Microsoft Word cbar 2015 fs 25. 04. 16 aze approved for issuance docxYüklə 0,67 Mb.

səhifə2/24
tarix17.09.2018
ölçüsü0,67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

Maliyyə Vəziyyəti haqqında Hesabat 

8-55 səhifədəki qeydlər hazırkı maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsini təşkil edir. Min Azərbaycan Manatı ilə 

Qeydlər 

31.12.2015 

31.12.2014 

AKTİVLƏR 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 

5,788,173  4,606,805 

Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş depozitlər 

17,784 

538,044 


Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar 

332,661  174,540 

Ticarət qiymətli kağızları 

2,801,748  2,939,638 

Törəmə maliyyə alətləri 

32 


 1,422 

İnvestisiya qiymətli kağızları 

3,770,797  3,600,246 

Banklara verilmiş kreditlər 

5,812,054  3,450,152 

Dövlətin borc öhdəlikləri 

19 

239,603 


 234,979 

Torpaq, tikili, avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlər 

10 

97,482 


 98,081 

Sair aktivlər 

11 

63,816 


 82,791 

Cəmi aktivlər 

18,924,150 

15,726,698 

ÖHDƏLİKLƏR 

Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr 

12 

5,416,751  10,845,946 

Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər 

13 

4,350,844  3,666,911 

Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər 

14 

3,336,202  1,014,153 

Digər təşkilatlar qarşısında öhdəliklər 

15 

6,589 


 6,859 

Törəmə maliyyə alətləri  353 Buraxılmış borc qiymətli kağızlar 

16 


 27,007 


Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə əməliyyatlar üzrə öhdəliklər 

333,327  176,643 

Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər 

17 

4,657 


 2,898 

Sair öhdəliklər 

18 

7,307 


 43,671 

Cəmi öhdəliklər 

13,455,677 

15,784,441 

KAPİTAL 

Nizamnamə fondu 

19 

500,000 


 10,000 

Kapital ehtiyatları 

500,000 

 209,517 

Satış üçün nəzərdə tutulan maliyyə aktivlərinin yenidən 

qiymətləndirilməsi üçün ehtiyat fondu 

(4,914) 

Bölüşdürülməmiş mənfəət/(yığılmış zərər) 4,473,387 

 (277,260) Cəmi kapital 

5,468,473 

(57,743) 

Cəmi öhdəliklər və kapital 

18,924,150 

15,726,698 

25 aprel 2016-cı il tarixində Bankın İdarə Heyəti adından imzalanmış və buraxılış üçün təsdiqlənmişdir. 
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

Mənfəət və ya Zərər və Sair Məcmu Gəlir haqqında Hesabat 

8-55 səhifədəki qeydlər hazırkı maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsini təşkil edir. Min Azərbaycan Manatı ilə 

Qeydlər

2015  

2014

Faiz gəlirləri

20 

226,745


 190,986

Faiz xərcləri

20 

(155)


 (631)

Xalis faiz gəlirləri 

226,590 

190,355

Haqq və komissiya gəlirləri

21

12,568


 10,274 

Haqq və komissiya xərcləri

22

(7,089)


 (1,430)

Xalis haqq və komissiya gəlirləri

5,479 

8,844

Ticarət qiymətli kağızlarının yenidən qiymətləndirilməsi 

üzrə xalis gəlir/ (zərər)

 

27,552 (5,733)

Törəmə maliyyə alətlərinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə xalis(zərər)/  

gəlir 

(56,557)


 5,465

Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə 

xalis gəlir/ (zərər)  

5,823,161

 (454,713)

Xarici valyuta əməliyyatları üzrə xalis gəlir

 

10,615 


 3,823 

Sair əməliyyat gəlirləri  

5,591 

 6,652


Cəmi əməliyyat gəliri/ (zərəri) 

6,042,431 

 (245,307)

Dəyərdən düşmə üzrə xərclər

 

(464,371) (8,463)

İnzibati və sair əməliyyat xərcləri  

23 

(46,930)  (54,964)

İl üzrə mənfəət/ (zərər) 

5,531,130 

(308,734)

Sair məcmu gəlir 

Sonradan mənfəət və ya zərərə aid olunacaq maddələr 

Satış üçün nəzərdə tutulan maliyyə aktivlərinin yenidən 

qiymətləndirilməsi: 

- Ədalətli dəyərdə xalis dəyişiklik 

(4,914)

-

Sonradan mənfəət və ya zərərə aid olunacaq maddələrin cəmi 

(4,914) 

İl  üzrə sair məcmu zərər 

(4,914) 

-

İl üzrə cəmi məcmu gəlir/(xərc) 

5,526,216 

(308,734)Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

Kapitalda Dəyişikliklər haqqında Hesabat 

8-55 səhifədəki qeydlər hazırki maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsini təşkil edir. Min Azərbaycan Manatı ilə 

Nizamnamə 

fondu 

Kapital 

ehtiyatları 

Satış üçün nəzərdə 

tutulan maliyyə 

aktivlərinin yenidən 

qiymətləndirilməsi 

üçün ehtiyat fondu 

(Yığılmış zərər)/ 

bölüşdürülməmiş 

mənfəət  

Cəmi kapital

1 yanvar 2014-cü il tarixinə qalıq

10,000 

 

209,517

-

31,474

250,991

İl üzrə zərər və məcmu zərər

 

 -  - 

 (308,734) 

 (308,734) 

31 dekabr 2014-cü il tarixinə qalıq 

 10,000 

 209,517 

 (277,260) 

 (57,743) 

İl üzrə mənfəət -  5,531,130 

5,531,130 

Sair məcmu gəlir

Sonradan mənfəət və ya zərərə aid 

olunacaq maddələr 

Satış üçün nəzərdə tutulan maliyyə 

aktivlərinin ədalətli dəyərində 

dəyişiklik 

(4,914) (4,914) Sonradan mənfəət və ya zərərə aid 

olunacaq maddələrin cəmi 

(4,914) (4,914) 

Cəmi sair məcmu gəlir (4,914) 

-  

(4,914) 

İl üzrə cəmi məcmu gəlir

 

(4,914) 

5,531,130 

 

5,526,216

Birbaşa kapitalda qeyd olunan 

əməliyyatlar  

Bölüşdürülməmiş mənfəətdən 

nizamnamə fonduna ayırmalar 

490,000 

-(490,000) Bölüşdürülməmiş mənfəətdən kapital 

ehtiyatlarına ayırmalar 

290,483(290,483) 

Cəmi birbaşa kapitalda qeyd 

olunan əməliyyatlar 

490,000 

290,483(780,483)31 dekabr 2015-ci il tarixinə qalıq 500,000 

 

500,000 

(4,914)

4,473,387 

 

5,468,473
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə