele-Francois 

Melese (ABŞ) – Fəsil 2 və 9, Adrian Kendrı və Susan Pond -Adrian Kendry and Susan Pond 

(NATO) – Fəsil 3, Geyms Qreen -James Greene (ABŞ – Fəsil 5, 16 və 22,Mark Piman- Mark 

Pyman (BB) – Fəsil 8, Aditya Batara Aditya Batara (Indoneziya) – Fəsil 11, Georgi Lukas 

-George Lucas (ABŞ) – Fəsil 12, Alxandre Kukianidze-Alxandre Kukhianidze, Tamuna 

Karosanidze-Tamuna Karosanidze, Nina Katiskatsi -Nina Khatiskatsi və Aleksandr Skrivener 

-Alexander Scrivener (Gürcüstan) – Fəasil13, Anna-Kristine Veqener və Mark Piman - Anne-

Christine Wegener and Mark Pyman (BŞ-BB) – Fəsil 14, Leonid Polyakov-Leonid Polyakov 

(Ukrayna) və Geyms Qreen -James Greene (ABŞ) – Fəsil 17, Vim F. van Eekelen -Wim 

F. van Eekelen (Hollandiya) – Fəsil 18, Valeri Ratçev-Valeri Ratchev (Bolqarıstan) – Fəsil 

19, Alise Eldrig-Alice Eldridge (Lockheed Martin Korporasiyası) – Fəsil 20.1, Dominik 

Lamoreks - Domi nique Lamoureux (Thales) – Fəsil 20.2, Yan Devis-Ian Davis (BB) – Fəsil 

21, Nikolay Slatinski-Nickolay Slatinski (Bolqarıstan) – Fəsil 24.

Bir çox haşiyələr başqa müəllifl ər tərəfi ndən hazırlanmışdır: Masiej Vnuk-Maciej Wnuk 

(Polşa) – Haşiyə 7.2, 17.4 və 17.6; Elizabet Rayt-Elisabeth Wrigth (ABŞ) – Haşiyə 7.6; 

Leonid Polyakov-Leonid Polyakov (Ukrayna) – Haşiyə 16.2; Sami Faltaş-Sami Faltas 

(Hollandiya) – Haşiyə 23.6; Velizar Şalamanov -Velizar Shalamanov (Bolqarıstan) – Haşiyə 

24.2; Todor Taqaryev -Todor Tagarev – Haşiyə 2.4, 8.2, 9.4, 9.5, 9.9, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 

17.1, 19.5, 20.1, 20.2 və 24.1.Dil Redaktoru: Əşli Tornton-Ashley Thornton

Xəbərdarlıq

Bu Topluda təqdim olunan fi kirlər və nümunələr müəllifl ərə aiddir və nə NATO, nə də 

Silahlı Qüvvələr Üzərində Demokratik Nəzarət üzrə Cenevrə Mərkəzinin rəsmi mövqeyini 

əks etdirmir. Əsli: İngilis dilində, Cenevrə, 2010 

Silahlı Qüvvələr Üzərində Demokratik Nəzarət üzrə Cenevrə Mərkəzi, 2010

Nəşriyyat: Procon Ltd., www.procon.bg

Uz qabığı dizaynı: Xristo Bliznaşki

ISB  N  978-92-9222-114-0  (DCAF)

ISBN 978-954-92521-3-2 (Procon)
vi

Müqəddimə

M

ÜQƏDDIMƏİyirmi il öncə Sovet İmperiyasının dağılması beynəlxalq təhlükəsizlik 

sahəsində köklü dəyişikliklərə  gətirdi. Bu dəyişikliklərin gətirdiyi 

üstünlüklərdən biri də, məqsəd həmişə vasitəyə haqq qazandırır doktrinasına 

yenidən baxılması oldu. Bütün hərbi səylərin son məqsədi güclü düşmənin 

qarşısını almaq və  məğlub etməyə yox, qeyri –sabit və çox-qütblü dünya-

nın geniş təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə keçmişdir.Bununla bərabər daha 

geniş kontekstdə təhlükəsizliyi təmin etmək üçün yeni vasitələr ortaya çıx-

mışdır.  Dövlətlər və beynəlxalq birliyin səylərində, qlobalizasiya təhdidləri 

ilə üz-üzə duraraq, Soyuq Müharibə ideologiyasından daha işlək cəmiyyətə 

keçmək üçün, insan təhlükəsizliyi və qabaqcıl idarəçilik kimi yeni baxışlar 

başlıca yer tutur. 

NATO və üzv ölkələri hadisələrin bu cür inkişafına kömək etmişlər. İt-

tifaq öz qapısını yeni üzvlərə və əməkdaşlıqlara açmışdır. O, həm öz struk-

turlarını yeni şəraitə uyğunlaşdırmağa  başlaması ilə bərabər və həm də üzv 

ölkələrin öz silahlı qüvvələrini azaldıb yeni istiqamətə yönəldikləri dönəmdə, 

potensial gələcək üzvlərin və aktiv tərəfdaşların qaçılmaz islahat tələbatlarına 

da daha çox diqqət yetirir. Təhlükəsizlik sektorunda islahat ilk dəfə NATO-

nun keçmiş rəqibləri arasında irəli sürülmüşdür. İslahatlar irəli getdikcə, da-

vam edən iri miqyaslı transformasiyalar üçün geniş yanaşma da qəbul olun-

du.Bu yanaşma, silahlı qüvvələr üzərində parlament nəzarətindən başlamış, 

beynəlxalq humanitar hüququn dərinləşməsinə qədər və həmçinin, ordu ilə 

əhali, müdafi ə təşkilatları,polis, vətəndaş cəmiyyətləri, beynəlxalq təşkilatlar 

və QHT -lər arasında çoxlu sayda zəruri qarşılıqlı əlaqələri əhatə edir.  

Təhlükəsizlik sektoru və onun bütün iştirakçılarının iş  fəaliyyəti 

üçün bu cür geniş yanaşma  təhlükəsizliyin optimallaşdırılması üçün nə 

edilməsi və münaqişələrin və  gərginliklərin yoluna qoyulması üçün hansı 

siyasi, iqtisadi və sosial resursların və səylərin artırılması anlamına gətirdi. 

Etika,davamlı təhlükəsizliyin son məqsədinə kömək olaraq ən yaxşı alət kimi 

görünməkdədir, Beynəlxalq Şəffafl ıq kimi QHT-lər qəbul və hörmət qazan-

mışdır və çoxlu sayda hökümətlər açıqlıq və məhsuldarlığın ruhundan doğan 

yeni üstünlüklərə diqqətlərini yönəltmişlər. Avro-Atlantik Tərəfdaşlıq Şurası 

və Sülh Naminə Tərəfdaşlıq çərçivəsində yeni təşəbbbüs başlanmışdır. Onun 

adı elə mənasını izah edir: Hərbi Strukturlarda Dürüstlüyün təmin edilməsi 

və Korrupsiya Risklərinin Azaldılması( Building Integ rity and Reducing 

Corruption Risk in the Defence Establishments). Bu təşşəbbüs və  İsveçrə, 

Polşa və Böyük Britaniya tərəfi ndən idarə olunan Trast Fondu 2004 İstanbul 

sammitindən sonra qurulan  Hərbi  İnstitutların Qurulması üzrə Tərəfdaşlıq 

Fəaliyyət Planının(Partnership Action Plan on Defence Institution Building 


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   163


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə